Kokkuvõte 18.01. – 02.02.2021 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest

Kokku esitati läbi  e-pria taotlusvoorus 34  taotlust, nõuetele vastas ja hindamisele läks 32  taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai üldkoosoleku otsusel  rahastusettepaneku 17 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee.

MEEDE 1esitati 16 taotlust, hindamisele läks 15 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 272 318.76 €, meetme eelarve 156 103.65 €.  Paremusjärjestuse alusel tegi RJK üldkoosolek ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1.Hegar Puit OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/21/406 „Hegar Puit OÜ töökoja hoone katuse rekonstrueerimine“, keskmine hinne 15,38 (taotletav ja rahastatav summa 14 481.- €).

2. Võlli-Kingu talu toetusetaotlus nr 13-21.2/21/383 „Suure-Jaani Talupoe arendamine“, keskmine hinne 14,83 (taotletav ja rahastatav summa 5001.- €).

3.Plasmapro OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/21/403 „Robotkeevitus manipulaator-laudadega“, keskmine hinne 14,65 (taotletav ja rahastatav summa 24 996.- €).

4.Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/21/342 „Põrandate renoveerimine tootmisruumide laiendamiseks. Zero-waste tootmise juurutamise eesmärgil“, keskmine hinne 14,56 (taotletav ja rahastatav summa 9 135,20 €).

5. Mahlametsa OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/21/412 „Tootmise laiendamine: jäätis & limonaad“, keskmine hinne 14,28 (taotletav ja rahastatav summa 24 994,95 €).

6. OÜ Klaara-Manni toetusetaotlus nr 13-21.2/21/411 „ Klaara-Manni kultuurikupli ehitus ja küttesüsteemi uuendamine“, keskmine hinne 14,01 (taotletav ja rahastatav summa 16 830.- €).

7. OÜ Matogard toetusetaotlus nr 13-21.2/21/413 „Matogardi komposteerimishoidla renoveerimine“, keskmine hinne 13,83 (taotletav ja rahastatav summa 25 000.- €).

8. Storol OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/21/393 „Storol OÜ tootevaliku laiendamine“, keskmine hinne 13,56 (taotletav ja rahastatav summa 24 687.- €).

9.Sirle Kase Kase Aiand toetusetaotlus nr 13-21.2/21/410 „Sirli Kase Kase Aiandi teenuste arendamine“, keskmine hinne 13,20 (taotletav summa 24 997,26 € ja rahastatav summa 10 978,50 €).  

MEEDE 4.1 – esitati 18 taotlust, hindamisele läks 17 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 121 331.82 €, meetme eelarve 69 854.09 €.  Paremusjärjestuse alusel tegi RJK üldkoosolek ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1. Paikuse Avatud Noortekeskus PANOKE toetusetaotlus nr 13-21.2/21/341 „Tiigrihüpe Panokes – paremad infotehnoloogilised võimalused Paikuse noortele“, keskmine hinne 13,01 (taotletav ja rahastatav summa 7 830.- €).

2.- 3. Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts toetusetaotlus nr 13-21.2/21/359 „ Vabatahtlike päästjate reageerimisvõimekuse tõhustamiseks vahendite soetamine“, keskmine hinne 12,74 (taotletav ja rahastatav summa 9 999,90 €).

2.-3. Põhja-Sakala Vallavalitsus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/401 „Olustvere mängulinnaku rajamine“, keskmine hinne 12,74 (taotletav ja rahastatav summa 9 996,56 €).

4. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri kogudus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/343 „Kõpu aarded korda ja särama!“, keskmine hinne 12,65 (taotletav ja rahastatav summa 9 998,97 €).

5. Pärnu Linnavalitsus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/380 „Paikuse välilauatenniselauad kogukonna vaba aja veetmise mitmekesistamiseks“, keskmine hinne 12,56 (taotletav ja rahastatav summa 7 147,17 €).

6. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese kogudus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/338 „Turvaline ja funktsionaalne kogukonnakeskus Suure-Jaanis“, keskmine hinne 12,38 (taotletav ja rahastatav summa 9 997,06 €).

7. MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/340 „SUP lauad Paikuse noortele“, keskmine hinne 12,20 (taotletav ja rahastatav summa 4 969,76 €).

8. Tori Vallavalitsus toetusetaotlus nr 13-21.2/21/377 „Madalseiklusrada Tori Põhikooli juurde“, keskmine hinne 11,74 (taotletav ja rahastatav summa 7 155.- €).