13.-26.03.2017 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

C.R Jakobsoni Talumuuseum, projekt “Talupäevade korraldamine C.R. Jakobsoni Talumuuseumis.” – Projekti eesmärk: C.R. Jakobsoni Talumuuseum soovib parandada Soomaa piirkonna ühe tunnusürituse – talupäeva korraldamise taset. Projekti raames soetatakse helivõimendus, käsimikrofon ja peamikrofonid, et talupäeval ja teistel muuseumi ning kogukonna üritustel saaks tagada ürituste parema  (heli)kvaliteedi;  talupäeva töötubade juhendajate ja esinejate tasustamine. Projekti elluviimisel  paraneb kogukonna erinevate asutuste ja elanike vaheline koostöö. Samuti suureneb piirkonna tuntus ja maine. Projekti partner: Vändra Alevivalitsus. Abikõlblik maksumus 14537.33 EUR, toetuse summa 13083.59 EUR. Tegevused toimuvad 1.07.2017 – 31.12.2019.

Are Vallavalitsus, projekt “Igaühes on peidus kunstnik”  – Projekti eesmärk:  Are ja Suigu piirkonda luuakse efektiivsed ja uudsed võimalused noorte huvitegevuse ning noorsootöö arendamiseks, parandatakse huvitegevuse kättesaadavust. Suurenenud on kogukonna koostöö eri põlvkondadega ning Are ja Suigu noorte vaheline koostöö. Tugevdatud side kodukohaga ja tutvustatud Are ning Suigu piirkonna ajaloolist väärtust –  savi, mis on ühendanud kogukonda ühiselt toimetama. Ares ja Suigus 2019 aasta sügisel noorte loometööde näituste avamine, kogukonna kaasamine. Are ja Suigu kogukondade noorte loomingu abil on leitud piirkonnale meened, mis sobituvad kohalikku kultuuriruumi ja tutvustavad piirkonna eripära, tunnustades noorte tegevusi. Jätkusuutlik loovusring  Are ja Suigu piirkonna noortele, eakatele, lihtsustatud õppekavale suunatud ja käitumisraskustega õpilastele ja teistele  valla elanikele. Projekti partner: Suigu piirkonna külade kultuuriselts MTÜ. Abikõlblik maksumus 6560.- EUR, toetuse summa 5904.- EUR. Tegevused toimuvad 09.2017 – 11.2019.