Juhatuse koosolekud

06.10 - 11.10.2021 juhatuse e-koosolek
PÄEVAKORD
1.Rakenduskava 2022 kinnitamine
PROTOKOLL

 


24.08.2021 juhatuse koosolek

kell 18.30 Are huvikeskuses
PÄEVAKORD:
1.2021. a eelarvemuudatus
2.2021. a rakenduskavamuudatus
3.Liikmeks astumise sooviavaldus
4.Tehingud seotud isikutega
5. Info

PROTOKOLL

 

02.07.2021 juhatuse koosolek
kell 14.00 Suure-Jaani Tervisekojas koos keskuse tutvustusega
PÄEVAKORD:
1. Ühisprojekti eelarve muudatus – Soomaa visuaalse identiteedi arenduse pakkumine
2. Lähetuste kinnitamine
3. Strateegiaseminar 4.-5.08.2021.
4. Üldkoosolek
5. Info
PROTOKOLL

04.05.2021 juhatuse koosolek
kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
2.Taotluste menetlemise juhendi muutmine
3.Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine
4.Info
PROTOKOLL on AK piiranguga.

19.03.2021 juhatuse koosolek
kell 16.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.2020. a majandusaasta aruanne
2.Ühingu üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
3.Info
PROTOKOLL

18.01.2021 juhatuse koosolek
kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEAVAKORD
1. Koostööprojektis “Arukate külade arenguprogramm” osalemine
2. 2021 a rakenduskava muudatus
3. 2021 a eelarve
4. Audiitori kinnitamine
5. Hindamiskomisjon taotluste hindamiseks
6. Ühingu üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
7. Info
PROTOKOLL

 


01.12.2020 juhatuse koosolek

kell 16.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKORD
1.Koostöölepe Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks
2.Koostööprojektis "Arukad külad" osalemine
3.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
4.Info
PROTOKOLL

13.-14.10.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1.Rakenduskava 2021 kinnitamine
PROTOKOLL

29.09.2020
kell 17.00 RJK kontoris
Päevakord
1. Koostööprojektidest ja nende eelarvetest.
2. Projektide seire ja vabanenud vahendid.
3. Taotlusvooru korraldamisest 2021.a
4. 2021. a rakenduskava kinnitamine
5. Info
PROTOKOLL


10.08.2020

kell 17.00 RJK kontoris
Päevakord
1.Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
2.Tehingud seotud isikutega
3.Liikmest tagasiastumise ja liikmeks astumise avaldus
4. Info
PROTOKOLL

25.-26.06.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1. Revisjonikomisjoni tasude kinnitamine
2.Info
PROTOKOLL

21.05.2020

kell 16.00 Tori Rahvamajas
Päevakord
1. 2019 majandusaasta aruanne kinnitamine
2.Üldkoosoleku toimumine
3.Rakenduskava 2020 muudatus
PROTOKOLL26.-31.03.2020 e-koosolek

PÄEVAKORD
1.2020 eelarve kinnitamine
PROTOKOLL

13.12.2019

kell 17.15 Estonia Resort Hotel & Spa-s
PÄEVAKORD
1.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
2.Hindamiskomisjoni liikmetele tasu maksmine
3.Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
PROTOKOLL


10.10.2019

kell 17.00 RJK kontor
PÄEVAKORD
1. 23.09 - 09.10.2019 taotlusvooru kokkuvõte
2. Hindamiskomisjoni ja juhatuse seotus3.
3. RJK üldkoosolekute korraldamine
4. Rakenduskava 2020
5. Lähetuse kinnitamine
6. Tehingud seotud isikutega
7. LINC konverentsi tagasiside
8. Koostööprojektidest
9. Info
PROTOKOLL

22.07 - 24.07.2019 e-koosolek
PÄEVAKORD
1. Meetme 4.1 meetmelehe kinnitamine
PROTOKOLL


10.06.2019 kell 17.00
Tori Rahvamaja
PÄEVAKORD
1.Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
PROTOKOLL

21.05.2019
PÄEVAKORD
1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
2. RJK üldkoosoleku korraldamine
3. Koostööprojektid
4. 2019 rakenduskava muutmine
5. Seotud isikutega tehtud arvete kinnitamine
6. Lähetuste kinnitamine
7. Info
PROTOKOLL

7.02.2019 kell 17.00
PÄEVAKORD
1. RJK üldkoosoleku korraldamine 1. märtsil 2019
2. 2019. a eelarve
3. Koostööprojektid
4. Seotud isikuga tehtud arve kinnitamine
5. Lähetuste kinnitamine 
6. Info
PROTOKOLL

06.12.2018 - 10.12.2018 e-koosolek
PÄEVAKORD
1.Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
PROTOKOLL

4.12.2018 AHHAA keskuses, Tartus
PÄEVAKORD
1.Juhatuse liikmetele tasu maksmine
2.RJK tulevikusuunad
PROTOKOLL

01.11.2018
PÄEVAKORD
1. Liikmeks astuja sooviavaldus
2.Seotud isikutega tehingute kinnitamine
3.Info 2018 eelarve täitmisest
4. Lähetuste kinnitamine
5. RJK õppereis Tartumaale 4.-5.detsember 2018
6. Info
PROTOKOLL

29.08.2018
Juhatuse koosolek koos piirkonna objektide külastusega:
15.00 väljasõit Tori vallamaja eest
15.30 Järvakandi puidutehase projektiga tutvumine
16.00 Järvakandi klaasistuudio projektiga tutvumine
17.00 saabumine Lokuta Puhkekeskusessse
Juhatuse koosoleku päevakord (Lokuta Puhkekeskuses):
1. Liikmeks astuja sooviavaldus
2. 2019. a rakenduskava kinnitamine
3. Leader tulevikust ja multifondide rakendamisest
4. Lähetuste kinnitamine 
5. Tehingud seotud isikutega
6. RJK 8. spordimängude korraldamisest
7. Info
8. Puhkus
PROTOKOLL


05.06.2018 
Juhatuse koosolek Kondase majas Suure-Jaanis kell 19.00 
PÄEVAKORD 
1. Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine. 
2. Tehingud seotud isikutega
PROTOKOLL

18.05.2018
Juhatuse koosolek koos piirkonna objektide külastusega:
14.45 kogunemine Seljal
15.00 Karjamõisa OÜ
16.00 Mahlametsa OÜ
jooksvalt peatus Vändras kunstmuruväljaku juures
17.00 Võidula mõis
Juhatuse koosoleku päevakord (Võidula mõisas)
1. Hindamistulemuste kinnitamine meede 1, 3.1, 3.2, 4.1
2.2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
3.Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine
4.LINC lähetuse kinnitamine 12.-15.06.2018
5.Info

Protokoll on AK piiranguga

19.03.2018
Päevakord
1. Eesti Leader Liidu tutvustus
2. 2017 majandusaasta aruandega tutvumine
3. Kokkuvõte 5.-18.03.2018 taotlusvoorust
4. Juhatuse seotus esitatud taotlustega
5. Hindamiskomisjonide kinnitamine 5-18. märtsi taotlusvooru projektide hindamiseks
6. Liikmeks astumise avaldus
7. Lähetuse kinnitamine
8. Info
Protokoll on AK piiranguga.
13.02.2018
Päevakord

1. Liikmeks astumise avaldused
2. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine 
3. Lähetused
4. Info
PROTOKOLL

11.12.2017

Päevakord

1. Meede 2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
2. Meede 4.2 taotlusvooru tulemuste kinnitamine
3. Tehingud seotud isikutega
4. Eelarve 2018
5.Hindamiskomisjoni tasude kinnitamine
6. Juhatuse liikmetele tasu maksmine
7. Tegevmeeskonnale tulemustasu maksmine
8. Audiitorteenuse hinnapakkumised
9. Info
Protokoll on AK piiranguga

19.10.2017

Päevakord

1. Info 02.10 - 15.10.2017 toimunud taotlusvoorust
2. Juhatuse seotus esitatud taotlustega
3. Hindamiskomisjonide kinnitamine
4. Epria tehniliste tõrgete tõttu 3-le taotlejale taotluste esitamise tähtaja pikendamine
5. Mittevastavate taotluste edasise menetlemise küsimus
6. 2018. a eelarve
7. Audiitor 2017. a majandusaasta aruande ülevaatamiseks
8. Tehingud seotus isikutega ja lähetused
9. Info
PROTOKOLL

28.09.2017 e-koosolek

Päevakord

1. Esitatud taotlused kogukonnateenuse projektideks 2.-15.okt. 2017 taotlusvooru
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord
3. Rakenduskava 2018
PROTOKOLL

19.09.2017

Päevakord

1. Isikute avaldused
2. 2018. a taotlusvooru toimumise aja kinnitamine
3. 2018.a rakenduskava kinnitamine
4. Kokkuvõte 2017. a I taotlusvoorust
5. Lähetuste kinnitamine
6. Info
7. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
PROTOKOLL

13.06.2017

Päevakord:

1. Meede 1, 3.1, 3.2 paremusjärjestuse kinnitamine
2. juhatuse perioodi 29.06.2014 - 28.06.2017 töökokkuvõte
3. Uute juhatuse liikmetega tutvumine
Protokoll on AK piiranguga

25.05.2017

Päevakord

1. Liikmestaatusest välja arvamised
2. Liikmeks astumise avaldused
3. Üldkoosoleku päevakava üle vaatamine
PROTOKOLL

09.05.2017

Päevakord

1. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni töötasu kinnitamine
3. Info
PROTOKOLL

31.03.2017

Päevakord

1. Sindi linna, Sindi Tuletõrje Selts MTÜ ja AP Holding OÜ liikmeks astumine
2. RJK strateegia ja põhikirja muutmise algatamine seoses Sindi linna liitumisega
3. Info lõppenud taotlusvoorust
4. Hindamiskomisjonide kinnitamine 13.-26.03.2017 taotlusvooru meetmete 1,3.1,3.2 ja 4.1 projektitaotluste hindamiseks.
5. Juhatuse seotus projektitaotlustega
6. Amphora projekitaotluste hindamise perioodil
7. 2016 majandusaasta aruanne
8. A. Viinapuu lähetus 27.-29.03.2017 Soome Seinäjoki Leader-seminarile "Mobile digital farms"
9. Info ja kohapeal tõstatatud küsimused
PROTOKOLL

27.02.2017 e-koosolek

Päevakord

1. 2016. majandusaasta aruande ülevaatuse ja 2016 aasta PRIA aruande kontrollimise kokkuleppeliste protseduuride teostaja kinnitamine
PROTOKOLL

02.02.2017

Päevakord

1. Taotluste menetlemise juhendi kinnitamine
2. Taotlusvoorude toimumise aegade kinnitamine 2017 aastal
3. 2017 eelarve
4. Audiitori kinnitamine 2016 a majandusaasta aruande üle vaatamiseks
5. PRIA otsusest 13-6/90
6. Sindi linna liikmeksastumise avaldus
7. Lähetus Lätti projekti "kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee koosolekule
8. Revisjonikomisjoni lähteülesande üle vaatmine
9. Info
PROTOKOLL
© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT