Ühingu CV

Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Green Riverland Parthership (ingl.)

Organisatsiooni asutamiskoosolek toimus 16.märts 2006.a Vastemõisas, registrikanne tehtud 5.mail 2006. a.

Juriidiline vorm: mittetulundusühing. Registrinumber 80235484.

Aadress: Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa 86801. Kontor asub Tori vallamaja II korrusel.

Liikmed: Seisuga 01.06.2017 on liikmeskonnas 96 juriidilist isikut, neist 12 kohalikku omavalitsust, 37 mittetulundusühingut ja 47 ettevõtet (sh füüsilisest isikust ettevõtjad). Ühingu tegevuspiirkonnaks on järgmiste kohalike omavalitsuste territoorium:
Pärnumaa- Halinga, Are, Tori, Vändra, Paikuse, Surju vald, Tootsi vald, Vändra alev, Sindi linn ;
Raplamaa – Järvakandi vald;
Viljandimaa – Suure-Jaani, Kõpu vald.

Juhatuse liikmed: juhatus on 13-liikmeline (koosseis alates 29.06.2017.a.) Kalev Kaljuste (esimees), Kaja Lind (aseesimees), Lembit Kruuse, Argo Mättas, Jaanus Rahula, Katrin Kuum, Kadri-Aija Viik, Avo Hansberg, Alvar Roosimaa, Aino Viinapuu, Silver Kurg, Signe Rõngas, Kardo Kase.

Olulisemad muutused organisatsiooni arengus.
Kodulehekülje valmimine juuni 2006 – www.joemaa.ee

27.juunil 2008.a. kinnitati Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2008-2013+ ja 17.09.2015 Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2020, mis on aluseks taotlusvoorude läbiviimisele. 27.10.2016 kinnitati üldkoosoleku poolt strateegia muudatus “Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023”

Olulisemad saavutused:
1. Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia kuni aastani 2013, valdkondlik turismi-ja puhkemajanduse arengukava ning lühistrateegia aastateks 2005 – 2015.
2. EDEN 2009 – Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud turismipiirkond aastal 2009 – Sooma piirkond.
4. LEADER-tegevusgruppide ümarlaua korraldamine 1,märtsil 2006 Tori vallas, Pärnumaal.
5. Eesti I LEADER konverentsi korraldamine 15.-16.nov.2008.a. Pärnus.
6. II LEADER konverentsi korraldamine 19.nov.2010.a. Viljandis.

Senised tähtsamad projektid:
LEADER- tüüpi meede 3.6. toetus ca 1,3 miljonit
I LEADER periood 2008 – 2010, tegevuspiirkonnal on kasutada ca 32 miljonit krooni.
II LEADER periood 2011 – 2013, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 577 951.00 eurot.
III LEADER periood 2014 – 2020, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 426 302.96 eurot
Organisatsiooni palgalised töötajad:
Ühingus on kaks palgalist büroo töötajat, kelleks on avaliku konkursi korras valitud juhatuse liige ja projektijuht. Projektijuht asus tööle 02. septembril 2010. aastal ja juhatuse liikmel kehtivad volitused alates 29.10.2015. Mõlemad töötavad ühingus põhikohaga.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT