Taotlejale

Uuel programmperioodil saab Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia alusel toetust taotleda järgmiselt:

  • Sotsiaalfondi meetmes (meede 3) 14. oktoober – 5. november 2024 (eeldatav taotlusvooru eelarve 120 580 eurot)  ja 21.-29. aprill 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 295 421 eurot).  
  • Ettevõtlusmeetmes (meede 1) 13.-23. jaanuar 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 1 204 549 eurot).
  • Kogukonnameetmes (meede 2) 13.-23. jaanuar 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 1 204 549 eurot).

Eelmise programmperioodi vahendid on toetusotsustega kaetud.

Info LEADER meetme kohta on leitav siit .

LEADER-meetme tähistuse kohta info on leitav siit

Info Sotsiaalfondi meetme (ESF+) kohta on leitav siit

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT