RJ strateegia

STRATEEGIA 2015-2023

Ühingu üldkoosolekul 24.08.2021 heaks kiidetud ja Maaeluministeeriumi poolt 08.09.2021 kinnitatud kehtiv Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 -2023

Strateegia muudatuste ajalugu:

 • 03.07.2020 Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud muudatustega Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023
 • 05.06.2017 Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud muudatustega Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023
 • 09.05.2017 toimunud juhatuse koosolekul otsustati algatada Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia muudatus seoses Sindi linna lisandumisega ühingu tegevuspiirkonda. Strateegia muutmine on 25.05.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorras. Üldkoosoleku päevakorra ja muutmisele mineva strateegiaga saad tutvuda siin.
 • 2. detsembril 2016 kinnitas Maaeluministeerium Rohelise Jõemaa Koostöökogu esitatud strateegia muudatused ning andis õiguse uuendatud strateegia rakendamiseks.
 • Strateegia (muudetud 27.10.2016 üldkoosoleku otsusega) 2015-2023 on leitav  siit.
 • 27.10.2016 toimunud üldkoosolekul kinnitati RJK piirkonna strateegia muutmisettepanekud. Strateegia muudatus on kinnitamisel Maaeluminsteeriumis, dokumendiga saad tutvuda siin
 • 23.-24. septembril toimunud strateegiaseminaril ja sellele järgnenud juhatuse koosolekul otsustati algatada Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia (aastateks 2015-2020) muutmine. Muudatustega strateegiadokument on leitav siit. Kõiki kavandatavaid muudatusi saab näha siit. Strateegia muudatused lähevad kinnitamisele 27.10.2016 toimuval üldkoosolekul ning eelnevalt on võimalik kõigil teha muudatus- või parandusettepanekuid kehtivale strateegiale. Ettepanekud palun esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2016 e-posti teel aadressile aino@joemaa.ee.
 • Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2020, vastu võetud üldkoosoleku otsusega 15.06.2015 ja esitatud PRIA-le 27.06.2015. Üldkoosolek kinnitas strateegia muudatused 17.09.2015.

STRATEEGIA KOOSTAMISE JA MUUTMISEGA SEOTUD ÜRITUSED:

STRATEEGIASEMINAR 4.-5.08.2021 

HINDAMISKRITEERIUMITE MUUTMISE TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

3.10.2016 RJK kontoris, Toris algusega 15.00

Osalejad: 23.09.2016 juhatuse otsusega moodustatud töögrupp.

STRATEEGIA SEMINAR

23.- 24.09.2016 Tervise Ravispahotell, Pärnus 

Seminar 10.00 – 18.00

Osalejad: juhatuse liikmed ja esindajad tegevuspiirkonna omavalitsustest

Päevakavas strateegia muudatusega seotud teemad esitamiseks 27.10.2016 toimuvale üldkoosolekule. 

                                                                                             

STRATEEGIA PÄEV 20.05.2015 Vändra Kultuurimajas

11.00 Tervitus juhatuse esimees Andres Metsoja

11.05 – 12.00 Ettekanne Tanel Tang, Põllumajandusministeerium  „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia uuel programmperioodil“

12.00 – 12.45 Ettekanne Merle Mägi, Ratione Konsultatsioonid OÜ „RJK strateegia 2014-2022“

12.45 – 13.05 Rahvusvaheliste koostööprojektide tutvustus

13.05 – 13.45 Energia paus

13.50 Töögruppide tutvustus

14.00 Jagunemine töörühmadesse:

 • I töörühm: Meede 1 ja Meede 2 – Ettevõtlus
 • II töörühm: Meede 3 – Piirkonna eripära
 • III töörühm: Meede 4 – Kogukond ja külakeskused
 • IV töörühm: Meede 5 – Koostööprojektid

15.15 Töörühmade kokkuvõtted, lõpetamine

 STRATEEGIA 2008-2013+

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT