Koosolekud/koolitused

Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistav kohtumine
PROGRAM
28.11.2017
13.00 Welcome lunch in Energia Farm. Getting acquainted with each other.
http://www.energiatalu.ee/EN/#&panel1-2
14.00 Meeting 
Discussion about new co-operation project.
16.30 Tea and coffee break
After break the accommodation is arranged in Energia Farm.
17.00 Meeting continues inside and outside (visiting Orion observatory – example for LEADER support).
19.00 Dinner and getting acquainted with Energia Farm services.

29.11.2017
9.00 Breakfast and little walking tour in Energia Farm
10.00 – Vanaõue Holiday Centerhttp://www.vanaoue.ee/about-us
11.00 – Pärna Holiday villagehttp://www.parnapuhkekyla.ee/parna/?CID=1&ID=17
13.00 Lunch  and meeting in café “Arturi Juures”

TourEst 2018 arutelu koosolek
22.11.2017
PÄEVAKAVA
1.Balttour 2-4.02.2018
2. TourEst 9.-11.01.2018
3. Kaks kohviringi ümber Soomaa
4. Kataloog/kaart

Hindamiskomisjoni koolitus
31.10.2017
Päevakava
1. Meetmete, hindamiskriteeriumite jm dokumentide tutvustamine
2. Dokumendihaldus programmi tutvustus
3. Hindamise ajakava
Konverents "Turism looduskaitse aladel" 
14.-16.09.2017
Päevakava leitav: http://www.tipulooduskool.ee/sooulikool/aastaseminar
Toidutee 2018 koosolek
03.08.2017
PÄEVAKAVA
1.2018 maitsete aasta taotluse esitamise arutelu
2.Koostöö võimalused RJK ja PLPK toidutootjate vahel
Toidutee 2018 aktiivgrupi koosolek
31.07.2017
PÄEVAKAVA
1.Tegevused 2017/2018
Elektroonilise rakenduse tutvustamise koosolek
15.06.2017
PÄEVAKAVA
1.Elektroonilise rakenduse tutvustus
2.Sisendite kogumine
3.Edasised tegevused
Koostööpartnerite koosolek
07.04.2017
PÄEVAKAVA
1.Koostöötegevuste arutelu
Kaks kohviringi 2017 korralduskoosolek
13.03.2017
PÄEVAKAVA
1.Ürituse reklaam
2.VET-teavituse info
3.Kleepsumäng
4.Afterparty
Hindamiskomisjoni seminar
07.03.2017
PÄEVAKAVA
9:30 - 10:00 Tervituskohv
10:00 – 10:10 Saame tuttavaks
10:10 - 10:35 Rohelise Jõemaa Koostöökogu  strateegia 2015-2023 – ühtlustatud arusaam uuenenud strateegiast, võtmekohad taotluste hindajatele, Aino Viinapuu
10:35 – 11:20 Rohelise Jõemaa Koostöökogu  projektitoetuste taotluste hindamine, taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend, hindaja õigused ja kohustused, taotluste hindamiskriteeriumid, Aino Viinapuu 
11:20 – 11:50 Amphora kasutamine, hindamise tehnilised küsimused, Annika Parm
11:50 – 12:20 Arutelu: Hindajate tähelepanekud, küsimused
12:20 – 13:00 Hindamine, motiveeritud otsuste tegemine ja sõnastamine. Kogemusi, millest õppida, Marika Valter 
13:00 – 13:30 Lõuna
13:30 – 14:15 Praktiline ülesanne Taotluste hindamine individuaalselt
14:15 – 14:45 Praktiline ülesanne Hindepunktide arutelu grupiti 
14:45 – 15:45 Praktiline ülesanne Hinnete põhjendamine, probleemkohad 

 

TourEst 2017 tagasiside koosolek
16.02.2017
PÄEVAKAVA
1.TourEst 2017
2.Edasised mõtted
3. Kohviring
Koostööpartnerite koosolek
13.02.2017
PÄEVAKAVA
1.Ülevaade 2016 tegevustest
2.Koostöötegevused 2017
Ettevõtjate seminar
18.01.2017
PÄEVAKAVA
1.Ettevõtjate ühised võimalused turundamiseks
2. Võimalused turundamiseks läbi ühingu koostööprojektide

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT