LEADER-toetuse taotlejale

Uuel programmperioodil saab Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia alusel toetust taotleda järgmiselt:

  • Ettevõtlusmeetmes (meede 1) 13.-23. jaanuar 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 1 204 549 eurot).
  • Kogukonnameetmes (meede 2) 13.-23. jaanuar 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 1 204 549 eurot).

Eelmise programmperioodi vahendid on toetusotsustega kaetud.

 

Programmperioodi 2014-2022+ LEADER meetme info

LEADER määrus on leitav siit (kehtiv alates 24.05.2021)

Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia on leitav siit 

Taotlusvoor 31.01.- 07.02.2022

15.02.2022 üldkoosolekul kinnitati hindamiskomisjonid 31.01.-07.02.2022 taotlusvooru projektitaotluste hindamiseks järgnevalt: 

Meede 1: Arma Koidu (EV 90031), Aime Vill (eraisik), Reena Rist (EV 74101), Riita Lillemets (eraisik),  Daisi Sprenk (eraisik), Urve Mukk (MTÜ 94992), Piret Pärnmaa (MTÜ 94992), Tiina Heidemann (MTÜ 94992), Eva Kruuse (EV 16291), Kaire Ilus (eraisik), Kairi Gustavson (eraisik).

Meede 4: Kaja Leppik (MTÜ 94992), Kaia Kerge (eraisik), Katrin Anto (KOV 84114 – Kehtna), Taimi Markson (MTÜ 93299), Liisi Kruusimägi (eraisik), Aili Adamson (eraisik), Andy Tilk (eraisik), Merle Mägi (EV 70221), Haldi Lippmaa (eraisik), Leaanyka Leisson (KOV 84114 – Kehtna), Hannes Puusepp (MTÜ 91021).

  • Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teenindusesmeetmeleht 

Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid. Toetuse miinimumsumma on 5 000.- € ja maksimumsumma 30 000.- €.

Projekti kirjeldus meede 1 (vormi täitmiseks salvesta fail arvutisse)

  • Meede 4: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond, kogukonna teenused ja taristu –  meetemeleht.

Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist ning investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 3 000.- € ja maksimumsumma 30 000.- €.  

Projekti kirjeldus meede 4 (vormi täitmiseks salvesta fail arvutisse).

Alusmaterjalid

Projektikirjelduse juhend

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend (kehtiv alates 04.05.2021)

Äriplaani lühikirjelduse näidis, äriplaani arvutuste näidis (dokumentide täitmiseks laadi failid arvutisse).

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 31.01 – 07.02.2022.a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Kontaktid leiad ka siit.

Abiks taotlejale e-PRIAS:

LEADER projektitoetuste tegevused

LEADER toetustaotluse esitamise juhend

Muudatustaotluse esitamine 

LEADER maksetaotluse esitamise juhend

Ehituslike tegevuste hinnapakkumised peavad olema esitatud PRIA poolt kinnitatud  hinnapakkumise vormil. Abimaterjalina on soovitav kasutada ehitustegevuste eelarve vormi.

Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe.

Hankekohuslase määratlus 

Põhivara ja väikevahendi hindamise juhend

__________________________________________________________________________________________________________________

Taotlusvoor 18.-25.10.2021 

Juhatuse otsusega 26.10.2021 kinnitati hindamiskomisjon 18. – 25.10.2021 taotlusvooru  COVID – 19 meetmes  ja meetmes 4 esitatud  projektitaotluste hindamiseks koosseisus: Arma Koidu (EV 90031), Reena Rist (EV 74101), Kaja Leppik (MTÜ 94992), Silver Sams (EV 42991), Kaia Kerge (eraisik), Tiina Heidemann (MTÜ 94992), Aime Vill (eraisik), Marika Valter (MTÜ 85601), Jane Nirgi (MTÜ 93299), Roland Šimanis (KOV 84114) ja Riita Lillemets (MTÜ 94992).

  • COVID-19 meede: COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine – meetmeleht.

Projekti kirjelduse vorm  COVID-19 meede (vormi täitmiseks salvesta fail arvutisse)

Meetme eesmärk on Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine. Toetatakse ettevõtluse arendamist, sh toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 25 000 eurot.

  • Meede 4: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond, kogukonna teenused ja taristu  – meetmeleht.

Projekti kirjelduse vorm meede 4 (vormi täitmiseks salvesta fail arvutisse)

Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist ning investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.  

Alusmaterjalid

Taotlusvooru infopäeva esitlus

Projekti kirjelduse juhend COVID-19 meede ja meede 4

Hindamiskriteeriumid

Äriplaani lühikirjelduse näidis, äriplaani arvutuste näidis.

Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015  – 2023

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.10 – 25.10.2021.a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Kontaktid leiad ka siit.

——————————————————————————————————————–

Taotlusvoor 18.01. – 02.02.2021

Kokkuvõte 18.01 – 02.02.2021 taotlusvooru tulemustest on leitav siit

04.02.2021 üldkoosoleku otsusega kinnitati hindamiskomisjon 18.01 – 02.02.2021 taotlusvooru  meetmes 1 ja meetmes 4.1 esitatud  projektitaotluste hindamiseks koosseisus: Tiina Heidemann (MTÜ 94992), Daisi Sprenk (eraisik), Arma Koidu (EV 90031), Kaja Leppik (MTÜ 94992), Aime Vill (eraisik), Kaia Kerge (eraisik), Reena Rist (EV 74101), Silver Sams (EV 42991), Olavy Sülla (eraisik), Urve Mukk (MTÜ 94992), Piret Pärnmaa (MTÜ 94992). 

Esitatud taotluste kohta leiad infot siit 

Taotlusvooru teavitus on leitav siit

NB! Seoses viiruse levikuga infopäevi ei korraldata!

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Kontaktid leiad ka siit.

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.01. – 02.02.2021.a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu. PALUME MITTE JÄTTA TAOTLUSE ESITAMIST VIIMASELE PÄEVALE!

Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses – meetmeleht 

Meede 4.1: kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond – meetmeleht

Hindamiskriteeriumid

RJK projekti kirjelduse vorm  (vormide täitmiseks, palun laadige need arvutisse)

Projektikirjelduse juhend taotlejale

Äriplaani lühikirjelduse näidis, äriplaani arvutuste näidis.

Taotluste menetlemise juhend ehk reglement

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2023

Abiks taotlejale uues e-PRIAS:

LEADER projektitoetuste tegevused

LEADER toetustaotluse esitamise juhend

Muudatustaotluse esitamine 

LEADER maksetaotluse esitamise juhend

Ehituslike tegevuste hinnapakkumised peavad olema esitatud PRIA poolt kinnitatud  hinnapakkumise vormil. Abimaterjalina on soovitav kasutada ehitustegevuste eelarve vormi.

Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe.

Hankekohuslase määratlus 

Põhivara ja väikevahendi hindamise juhend

——————————————————————————————————————–

Kokkuvõte 23.09.-09.10.2019 taotlusvoorust on leitav siit.

25.10.2019 üldkoosoleku otsusega kinnitati hindamiskomisjon 23.09 – 09.10.2019 taotlusvooru  meetmes 1 ja meetmes 4.1 esitatud  projektitaotluste hindamiseks koosseisus: Arma Koidu (EV 90031), Reena Rist (EV 74101), Anu Nurmsalu (EV 01301), Kaja Leppik (MTÜ 94992), Eveli Kuslap (EV 10111), Silver Sams (EV 42991), Kaia Kerge (eraisik), Lea Toom (MTÜ 93291), Jane Nirgi (MTÜ 93299), Liisi Kruusimägi (eraisik) ja  Maris Kruusmägi (eraisik) ning asendusliige Tiina Soosaar (EV 03221).

Taotlusvoor 23.09 – 09.10.2019

Taotluste esitamine e-PRIA-s.

Info taotlusvooru infopäevade kohta on leitav siit

TAOTLUSVOORU INFOPÄEVA ESITLUS

Meede 1 meetmeleht

Meede 4.1 meetmeleht

RJK projekti kirjelduse vorm

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend ehk reglement

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Projektikirjelduse juhend taotlejale

Põhivara ja väikevahendi hindamise juhend

Ehituslike tegevuste hinnapakkumised peavad olema esitatud PRIA poolt kinnitatud  hinnapakkumise vormil. Abimaterjalina on soovitav kasutada ehitustegevuste eelarve vormi.

Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe.

————————————————————————————————–

Maksetaotlusega esitatavad VORMID:

Ehitustegevuse kulud

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Info tähistuse kohta on leitav siit

JUHEND maksetaotluse esitamiseks uues e-PRIAS.

Maksetaotlus esitatakse selles e-PRIA versioonis, millises esitati projektitoetuse taotlus. NB! sisenemine käib kõikidel läbi uue e-PRIA. Info projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise kohta leiate LEADER määruse §-st 34.

Projektitoetuse saaja viib ellu toetava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

  • investeeringu projekti korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • ühisprojekti korral – kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, esitatakse tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA  poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.juunil 2023.

TAOTLUSVOOR 5.-18.03.2018

Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest on leitav siit

Vastavalt juhatuse otsusele 19.03.2018 moodustati hindamiskomisjonid 05.-18.märts 2018 laekunud projektitaotluste hindamiseks järgnevas koosseisus:

Meede 1:  Hannes Puusepp EV 08921, Mari-Liis Jaanson KOV (Põhja-Pärnumaa) 84114, Mart Tõnismäe KOV (Tori) 84114, Marianne Kuusk EV 02201, Silver Sams EV 42991, Roland Šimanis KOV (Pärnu linn) 84114, Kärt Linder KOV (Põhja-Sakala) 84114, Kaja Leppik MTÜ 94992, Tiina Heidemann MTÜ 94992, Olavy Sülla EV 70221, Arma Koidu MTÜ 93299;  asendusliikmed: Tiina Soosaar EV 03221, Helen Mihkelson KOV (Tori) 84114.

Meetmed 3.1, 3.2, 4.1: Kaia Kerge MTÜ 94992, Eveli Kuslap EV 10111, Riita Lillemets MTÜ 94992,  Marika Valter MTÜ 85601, Anu Nurmsalu EV 01301, Martin Sempelson MTÜ 93299,  Aili Adamson KOV (Põhja-Sakala) 84114, Jüri Mets KOV (Põhja-Pärnumaa) 84114, Lea Toom MTÜ 93291, Reena Rist MTÜ 93291, Maiu Saare EV 01501 (kuni 21.03.2018); asendusliikmed: Aime Vill MTÜ 94992 (põhiliige alates 21.03.2018), Kauri Mitt MTÜ 94992.

Taotlusvoor toimub 5.-18. märtsil 2018, taotluste esitamine ja menetlus uues e-prias lähtuvalt Leader-määruse uuest redaktsioonist.

NB! 15. märtsil toimub korraline PRIA süsteemide hooldus ning PRIA süsteemide kasutus võib olla häiritud alates kella 17.00st kuni 16. märtsi tööpäeva alguseni.

Avanevad meetmed:

Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses

Meede 3 : meede 3.1 Piirkonna tunnusüritused ja meede 3.2 Piirkonna eripära investeeringud.

Meede 4.1: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Vormid:

RJK projekti kirjelduse vorm

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Abivormid taotlejale uues E-PRIAs taotluse esitamiseks:

Ehitustegevuse eelarve (näidisvorm) ja  hinnapakkumine (esitatakse maksetaotlusega)

Ühisprojekti tegevuskava  (näidisvorm)

Juhendid:

Hindamiskriteeriumid

Projektikirjelduse juhend taotlejale

Taotluste menetlemise juhend

E- PRIAS projektitaotluse esitamise juhend

Leader tegevused e-PRIAS

Infopäeva esitlus

TAOTLUSVOOR 02. – 15. oktoober 2017

Vastavalt juhatuse otsusele 19.10.2017 moodustati hindamiskomisjonid 02.-15.oktoober 2017 laekunud projektitaotluste hindamiseks järgnevas koosseisus:

Meede 2: Kaja Leppik MTÜ,  Marika Valter MTÜ, Tiina Soosaar EV,  Martin Sempelson MTÜ, Olavy Sülla EV, Marianne Kuusk EV,  Kaialiis Roostalu KOV, Hannes Puusepp MTÜ,  Siim Avi KOV, Reena Rist MTÜ, Mart Tõnismäe KOV; asendusliikmed:  1. Eha Tamm MTÜ,  2. Aili Adamson  KOV,  3. Piia Kallaste EV. (NB! Vastavalt juhatuse 11.12.2017 otsusele arvestati paremusjärjestuse koostamisel 10 hindaja hindepunkte)

Meede 4.2: Kaia Kerge MTÜ, Tiina Heidemann MTÜ,  Mari-Liis Jaanson KOV, Kärt Linder KOV,  Riita Lillemets MTÜ, Anu Nurmsalu EV, Roland Šimanis KOV, Arma Koidu MTÜ, Eveli Kuslap EV,  Kauri Mitt MTÜ,  Silver Sams EV; asendusliikmed: 1. Jüri Mets KOV, 2. Aime Vill MTÜ, 3. Kätlin Kink MTÜ.

NB! 1. oktoobril 2017 ei jõustu kavandatud Leader-määruse muudatused, mistõttu tuleb taotlejail lähtuda seni kehtinud meetmelehtedest. Taotlus tuleb endiselt oktoobrivoorus esitada vanas e-prias!

NB! Lisainfo projektitaotluse esitamise kohta kogukonnateenuse arendamiseks

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

TAOTLUSVOOR 02. – 15. oktoober 2017 – taotluste esitamine vanas e-PRIAs

 meede 2 meetmeleht  Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamise ja konkurentsivõime tõstmine taristu parandamise kaudu;

meede 4.2 meetmeleht – Kogukonna meede, kogukonna teenused ja taristu.

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Esitavate dokumentide kontroll-leht

RJK juhatuse koosolekul 31.03.2017 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 13-26.03.2017 taotlusvooru laekunud projektitaotluste hindamiseks:

Meede 1 – Signe Rõngas MTÜ,  Kristi Kivisaar MTÜ, Hannes Puusepp MTÜ (loobus 25.04.2017), Tiina Heidemann MTÜ,  Martin Sempelson MTÜ, Reena Rist MTÜ, Marika Valter MTÜ, Olavi Sülla  EV, Argo Mättas  EV, Anu Nurmsalu EV, Kaja Leppik  MTÜ,  Roland Šimanis KOV (alates 25.04.2017) Asendusliikmed:, Lauri Hollo KOV, Mikk Merekivi EV, Lea Toom MTÜ, Helen Mihkelson KOV, Aili Adamson  KOV.

Meetmed 3.1, 3.2 ja 4.1 –  Arma Koidu MTÜ, Jüri Mets KOV, Kaia Kerge MTÜ, Mari-Liis Jaanson KOV, Tiina Kirsimäe EV, Kätlin Kink MTÜ, Kärt Linder KOV, Maiu Saare EV, Riita Lillemets MTÜ, Marianne Kuusk EV, Aime Vill MTÜ. Asendusliige – Eha Tamm MTÜ.

Toimuvate infopäevade kohta leiad info siit

TAOTLUSVOOR 13. – 26. märts 2017 taotluste esitamine läbi vana e-PRIA 

meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses;

meede 3  Piirkonna eripära (alammeetmed 3.1 – tunnusüritused ja 3.2 – piirkonna eripärale tuginevad investeeringud);

meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond.

Infopäevade esitlus

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

Riigihanked:

LEADER määrus § 33 lg 8: Projektitoetuse saaja peab järgima hanke korraldamisel riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse § 10 tähenduses:

Taotleja, kes on riigihankekohuslane saab nõu ja infot küsida:

Riigihangete registri kasutajatugi  register@riigihanked.riik.ee ; telef: 611 3693, 611 3703 (E-N 9:00-17:00, R 9:00-16:00)

Riigihangete seaduse nõustamine  riigihanked@fin.ee ; 611 3701 (E-R  8:30-12:00)

Riigihangete keskkonna veebileht: www.riigihanked.riik.ee

Taotlusvoor: 18.-30.04.2016: taotluste esitamine läbi vana e-PRIA

Infopäevade esitlus

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Projektitoetuse avaldus

Ehitustööde hinnapakkumine, eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Esitavate dokumentide kontroll-leht

RJK projektikirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumite sihttasemed, väljavõte strateegiast, tervikdokument leitav alajaotusest “Strateegia”

Äriplaani lähikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

Avanevad meetmed:

MEEDE 2 Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine taristu parendamise kaudu – meetmeleht.

MEEDE 4 Jätkusuutlik kogukond ja külakeskused: alammeetmed 4.1 ja 4.2 – meetmeleht.

MEEDE 5: tegevusgrupi koostööprojektide meede – meetmeleht.

Hindamiskomisjon

RJK juhatuse koosolekul 08.09.2016 kinnitatud hindamisetöörühma koosseis meede 2 ja meede 4.2 ümberhindamiseks: 

Meede 2: Tarmo Heidemann, Arma Koidu, Lea Toom, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Hannes Puusepp, Signe Rõngas, Marika Valter.

Meede 4.2: Tarmo Heidemann, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Anu Nurmsalu, Tiina Kirsimäe, Kadri Linder, Kristi Kivisaar, Marika Valter, Hannes Puusepp, Riita Lillemets, Eva Laks.

RJK juhatuse koosolekul 05.05.2016 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 18.-30. aprill 2016 taotlusvooru taotluste hindamiseks: Arma Koidu, Hannes Puusepp, Urmas Kase, Jaanus Rahula, Tiina Heidemann, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Kadri Linder, Marika Valter, Riita Lillemets. Asendusliikmed: Tarmo Heidemann, Triin Uffert, Kristi Kivisaar, Rein Kessler.

Töökorrad:

Taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend

Kontroll-leht

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus:

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu logo


© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT