Juhatuse koosolekud

13.05.2024 juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Huvide konfliktist
2. Üldkoosoleku korraldamine 03.06.2024 ja päevakorra kinnitamine
3. Meetmespetsialisti konkursikomisjoni moodustamine
4. Lähetuste kinnitamine
5. Õppereis Horvaatiasse
6. Ühisprojektid
7. Info

22.04.2024 juhatuse koosolek

PÄEVAKORD
1. ESF meetmespetsialisti konkursikuulutuse täpsustused ja konkursi korraldamine
2. Ühisprojektist MTÜga Soomaa Turism
3. Koostööprojekti muudatuse kinnitamine
4. Jääkidest kavandatavad ühisprojektid
5. Kokkuvõte Tööinspektspektsiooni järelevalvemenetlusest ja töötervishoiu kontrolli tulemused
6. Info
PROTOKOLL

08.04.2024 juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Rakenduskavade muudatuste kinnitamine
2. Tööinspektisooni menetlus
3. Sisekorraeeskirja muutmine
4. Läti õppereis
PROTOKOLL
15.03.2024 juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Uue juhatuse esimehe valimine
2. Liikmeks astumise sooviavaldus
3. Projektitoetuste jääkide kasutamisest
4. Info
PROTOKOLL

28.02.2024 juhatuse koosolek

PÄEVAKORD
1. Juhatuse edasine töökorraldus
2. Liikmeks astumise sooviavaldus
3. Revisjonikomisjoni töötasu väljamaksmine
4. ESF+ meetmelehe kinnitamine
5. Töötervishoiu ja tööohutuse alaste juhendite kinnitamine
6. Info
PROTOKOLL

23.01.2024 juhatuse koosolek

PÄEVAKORD
1.Audiitori pakkumus 2023-2025 a auditeerimiseks
2.Majandusaasta aruanne 2023
3. Eesti-Läti programmi esitatud RIVERWAYS II taotlus "Facilitating access to watertourism activities"
4.Eelarve jäägist kavandatavad projektid
5.Eelarve 2024
6.Üldkoosoleku korraldamine 06.02.2024 Järvakandis
7.LINC-il osalemise kinnitamine
8.Projektitaotluste seire
9. Töökeskkonna alastest kohustustest
10. Info
11. Leping Soomaa Turism MTÜ-ga
PROTOKOLL
13.12.2023 juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Juhatuse liikmetele tasu maksmine
2. Üldkoosoleku korraldamisest
3. Info rahastusperioodist 2023-2027
4. Riverways II projektist
5. Info
6. Tegevmeeskonnale tulemustasu määramine
PROTOKOLL
11.10.2023 juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Rakenduskava 2024 kinnitamine
2. Ülevaade elluviimisel projektitaotlustest ja taotlemisest uuel perioodil
3. Tagasiside septembris-oktoobris toimunud RJK tegevustele.
4. Lähetuse päevaraha ja isikliku sõiduauto kompensatsiooni suuruse kinnitamine
5. Tehingud seotud isikutega
6. Aastalõpuürituse planeerimisest
7. Info
PROTOKOLL
10.08.2023 Juhatuse koosolek
PÄEVAKORD
1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
2. Sakta Puit OÜ liikmeksastumise sooviavaldus
3. MTÜ Viira Arendusselts liikmeksastumise sooviavaldus
4. Lähetuste kinnitamine
5. Info
PROTOKOLL

Juhatuse e-koosolek 30.-31.05.2023

PÄEAVAKORD
1. Revisjonikomisjoni liikmetele tasu maksmine
2. Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia 2023-2029 ettevalmistamise eest tasu maksmine
PROTOKOLL

 

04.05. 2023 juhatuse koosolek
kell 14.00 Vändra kultuurimajas
PÄEVAKORD
1.Meekas OÜ liikmeksastumise sooviavaldus
2.Strateegia 2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava muutmine
3.Strateegia 2023-2029 meetmete eelarve ja meetmelehtede arutelu
4.2023. a eelarve kinnitamine
5.2023. a majandusaasta aruande kinnitamine
6.Õppereiside omaosaluste kinnitamine
7.Lähetuste kinnitamine
8.Tehing seotud isikuga
9.23.05.2023 üldkoosoleku päevakorra arutelu kinnitamine
10.Info
PROTOKOLL
24.01.2023 juhatuse koosolek
kell 17.00 Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses

PÄEVAKORD
1. Eelarve 2023
2. Põhivara arvele võtmise piir
3. Strateegia ettevalmistamine
4. Info
PROTOKOLL
13.12.2022 juhatuse koosolek
kell 18.30 Wagenküll Lossis
PÄEVAKORD
1.Liikmeks astumise sooviavaldus
2.Tehingud seotud isikutega
3.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
4.Lähetus 13.-14.12.2022
5.Tegevmeeskonnale tulemustasu määramine
6.Ühingule kuuluva sõiduauto müügist
PROTOKOLL
03.10.2022 juhatuse koosolek
kell 17.00 RJK kontoris
PÄEVAKORD
1. Rakenduskava 2023 kinnitamine
2. Tehingud seotud isikuga
3. Lähetuse kinnitamine
4. Ühingu auto müümine
5. Ühingu telgi müümine
6. Väljaandes "Sel aastal puhkan Eestis. TALV 2023" osalemine Soomaa piirkonnana
7. Info
PROTOKOLL

16.08.2022 juhatuse koosolek

kell 9.00 RJK kontoris
PÄEVAKORD
1. Riigihanke nr 251191 otsuste tegemine
2. Lähetuse kinnitamine
3. Info
PROTOKOLL

28. - 29.06.2022 juhatuse koosolek koos paikvaatluse ja strateegiaseminariga.
PROGRAMM
Juhatuse koosolek toimub Junsi Puhekekeskuses 28.06.2022 kell 19.00.

Juhatuse koosoleku PÄEVAKORD
1.Liikmeks vastuvõtmise sooviavaldus
2.Riigihanke nr 251007 Sõiduauto täisteenusrent otsused
3.Riigihanke nr 251191 Soomaa visuaaliga infotaristu valmistamine ja paigaldamine hankedokumentide kinnitamine
4.Seotud isikutega tehtud arvete kinnitamise otsused
5.Ühingule kuuluva telgi edasine kasutus
6.Info
PROTOKOLL
Info strateegiaseminari kohta leiad siit

 

27.04.2022 juhatuse koosolek
kell 16.00 Zoomis
PÄEAVAKORD
1. Liikmeks vastuvõtmine
2. Revisjonikomisjoni töötasude kinnitamine
3. Lähetuste ja omaosalustasu kinnitamine
4. Büroo töötajate töölepingute muutmine
5. Tehing seotud isikuga
6. Hankekomisjoni kinnitamine
7. Info
PROTOKOLL

 


15.03.2022 juhatuse koosolek

kell 17.30 RJK kontoris
PÄEVAKORD
1.2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
2.RJK hankekorra kinnitamine
3.RJK 2022. a hankeplaani kinnitamine
4.Koostööprojekti ettevalmistamisest
5.Üldkoosoleku korraldamine 31.03.2022 ja päevakorra kinnitamine
6.Info
PROTOKOLL

8.02.2022 juhatuse koosolek

kell 17.30 RJK kontoris ja Zoom-keskkonnas
PÄEVAKORD
1. 2022 a eelarve kinnitamine
2. Koostööprojekt „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“
3. 2022 a rakenduskava muutmine
4. Liikmeks astumise sooviavaldus
5. Info
PROTOKOLL

18.01.2022 juhatuse koosolek

kell 17.00 RJK kontoris ja Zoom-keskkonnas
PÄEVAKORD
1. 2022. a eelarve
2. 2021 majandusaasta aruande koostamisest
3. Juhatuse koosolekute korraldamisest
4. Üldkoosoleku korraldamisest
PROTOKOLL

8.12.2021 juhatuse koosolek

Mahlametsa OÜ-s Kõnnu külas
16.00 Kogunemine ja Mahlametsa OÜ tootmise ja toodangu tutvustus
17.00 koosolek
PÄEVAKORD
1.Taotlusvooru 18.-25.10.2021 hindamistulemuste kinnitamine COVID-19 meetmes.
2. Taotlusvooru 18.-25.10.2021 hindamistulemuste kinnitamine meetmes 4.
3.Juhatuse tasude kinnitamine.
4. Tegevmeeskonnale lisatasu maksmine
5.2022. a tegevused ja eelarve.
6.Info.
18.00 õhtusöök
PROTOKOLL on AK piiranguga26.10.2021 juhatuse koosolek

kell 17.00 RJK kontoris ja Zoom-keskkonnas
PÄEVAKORD
1. Hindamiskomisjoni kinnitamine 18.-25.10.2021 taotlusvooru esitatud projektitaotluste hindamiseks
2. Rakenduskava 2021 muudatuse kinnitamine
3. Tehing seotud isikuga
4. Info: Soomaa ühisprojekti käigust jm
PROTOKOLL

 


06.10 - 11.10.2021 juhatuse e-koosolek

PÄEVAKORD
1.Rakenduskava 2022 kinnitamine
PROTOKOLL

 


24.08.2021 juhatuse koosolek

kell 18.30 Are huvikeskuses
PÄEVAKORD:
1.2021. a eelarvemuudatus
2.2021. a rakenduskavamuudatus
3.Liikmeks astumise sooviavaldus
4.Tehingud seotud isikutega
5. Info

PROTOKOLL

 

02.07.2021 juhatuse koosolek
kell 14.00 Suure-Jaani Tervisekojas koos keskuse tutvustusega
PÄEVAKORD:
1. Ühisprojekti eelarve muudatus – Soomaa visuaalse identiteedi arenduse pakkumine
2. Lähetuste kinnitamine
3. Strateegiaseminar 4.-5.08.2021.
4. Üldkoosolek
5. Info
PROTOKOLL

04.05.2021 juhatuse koosolek
kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
2.Taotluste menetlemise juhendi muutmine
3.Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine
4.Info
PROTOKOLL on AK piiranguga.

19.03.2021 juhatuse koosolek
kell 16.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.2020. a majandusaasta aruanne
2.Ühingu üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
3.Info
PROTOKOLL

18.01.2021 juhatuse koosolek
kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEAVAKORD
1. Koostööprojektis “Arukate külade arenguprogramm” osalemine
2. 2021 a rakenduskava muudatus
3. 2021 a eelarve
4. Audiitori kinnitamine
5. Hindamiskomisjon taotluste hindamiseks
6. Ühingu üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
7. Info
PROTOKOLL

 


01.12.2020 juhatuse koosolek

kell 16.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.Koostöölepe Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks
2.Koostööprojektis "Arukad külad" osalemine
3.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
4.Info
PROTOKOLL

13.-14.10.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1.Rakenduskava 2021 kinnitamine
PROTOKOLL
29.09.2020
kell 17.00 RJK kontoris
Päevakord
1. Koostööprojektidest ja nende eelarvetest.
2. Projektide seire ja vabanenud vahendid.
3. Taotlusvooru korraldamisest 2021.a
4. 2021. a rakenduskava kinnitamine
5. Info
PROTOKOLL


10.08.2020

kell 17.00 RJK kontoris
Päevakord
1.Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
2.Tehingud seotud isikutega
3.Liikmest tagasiastumise ja liikmeks astumise avaldus
4. Info
PROTOKOLL

25.-26.06.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1. Revisjonikomisjoni tasude kinnitamine
2.Info
PROTOKOLL

21.05.2020

kell 16.00 Tori Rahvamajas
Päevakord
1. 2019 majandusaasta aruanne kinnitamine
2.Üldkoosoleku toimumine
3.Rakenduskava 2020 muudatus
PROTOKOLL26.-31.03.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1.2020 eelarve kinnitamine
PROTOKOLL

13.12.2019

kell 17.15 Estonia Resort Hotel & Spa-s
PÄEVAKORD
1.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
2.Hindamiskomisjoni liikmetele tasu maksmine
3.Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
PROTOKOLL


10.10.2019

kell 17.00 RJK kontor
PÄEVAKORD
1. 23.09 - 09.10.2019 taotlusvooru kokkuvõte
2. Hindamiskomisjoni ja juhatuse seotus3.
3. RJK üldkoosolekute korraldamine
4. Rakenduskava 2020
5. Lähetuse kinnitamine
6. Tehingud seotud isikutega
7. LINC konverentsi tagasiside
8. Koostööprojektidest
9. Info
PROTOKOLL

22.07 - 24.07.2019 e-koosolek
PÄEVAKORD
1. Meetme 4.1 meetmelehe kinnitamine
PROTOKOLL

10.06.2019 kell 17.00
Tori Rahvamaja
PÄEVAKORD
1.Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
PROTOKOLL
21.05.2019
PÄEVAKORD
1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
2. RJK üldkoosoleku korraldamine
3. Koostööprojektid
4. 2019 rakenduskava muutmine
5. Seotud isikutega tehtud arvete kinnitamine
6. Lähetuste kinnitamine
7. Info
PROTOKOLL

7.02.2019 kell 17.00
PÄEVAKORD
1. RJK üldkoosoleku korraldamine 1. märtsil 2019
2. 2019. a eelarve
3. Koostööprojektid
4. Seotud isikuga tehtud arve kinnitamine
5. Lähetuste kinnitamine 
6. Info
PROTOKOLL

06.12.2018 - 10.12.2018 e-koosolek
PÄEVAKORD
1.Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
PROTOKOLL

4.12.2018 AHHAA keskuses, Tartus
PÄEVAKORD
1.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
2.RJK tulevikusuunad
PROTOKOLL

01.11.2018
PÄEVAKORD
1. Liikmeks astuja sooviavaldus
2.Seotud isikutega tehingute kinnitamine
3.Info 2018 eelarve täitmisest
4. Lähetuste kinnitamine
5. RJK õppereis Tartumaale 4.-5.detsember 2018
6. Info
PROTOKOLL

29.08.2018
Juhatuse koosolek koos piirkonna objektide külastusega:
15.00 väljasõit Tori vallamaja eest
15.30 Järvakandi puidutehase projektiga tutvumine
16.00 Järvakandi klaasistuudio projektiga tutvumine
17.00 saabumine Lokuta Puhkekeskusessse
Juhatuse koosoleku päevakord (Lokuta Puhkekeskuses):
1. Liikmeks astuja sooviavaldus
2. 2019. a rakenduskava kinnitamine
3. Leader tulevikust ja multifondide rakendamisest
4. Lähetuste kinnitamine 
5. Tehingud seotud isikutega
6. RJK 8. spordimängude korraldamisest
7. Info
8. Puhkus
PROTOKOLL


05.06.2018 
Juhatuse koosolek Kondase majas Suure-Jaanis kell 19.00 
PÄEVAKORD 
1. Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine. 
2. Tehingud seotud isikutega
PROTOKOLL

18.05.2018
Juhatuse koosolek koos piirkonna objektide külastusega:
14.45 kogunemine Seljal
15.00 Karjamõisa OÜ
16.00 Mahlametsa OÜ
jooksvalt peatus Vändras kunstmuruväljaku juures
17.00 Võidula mõis
Juhatuse koosoleku päevakord (Võidula mõisas)
1. Hindamistulemuste kinnitamine meede 1, 3.1, 3.2, 4.1
2.2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
3.Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine
4.LINC lähetuse kinnitamine 12.-15.06.2018
5.Info

Protokoll on AK piiranguga

19.03.2018
Päevakord
1. Eesti Leader Liidu tutvustus
2. 2017 majandusaasta aruandega tutvumine
3. Kokkuvõte 5.-18.03.2018 taotlusvoorust
4. Juhatuse seotus esitatud taotlustega
5. Hindamiskomisjonide kinnitamine 5-18. märtsi taotlusvooru projektide hindamiseks
6. Liikmeks astumise avaldus
7. Lähetuse kinnitamine
8. Info
Protokoll on AK piiranguga.
13.02.2018
Päevakord

1. Liikmeks astumise avaldused
2. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine 
3. Lähetused
4. Info
PROTOKOLL

11.12.2017

Päevakord

1. Meede 2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
2. Meede 4.2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
3. Tehingud seotud isikutega
4. Eelarve 2018
5.Hindamiskomisjoni tasude kinnitamine
6. Juhatuse liikmetele tasu maksmine
7. Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
8. Audiitorteenuse hinnapakkumised
9. Info
Protokoll on AK piiranguga

19.10.2017

Päevakord

1. Info 02.10 - 15.10.2017 toimunud taotlusvoorust
2. Juhatuse seotus esitatud taotlustega
3. Hindamiskomisjonide kinnitamine
4. Epria tehniliste tõrgete tõttu 3-le taotlejale taotluste esitamise tähtaja pikendamine
5. Mittevastavate taotluste edasise menetlemise küsimus
6. 2018. a eelarve
7. Audiitor 2017. a majandusaasta aruande ülevaatamiseks
8. Tehingud seotus isikutega ja lähetused
9. Info
PROTOKOLL

28.09.2017 e-koosolek

Päevakord

1. Esitatud taotlused kogukonnateenuse projektideks 2.-15.okt. 2017 taotlusvooru
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord
3. Rakenduskava 2018
PROTOKOLL

19.09.2017

Päevakord

1. Isikute avaldused
2. 2018. a taotlusvooru toimumise aja kinnitamine
3. 2018.a rakenduskava kinnitamine
4. Kokkuvõte 2017. a I taotlusvoorust
5. Lähetuste kinnitamine
6. Info
7. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
PROTOKOLL

13.06.2017

Päevakord:

1. Meede 1, 3.1, 3.2 paremusjärjestuse kinnitamine
2. juhatuse perioodi 29.06.2014 - 28.06.2017 töökokkuvõte
3. Uute juhatuse liikmetega tutvumine
Protokoll on AK piiranguga

25.05.2017

Päevakord

1. Liikmestaatusest välja arvamised
2. Liikmeks astumise avaldused
3. Üldkoosoleku päevakava üle vaatamine
PROTOKOLL

09.05.2017

Päevakord

1. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
3. Info
PROTOKOLL

31.03.2017

Päevakord

1. Sindi linna, Sindi Tuletõrje Selts MTÜ ja AP Holding OÜ liikmeks astumine
2. RJK strateegia ja põhikirja muutmise algatamine seoses Sindi linna liitumisega
3. Info lõppenud taotlusvoorust
4. Hindamiskomisjonide kinnitamine 13.-26.03.2017 taotlusvooru meetmete 1,3.1,3.2 ja 4.1 projektitaotluste hindamiseks.
5. Juhatuse seotus projektitaotlustega
6. Amphora projekitaotluste hindamise perioodil
7. 2016 majandusaasta aruanne
8. A. Viinapuu lähetus 27.-29.03.2017 Soome Seinäjoki Leader-seminarile "Mobile digital farms"
9. Info ja kohapeal tõstatatud küsimused
PROTOKOLL

27.02.2017 e-koosolek

Päevakord

1. 2016. majandusaasta aruande ülevaatuse ja 2016 aasta PRIA aruande kontrollimise kokkuleppeliste protseduuride teostaja kinnitamine
PROTOKOLL

02.02.2017

Päevakord

1. Taotluste menetlemise juhendi kinnitamine
2. Taotlusvoorude toimumise aegade kinnitamine 2017 aastal
3. 2017 eelarve
4. Audiitori kinnitamine 2016 a majandusaasta aruande üle vaatamiseks
5. PRIA otsusest 13-6/90
6. Sindi linna liikmeksastumise avaldus
7. Lähetus Lätti projekti "kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee koosolekule
8. Revisjonikomisjoni lähteülesande üle vaatmine
9. Info
PROTOKOLL
© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT