Ühisprojektid

31.01. – 07.02.2022 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

Lähkma-Saunametsa külaselts “Surju rahvakultuuriprojekt”. Projekti peamine eesmärk: Traditsioonide säilitamisega püsib kohalik kogukond jätkusuutlik; on suurenenud erinevate külade ja põlvkondade ja sidusus ning kogu piirkonna atraktiivsus. Projekti raames viiakse läbi kuus pillimängu ja pärimustantsu töötuba, hangitakse vajalikud pillid, pillitarvikud, juhtmed ning viiakse läbi Lähkma 4. rahvamuusikapäev. Pillimehed ja rahvatantsijad tuuakse kokku ühele põrandale. Õpitakse tundma pärimustantsude…

Loe edasi »

23.09 – 09.10.2019 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

MTÜ Pereerror – “Teadlikum lapsevanem”. Projekti eesmärk: Vestlus-loengute sarja (8 erineva teemaga loengut) tulemusena on kasvanud kogukonna lapsevanemate teadlikkus positiivse vanemluse, lapse tervist ja arengut puudutavatel teemadel ning aktiviseerub lapsevanemate kui ühe kogukonnagrupi jätkusuutlik toimimine. Projekti tulemusel hakkavad erineva sotsiaalse tausta kuid sarnase peremudeliga pered omavahel lävima, kasvab kogukonda kuuluvuse tunne ja jätkusuutlik toimimine. Projekti abikõlblik maksumus…

Loe edasi »

05.03.-18.03.2018 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

Tori Spordiklubi – TERVE TORI tervisespordisari 2019/2020. Projekti eesmärgiks on ajavahemikul 1.01.2019 – 31.12.2020 läbi viia Tori vallas  järgmised tervisespordisündmused- Tori Põrgu Triatlon, kanuumatk, jalgrattamatk ja rühmatreeningute päev. Kõik sündmused toimuvad nii 2019. kui 2020. aastal. Lisaks projekti meeskonnale kaasatakse sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel vabatahtlikke. Kohalikke elanikke kaasatakse jalgratta- ja kanuumatkadel  matkajuhtidena ning kutsutakse triatlonil võistluspaiku ette valmistama,…

Loe edasi »

13.-26.03.2017 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

C.R Jakobsoni Talumuuseum, projekt “Talupäevade korraldamine C.R. Jakobsoni Talumuuseumis.” – Projekti eesmärk: C.R. Jakobsoni Talumuuseum soovib parandada Soomaa piirkonna ühe tunnusürituse – talupäeva korraldamise taset. Projekti raames soetatakse helivõimendus, käsimikrofon ja peamikrofonid, et talupäeval ja teistel muuseumi ning kogukonna üritustel saaks tagada ürituste parema  (heli)kvaliteedi;  talupäeva töötubade juhendajate ja esinejate tasustamine. Projekti elluviimisel  paraneb kogukonna erinevate asutuste…

Loe edasi »

18.-30.04.2016 toimunud taotlusvoorus toetusostuse saanud ühisprojektid

Suure-Jaani Vallavalitsus – “RAHVUSVAHELISTE SEIKLUSLAAGRITE JA PEREPÄEVADE KORRALDAMINE”. Projekti raames korraldatakse Suure-Jaani vallas noortele seikluslaagrid koostöös Soome Jokioise valla noorte ja Sürgavere Küla Seltsiga. Abikõlblik maksumus 6670.- eurot, toetuse summa 6000.- eurot. Käesoleva projekti eesmärgiks on läbi ühistegevuse soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas ning anda maanoortele võimalus end laagrites ja kõigile peredele seikluslikel perepäevadel…

Loe edasi »

Ühisprojektid

Vastavalt “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus” määrus nr 11 23.10.2015 § 28 lg 3: toetust võib taotleda tegevustele, kui neid viiakse ellu: p. 2  kahe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, keda nimetatakse partneriteks ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp (edaspidi ühisprojekt). (4) Projektitoetuse taotleja esitab…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT