Juhatuse koosolekud

13.02.2018
Päevakord

1. Liikmeks astumise avaldused
2. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine 
3. Lähetused
4. Info
PROTOKOLL

11.12.2017

Päevakord

1. Meede 2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
2. Meede 4.2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
3. Tehingud seotud isikutega
4. Eelarve 2018
5.Hindamiskomisjoni tasude kinnitamine
6. Juhatuse liikmetele tasu maksmine
7. Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
8. Audiitorteenuse hinnapakkumised
9. Info
Protokoll on AK piiranguga

19.10.2017

Päevakord

1. Info 02.10 - 15.10.2017 toimunud taotlusvoorust
2. Juhatuse seotus esitatud taotlustega
3. Hindamiskomisjonide kinnitamine
4. Epria tehniliste tõrgete tõttu 3-le taotlejale taotluste esitamise tähtaja pikendamine
5. Mittevastavate taotluste edasise menetlemise küsimus
6. 2018. a eelarve
7. Audiitor 2017. a majandusaasta aruande ülevaatamiseks
8. Tehingud seotus isikutega ja lähetused
9. Info
PROTOKOLL

28.09.2017 e-koosolek

Päevakord

1. Esitatud taotlused kogukonnateenuse projektideks 2.-15.okt. 2017 taotlusvooru
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord
3. Rakenduskava 2018
PROTOKOLL

19.09.2017

Päevakord

1. Isikute avaldused
2. 2018. a taotlusvooru toimumise aja kinnitamine
3. 2018.a rakenduskava kinnitamine
4. Kokkuvõte 2017. a I taotlusvoorust
5. Lähetuste kinnitamine
6. Info
7. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
PROTOKOLL

13.06.2017

Päevakord:

1. Meede 1, 3.1, 3.2 paremusjärjestuse kinnitamine
2. juhatuse perioodi 29.06.2014 - 28.06.2017 töökokkuvõte
3. Uute juhatuse liikmetega tutvumine
Protokoll on AK piiranguga

25.05.2017

Päevakord

1. Liikmestaatusest välja arvamised
2. Liikmeks astumise avaldused
3. Üldkoosoleku päevakava üle vaatamine
PROTOKOLL

09.05.2017

Päevakord

1. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
3. Info
PROTOKOLL

31.03.2017

Päevakord

1. Sindi linna, Sindi Tuletõrje Selts MTÜ ja AP Holding OÜ liikmeks astumine
2. RJK strateegia ja põhikirja muutmise algatamine seoses Sindi linna liitumisega
3. Info lõppenud taotlusvoorust
4. Hindamiskomisjonide kinnitamine 13.-26.03.2017 taotlusvooru meetmete 1,3.1,3.2 ja 4.1 projektitaotluste hindamiseks.
5. Juhatuse seotus projektitaotlustega
6. Amphora projekitaotluste hindamise perioodil
7. 2016 majandusaasta aruanne
8. A. Viinapuu lähetus 27.-29.03.2017 Soome Seinäjoki Leader-seminarile "Mobile digital farms"
9. Info ja kohapeal tõstatatud küsimused
PROTOKOLL

27.02.2017 e-koosolek

Päevakord

1. 2016. majandusaasta aruande ülevaatuse ja 2016 aasta PRIA aruande kontrollimise kokkuleppeliste protseduuride teostaja kinnitamine
PROTOKOLL

02.02.2017

Päevakord

1. Taotluste menetlemise juhendi kinnitamine
2. Taotlusvoorude toimumise aegade kinnitamine 2017 aastal
3. 2017 eelarve
4. Audiitori kinnitamine 2016 a majandusaasta aruande üle vaatamiseks
5. PRIA otsusest 13-6/90
6. Sindi linna liikmeksastumise avaldus
7. Lähetus Lätti projekti "kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee koosolekule
8. Revisjonikomisjoni lähteülesande üle vaatmine
9. Info
PROTOKOLL

 

 

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT