Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine

Koostööprojekti toetusotsus

PRIA otsusega nr 13-21.3/24/124 22.05.2024 kinnitati koostööprojekti “Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine” toetustaotlus.  Koostööprojekti eesmärgid:  piirkonna ühisturundustegevuste läbi võrgustikutegevuste arendamine ning positiivse maine kujundamine; Tegevusrühmade liikmeskondade võrgustumise, koostöö ja kogemusvahetuse soodustamine; Piirkonna toidutootjate võrgustumine ja kohalike maitsete tutvustamine; UNESCO kultuuripärandi tutvustamine; EUROPARC säästvat arengut edendavate tegevuste läbi piirkonna tuntuse kasvatamine. Projekti partnerid: Lääne-Harju Koostöökogu…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT