Toetatud projektid

LEADER TOETUSED PERIOODIL 2014-2021+

Toetatud projektid perioodil 2014 – 2021+

Toetatud projektide seiretabel

Kokkuvõte 31.01 – 07.02.2022 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 18.10 – 25.10.2021 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 18.01 – 02.02.2021 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 23.09.- 09.10.2019 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 02.-15.10.2017 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 13.-26.03.2017 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 18.-30.04.2016 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Vastavalt LEADER määrusele avalikustab tegevusgrupp teabe toetavate projektide kohta pärast projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt.

Täpsem info perioodi 2014 – 2020 toetatud ühisprojektide kohta on leitav siit

Info projektitoetuse tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise kohta on leitav LEADER-määrusest § 43-st.

Maksetaotluse esitamine vanas e-PRIAS:

  • investeeringu projekti korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • ühisprojekti korral – kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta ühe kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, esitatakse tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA  poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

VORMID– toetuse saajale maksetaotluse esitamisel:

Ehitustegevuse kulud

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Info tähistuse kohta on leitav siit

Taotlusvooru 18.01.- 02.02.2021 esitatud taotlused:

Meetmesse 1 esitati 16 projektitaotlust toetussummas 283 262,46 €, meetme eelarve 156 103,65 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Tori vald – 11 projektitaotlust;

Põhja-Sakala vald – 2 projektitaotlust;

Pärnu/Paikuse osavald – 2 projektitaotlust;

Põhja-Pärnumaa vald – 1 projektitaotlus.

Meetmesse 4.1 esitati 18 projektitaotlust toetussummas 131 376,76 €, meetme eelarve 69 854,09 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Pärnu/Paikuse osavald – 3 projektitaotlust;

Tori vald – 5 projektitaotlust;

Põhja-Pärnumaa vald – 2 projektitaotlust;

Kehtna vald – 1 projektitaotlus;

Põhja-Sakala vald – 3 projektitaotlust;

Saarde vald – 3 projektitaotlust;

piirkonna ülene – 1 projektitaotlus.

23.09 – 09.10.2019 taotlusvooru esitatud taotlused

Meede 1 – eelarve 222 275.- €, esitatud projekte toetusele summas 261 336,10 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 13.

Meede 4.1 – eelarve 133 712.- €, esitatud projekte toetusele summas 85 433,25 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 16.

Omavalitsuste lõikes:

Saarde vald – 3

Põhja-Sakala vald – 10

Põhja- Pärnumaa vald – 9

Pärnu linn – 2

Tori vald – 4

Pärnu linn – 1

05.-18.03.2018 taotlusvooru esitatud taotlused

Meede 1 – 20 taotlust, toetust küsitud 715 510,52 eurot, meetme eelarve 119 879,50 eurot.

Meede 3.1 – 2 taotlust, toetust küsitud 21 208,67 eurot, meetme eelarve 45 000.- eurot.

Meede 3.2 – 4 taotlust, toetust küsitud 160 976,46 eurot, meetme eelarve 193 388,05 eurot.

Meede 4.1 – 14 taotlust, toetust küsitud 76 301,24 eurot, meetme eelarve 83 859,77 eurot.

Omavalitsuste lõikes:

Pärnu linn (Paikuse) – 5 taotlust

Tori vald – 12 taotlust

Põhja-Sakala vald – 15 taotlust

Põhja-Pärnumaa vald – 6 taotlust

Saarde vald – 2 taotlust

02.-15.10.2017 taotlusvooru esitatud taotlused:

Meede 2 esitati  23 taotlust kogumaksumusega 2 234 284.40 eurot (meetme eelarve 554 299.08 eurot)

Meede 4.2 esitati 22 taotlust kogumaksumusega 1 408 746.85 eurot (meetme eelarve 554 299.09 eurot)

Valdade lõikes esitati taotlusi järgnevalt:

Vändra vald – 4

Paikuse vald – 5

Tori vald – 9

Järvakandi vald – 2

Surju vald – 3

Suure-Jaani vald – 12

Halinga vald – 5

Vändra alev – 1

Sindi linn – 1

Are vald – 1

Kõpu vald – 2

13.-26.03.2017 TAOTLUSVOORU ESITATUD PROJEKTITOETUSE TAOTLUSED:

Meede 1 – 29 taotlust, taotletav summa kokku 1 172 434,84 €, meetme eelarve 376 235,75 €.

Meede 3.1 – 6 taotlust, taotletav summa kokku 72 409,78 €, meetme eelarve 177 052.12 €.

Meede 3.2 – 8 taotlust, taotletav summa kokku 367 707.22 €, meetme eelarve 376 235.75 €.

Meede 4.1 – 14 taotlust, taotletav summa kokku 68 512.91, meetme eelarve 34 315.52 €

Taotlused esitatud KOV-ide lõikes:

Vändra vald – 14

Tori vald – 13

Paikuse vald – 5

Kõpu vald – 4

Piirkondlik – 1

Suure-Jaani vald – 9

Halinga vald – 2

Vändra alev – 3

Are vald  – 2

Surju vald – 3

Tootsi – 1

Järvakandi – 1

16.08.2016 on PRIA peadirektori otsusega määratud toetus summas 40 000 € siseriiklikule koostööprojektile “Piirkonna ühisturundus ja tootearendus”.

11.07.2016 on PRIA peadirektori otsusega määratud toetus summas 36 000 € rahvusvahelisele koostööprojektile “Kestlik ettevõtlus maal!”.

ESIALGNE KOKKUVÕTE 18.-30. APRILL 2016 TAOTLUSVOORU ESITATUD TAOTLUSTEST:

Meede 2 – 21 taotlust, taotletav summa kokku 2 434 145,51 €, meetme eelarve 411 851,99 €.

Meede 4.1 – 15 taotlust, taotletav summa kokku 82 270,35 €, meetme eelarve 112 323,27 €.

Meede 4.2 – 21 taotlust, taotletav summa kokku 1 538 770,59 €, meetme eelarve 411 851,99 €.

 Esitatud taotluste arv omavalitsuseti:

Vändra vald – 14

Suure-Jaani vald – 9

Tori vald – 9

Are vald – 8

Halinga vald – 5

Paikuse vald – 4

Kõpu vald – 3

Surju vald – 3

Vändra alev – 2

Järvakandi vald ja Tootsi vald – 0

LEADER toetused Rohelisel Jõemaal aastatel 2007 -2013

Trükis

Rohelise Jõemaa Koostöökogu LEADER-toetuste mõju perioodil 2007-2013: Uuringu kokkuvõte

Toetatud projektid aastate lõikes:

Toetatud projektid valdade lõikes:

2010 – 2012 korraldatud taotlusvoorudesse esitatud taotlusi hindas hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

Enn Kuslap (ET), Toomas Parm (MTÜ), Tõnu Kiviloo (KOV) – 2012 (2011 detsembri esitamine) aastal meede 5 Kaja Lind, Andres Metsoja (MTÜ), Lembit Kruuse (MTÜ), Avo Hansberg (ET), Kalev Kiisk (ET), Katrin Bogdanova (ET) – 2012 (2011 detsembri esitamine) meede 5 Grete Arumäe, Evi Kukk (KOV), Sirje Mett (KOV)

2011 detsembrivooru ja 2012 vooru taotluste hindamisesse lisandus:

Kalev Kaljuste (KOV), seoses Tootsi piirkonna lisandumisega tegevusgrupi koosseisu.

2009 detsembri taotlusvooru hindamiskomisjoni koosseis:

Tõnu Kiviloo, Lembit Kruuse, Avo Hansberg, Kalev Kiisk, Evi Kukk, Andres Metsoja, Katrin Bogdanova, Toomas Parm, Enn Kuslap, Enno Alliksaar

2009 aprilli hindamiskomisjon koosseisus:

Tõnu Kiviloo, Lembit Kruuse, Ülle Vapper, Andres Metsoja, Toomas Parm, Peeter Reimann, Kalev Kiisk, Avo Hansberg, Enn Kuslap, Enno Alliksaar

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT