Toetatud projektid

LEADER TOETUSED PERIOODIL 2014-2020

Toetatud projektid perioodil 2014 – 2020

Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 02.-15.10.2017 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 13.-26.03.2017 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Kokkuvõte 18.-30.04.2016 taotlusvooru tulemustest on leitav SIIT

Vastavalt LEADER määrusele avalikustab tegevusgrupp teabe toetavate projektide kohta pärast projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt.

Täpsem info perioodi 2014 – 2020 toetatud ühisprojektide kohta on leitav siit

 

Info projektitoetuse tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise kohta on leitav LEADER-määrusest § 43-st.

Maksetaotluse esitamine vanas e-PRIAS:

  • investeeringu projekti korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • ühisprojekti korral – kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, esitatakse tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA  poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

VORMID– toetuse saajale maksetaotluse esitamisel:

Ehitustegevuse kulud

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Info tähistuse kohta on leitav siit

 

13.-26.03.2017 TAOTLUSVOORU ESITATUD PROJEKTITOETUSE TAOTLUSED:

Meede 1 – 29 taotlust, taotletav summa kokku 1 172 434,84 €, meetme eelarve 376 235,75 €.

Meede 3.1 – 6 taotlust, taotletav summa kokku 72 409,78 €, meetme eelarve 177 052.12 €.

Meede 3.2 – 8 taotlust, taotletav summa kokku 367 707.22 €, meetme eelarve 376 235.75 €.

Meede 4.1 – 14 taotlust, taotletav summa kokku 68 512.91, meetme eelarve 34 315.52 €

Taotlused esitatud KOV-ide lõikes:

Vändra vald – 14

Tori vald – 13

Paikuse vald – 5

Kõpu vald – 4

Piirkondlik – 1

Suure-Jaani vald – 9

Halinga vald – 2

Vändra alev – 3

Are vald  – 2

Surju vald – 3

Tootsi – 1

Järvakandi – 1

 

16.08.2016 on PRIA peadirektori otsusega määratud toetus summas 40 000 € siseriiklikule koostööprojektile “Piirkonna ühisturundus ja tootearendus”.

11.07.2016 on PRIA peadirektori otsusega määratud toetus summas 36 000 € rahvusvahelisele koostööprojektile “Kestlik ettevõtlus maal!”.

 

ESIALGNE KOKKUVÕTE 18.-30. APRILL 2016 TAOTLUSVOORU ESITATUD TAOTLUSTEST:

Meede 2 – 21 taotlust, taotletav summa kokku 2 434 145,51 €, meetme eelarve 411 851,99 €.

Meede 4.1 – 15 taotlust, taotletav summa kokku 82 270,35 €, meetme eelarve 112 323,27 €.

Meede 4.2 – 21 taotlust, taotletav summa kokku 1 538 770,59 €, meetme eelarve 411 851,99 €.

 Esitatud taotluste arv omavalitsuseti:

Vändra vald – 14

Suure-Jaani vald – 9

Tori vald – 9

Are vald – 8

Halinga vald – 5

Paikuse vald – 4

Kõpu vald – 3

Surju vald – 3

Vändra alev – 2

Järvakandi vald ja Tootsi vald – 0

 

LEADER toetused Rohelisel Jõemaal aastatel 2007 -2013 trükis

Rohelise Jõemaa Koostöökogu LEADER-toetuste mõju perioodil 2007-2013: Uuringu kokkuvõte

Toetatud projektid aastate lõikes:

Toetatud projektid valdade lõikes:

2010 – 2012 korraldatud taotlusvoorudesse esitatud taotlusi hindas hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

Enn Kuslap (ET), Toomas Parm (MTÜ), Tõnu Kiviloo (KOV) – 2012 (2011 detsembri esitamine) aastal meede 5 Kaja Lind, Andres Metsoja (MTÜ), Lembit Kruuse (MTÜ), Avo Hansberg (ET), Kalev Kiisk (ET), Katrin Bogdanova (ET) – 2012 (2011 detsembri esitamine) meede 5 Grete Arumäe, Evi Kukk (KOV), Sirje Mett (KOV)

2011 detsembrivooru ja 2012 vooru taotluste hindamisesse lisandus:

Kalev Kaljuste (KOV), seoses Tootsi piirkonna lisandumisega tegevusgrupi koosseisu.

2009 detsembri taotlusvooru hindamiskomisjoni koosseis:

Tõnu Kiviloo, Lembit Kruuse, Avo Hansberg, Kalev Kiisk, Evi Kukk, Andres Metsoja, Katrin Bogdanova, Toomas Parm, Enn Kuslap, Enno Alliksaar

2009 aprilli hindamiskomisjon koosseisus:

Tõnu Kiviloo, Lembit Kruuse, Ülle Vapper, Andres Metsoja, Toomas Parm, Peeter Reimann, Kalev Kiisk, Avo Hansberg, Enn Kuslap, Enno Alliksaar

 

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT