23.09 – 09.10.2019 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

MTÜ Pereerror – “Teadlikum lapsevanem”. Projekti eesmärk: Vestlus-loengute sarja (8 erineva teemaga loengut) tulemusena on kasvanud kogukonna lapsevanemate teadlikkus positiivse vanemluse, lapse tervist ja arengut puudutavatel teemadel ning aktiviseerub lapsevanemate kui ühe kogukonnagrupi jätkusuutlik toimimine. Projekti tulemusel hakkavad erineva sotsiaalse tausta kuid sarnase peremudeliga pered omavahel lävima, kasvab kogukonda kuuluvuse tunne ja jätkusuutlik toimimine. Projekti abikõlblik maksumus 3950,40 €, toetuse summa 3555,36 €. Tegevused toimuvad ajavahemikul jaanuar 2020 – detsember 2021. Projekti partner Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

MTÜ Tipu Looduskool – “Soomaa piirkonna noored näevad ja teevad”. Projekti eesmärgiks on pakkuda piirkonna noortele mitmekesiseid ajaveetmisvõimalusi läbi aktiivsete, meelelahutuslike ja harivate tegevuste ning seeläbi suurendada nende omavahelist läbikäimist, avardada silmaringi ning ärgitada neid aktiivsemalt otsima võimalusi kogukonna tegevustes kaasalöömiseks. Projekti raames korraldatakse 4 looduslaagrit, viikse läbi 4 ringsõitu vähetuntud või keskkonnaküsimustes probleemsetesse piirkondadesse, korraldatakse erinevaid koolitusi, õpetatakse noortele iseseisvaks eluks vajalikke oskusi, arendatakse käelist tegevust, loomingulisust ning laiendatakse silmaringi. Laagrites ja väljasõitudel osaledes veedavad noored kvaliteetselt  ning juhendatult aega ja laiendavad oma maailmapilti ning tutvuvad uute võimalustega oma elu mitmekesisemaks muutmiseks ja leiavad võimalusi oma kodupiirkonna arendamiseks. Tegevused toimuvad ajavahemikul veebruar 2020 – märts 2022. Projekti abikõlblik maksumus 15668,94 €, toetuse summa 5999,99 €. Projekti partner OÜ Soomaa Meisterdustuba.

Tori Vallavalitsus – Tori Valla laulu- ja tantsupidu. Projekti otseseks eesmärgiks on kaasatud ja tugevad kogukond Tori piirkonnas ning kohatuntuse tõstmine eestimaalaste ja Eestimaa külaliste seas. Projekti raames on läbi viidud esimesel aastal laulupidu Toris ja teisel aastal tantsupidu Sindis. Projekti tulemuseks on aktiviseerunud Tori valla piirkonnas tegutsevad seltsid, seltsingud ja ettevõtjad koostööle Tori Vallavalitsusega. Samas on tõhustunud koostöö Tori valla erinevate piirkondade haridus- ja kultuuriasutuste vahel. Korraldustegevustesse kaasatud noored on saanud ettekujutuse ja kogemuse kogukonna ühistegevuste läbiviimisest ja osalemisest meeskonnatöös. Tegevused toimuvad ajavahemikul jaanuar 2020 ja detsember 2021. Projekti abikõlblik maksumus 5999,64 €, toetuse summa 5399,67 €. Projekti partner MTÜ Are Sõbrad.