Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkonnas

Turundusdisaini töötoad

Koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” tegevuste raames toimub 3 ühepäevast turundusdisaini töötuba, mis keskenduvad igale osalevale ettevõtjale individuaalse turundusplaani koostamisele ja eeldavad ettevõtte esindaja osalemist kõigis moodulites (3 ühepäevast töötuba + 2. ja 3. töötoa eelselt juhendaja antud kodutööde teostamist). Osalejatel on võimalus mahus 2 tundi saada juhendajalt individuaalst nõustamist. Eesmärgiks on arendada ettevõtjate…

Loe edasi »

Koostööprojekti avaüritus 24.-26. oktoober 2022

Koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkonnas” avaüritus toimub 24.-26. oktoobrini RJK piirkonnas.  Rohelise Jõemaa Koostöökogu projektipartneriteks on Arenduskoda ja Kodukant Läänemaa.  Projekti eesmärgiks on piirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus. Ootame avaüritusele osalema ettevõtjaid, kes soovivad ekspertide abiga oma ettevõttele koostada turundusplaani. Toimub turundus- ja disainiseminar, mille viivad…

Loe edasi »

Koostööprojektide toetusotsused

PRIA otsusega 13-21.3/22/172 kiideti heaks kaks koostööprojekti toetustaotlust. Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkonnas” koos Arenduskojaga, projekti kohta saad rohkem lugeda SIIT. Koostööprojekt “Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks” koos Pärnu Lahe Partnerluskoguga, projekti kohta saad rohkem lugeda SIIT.

Loe edasi »

Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades”

31.03.2022 allkirjastati MTÜ Arenduskoja (juhtpartner) ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu vahel koostööleping LEADER koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” tegevuste elluviimiseks. 01.07.2022 allkirjastati lepingu lisa, mille alusel liitus projektiga Kodukant Läänemaa.  Projekti üldeesmärk: Projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus. Projekti fookuses on kestlikuks maaettevõtluse arendamiseks olulised teemad: kultuuripärand, keskkonnahoid,…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT