KOKKUVÕTE 18.-30. APRILL 2016 TAOTLUSVOORU TULEMUSTEST

Kokku esitati läbi e-pria 57 taotlust, millest täieliku või osalise rahastusettepaneku sai 22 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee

Meede 2 – esitati 21 taotlust, taotletav summa kokku 2 3741 584,51 €, meetme eelarve 411 851,99 €. Hindamisele läks 20 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1. Jaanihanso OÜ taotlus „Jaanihanso Siidrivabriku arendamine ja avamine turismile“, keskmine hinne 17,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 390 845,50 eurot, taotletav ja rahastatav summa 194 600,00 eurot.

2. Karjamõisa OÜ taotlus „Tootmishoone juurdeehitus“, keskmine hinne 16,50 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 207 345,53 eurot, taotletav ja rahastatav summa 86 860,31 eurot.

3. Männituka Farm OÜ taotlus „Männituka meierei rajamine“, keskmine hinne 14,50 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 548 205,87 eurot, taotletav summa 200 000,00 eurot, ettepanek rahastada osaliselt summas 130 391,68 eurot seoses vahendite lõppemisega taotlusvooru eelarves.

Meede 4.1 – esitati 15 taotlust, taotletav summa kokku 82 270,35 €, meetme eelarve 112 323,27 €. Hindamisele läks 14 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1.-2. Suure-Jaani Vallavalitsus taotlus „Rahvusvaheliste seikluslaagrite ja perepäevade korraldamine“, keskmine hinne 17,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 670,00 eurot, taotletav ja rahastatav summa 6 000,00 eurot.

1.-2. Lehola 2005 MTÜ taotlus „Lehola-Lembitu mängude korraldamine“, keskmine hinne 17,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 518,59 eurot, taotletav ja rahastatav summa 5 866,73 eurot.

3. Halinga Vallavalitsus taotlus „Kogukonna noored tegevusse“, keskmine hinne 15,67 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 8 956,24 eurot, taotletav ja rahastatav summa 6 000,00 eurot.

4.-5. EELK Kõpu Peetri kogudus taotlus „Rõdusaali ja IT-vahendid kogukonnatöö heaks“, keskmine hinne 15,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 5 213,27 eurot, taotletav ja rahastatav summa 4 691,94 eurot.

4.-5. C. R. Jakobsoni Talumuuseum taotlus „C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse välipinkide,   -laudade ja telkide soetamine“, keskmine hinne 15,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga  6 650,82 eurot, taotletav ja rahastatav summa   5 985,74 eurot.

6.-7. Paikuse Vallavalitsus taotlus „Discgolf – sportlik liikumismäng vabas õhus igale vanusele tervistava ja positiivsete emotsioonide tekitaja“, keskmine hinne 14,33 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 5 596,48 eurot, taotletav ja rahastatav summa 5 036,83 eurot.

6.-7. Are Sõbrad MTÜ taotlus „Pärivere piirkonna ajaloo jäädvustamine“, keskmine hinne 14,33 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 669,40 eurot, taotletav ja rahastatav summa 5 997,46 eurot.

8. Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing taotlus „Lavapoodiumi komplekti soetamine esinemislava komplekteerimiseks“, keskmine hinne 14,00 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 8 161,73 eurot, taotletav ja rahastatav summa 6 000,00 eurot.

9. Tori Vallavalitsus taotlus „Tori õpilasmalev 2016-2018“, keskmine hinne 13,67 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 250,23 eurot, taotletav ja rahastatav summa 5 625,23 eurot.

10. Terviseklubi MISPO taotlus „Spordiürituste korraldamise inventari soetamine“, keskmine hinne 13,33 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 722,40 eurot, taotletav ja rahastatav summa 6 000,00 eurot.

11.-12. Vanatehnika klubi Mobiil taotlus „Vahendite soetamine vanatehnika masinapäevade korraldamiseks“, keskmine hinne 12,67 punkti, projekti kogumaksumus km-ga  4 707,69 eurot, taotletav ja rahastatav summa 4 236,92 eurot.

11.-12. Järvemaastik MTÜ taotlus ““Võsateater ja Järvekontsert” loovad sumeda suve, keskmine hinne 12,67 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 394,99 eurot, taotletav ja rahastatav summa 5 778,00 eurot.

13. Minu Sõber MTÜ taotlus „Teadev ja oskav noor koeraomanik“, keskmine hinne 12,33 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 6 650,00 eurot, taotletav ja rahastatav summa 6 000,00 eurot.

14. Jalgrattaklubi VIKO taotlus „Viko jalgrattaklubi võistlusratta ostmine ning elektroonilise ajavõtu ja fotofiniši teenuse kasutamine Vändra Rattarallil“, keskmine hinne 11,33 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 5 321,00 eurot, taotletav ja rahastatav summa 4 788,90 eurot.

Taotlusvoorus oli meetme 4.1 eelarve 112 323,27 eurot. Ettepanek on rahuldada meetmes 4.1 kokku 14 taotlust summas 78 007,75 eurot. Jääk summas 34 315,52 eurot läheb jaotamisele järgmises taotlusvoorus.

 

Meede 4.2 – esitati 21 taotlust, taotletav summa kokku 1 539 379,74 €, meetme eelarve 411 851,99 €. Hindamisele läks 21 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1. EELK Kõpu Peetri kogudus taotlus „Kõpu kiriku pikihoone fassaadi hooldusremont, keskmine hinne 15,50 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 44 184,00 eurot, taotletav ja rahastatav summa 26 510,40 eurot.

2.-3. Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts taotlus „Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja Spordipark, keskmine hinne 14,75 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 186 800,00 eurot, taotletav ja rahastatav summa 112 080,36 eurot.

2.-3. SK Kirm MTÜ taotlus „Suure-Jaani kunstmuruväljaku rajamine“, keskmine hinne 14,75 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 259 278,60 eurot, taotletav ja rahastatav summa 155 567,16 eurot.

4. Võidula Külaselts taotlus „Võidula mõisa tall-keldri ümberehitus külasaunaks“, keskmine hinne 14,50 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 114 673,95 eurot, taotletav ja rahastatav summa 68 804,37 eurot.

5. Suure-Jaani Vallavalitsus taotlus „Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskus“, keskmine hinne 14,25 punkti, projekti kogumaksumus km-ga 3 954 846,00 eurot, taotletav summa 200 000,00 eurot. Ettepanek rahastada osaliselt summas 48 889,70 eurot seoses vahendite lõppemisega taotlusvooru eelarves.

 

Esitatud taotluste arv omavalitsuseti:                Rahastamisettepanekuga taotlused ja toetus:     

Vändra vald – 14                                                      Vändra vald – 6 (97 357,01 €)

Suure-Jaani vald – 9                                                Suure-Jaani vald – 5 (222 323,59 €)

Tori vald – 9                                                             Tori vald – 1 (5 625,23 €)

Are vald – 8                                                              Are vald – 2 (92 857,77 €)

Halinga vald – 5                                                       Halinga vald – 4 (316 917,28 €)

Paikuse vald – 4                                                       Paikuse vald – 2 (135 428,51 €)

Kõpu vald – 3                                                           Kõpu vald – 2 (31 202,34 €)

Surju vald – 3                                                           Surju vald – 0

Vändra alev – 2                                                        Vändra alev – 0

Järvakandi vald ja Tootsi vald – 0                           Järvakandi vald ja Tootsi vald – 0