Kokkuvõte 18.-25.10.2021 taotlusvooru esitatud taotlustest

Kokku esitati läbi  e-pria taotlusvoorus 37  taotlust. Kõik taotlused vastasid nõuetele ja läksid hindamisele. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel  rahastusettepaneku 26 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee. RJK on esitanud taotlused PRIA-sse otsuste koostamiseks.

COVID – 19 meede – esitati ja hindamisele läks 19 taotlust. Taotletav summa kokku 368 672,10 €, meetme eelarve 234 357,56 €. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus PRIA-le ettepaneku rahastada järgmisi taotlusi:

1.RIVERBANK OÜ (12469363) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3754 „Uued tooted ja tehnoloogia rakendamine COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks“, keskmine hinne 13,10 (taotletav ja toetatav summa 24 000,00 €).

2. OSAÜHING KAISMA (10052328) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3512 „Poomniiduki soetamine OÜ Kaismale“, keskmine hinne 12,56 (taotletav ja toetatav summa 20 820,00 €).

3.- 4. OSAÜHING KARJAMÕISA (10763957) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3766 „Lihatööstuse seadmete ost“, keskmine hinne 12,29 (taotletav ja toetatav summa 24 958,40 €).

3.- 4. MAHLAMETSA OÜ (14098623) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3973 „Toodete ja teenuste laiendamine“, keskmine hinne 12,29  (taotletav ja toetatav summa 23 706,03 €).

5. OSAÜHING MATOGARD (10315093) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3912 „Konteinerkatlamaja ost“, keskmine hinne 12,20 (taotletav ja toetatav summa 24 997,50 €).

6. ELBU METS OÜ (14163562) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3592 „Elbu Mets OÜ roomikekskavaatori soetamine“, keskmine hinne 12,01 (taotletav ja toetatav summa 18 600,00 €).

7. VÕLLI-KINGU TALU (10105220) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3701 „Suure-Jaani Talupoe tootmiskoha loomine“, keskmine hinne 11,93 (taotletav ja toetatav summa 15 949,99 €).

8. OÜ JAANIHANSO (10839040) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3885 „Külastajate turvaline hajutamine läbi väliala ehituse ja ventilatsiooni rajamine saali“, keskmine hinne 11,83 (taotletav ja toetatav summa 11 265,60 €).

9. LEVIKIVI OÜ (14041014) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3810 „Levikivi OÜ teenuste ümberkujundamine“, keskmine hinne 11,66 (taotletav ja toetatav summa 24 989,67 €).

10. RAGER OÜ (12085912) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3936 „Rager OÜ tehnoloogia täiustamine“, keskmine hinne 11,56 (taotletav ja toetatav summa 14 743,80 €).

11. OSAÜHING METTOM (10295143) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3784 „CNC plasmalõikepink (1500×3000) soetamine“, keskmine hinne 10,74 (taotletav ja toetatav summa 18 000,00 €).

12. MTÜ TÖÖMAJA (80568039) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3751 „Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arendus“, keskmine hinne 10,02 (taotletav summa 24 773,40 €, toetatav summa 12 326,57 €).

Meede 4 – esitati ja hindamisele läks 18 taotlust. Taotletav summa kokku 354 708,41 €, meetme eelarve 272 357,03 €. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus PRIA-le ettepaneku rahastada järgmisi taotlusi:

1. PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS (77000234) toetustaotlus 13-21.2/21/3646 „Pärnu-Jaagupi skatepargi ehitamine“, keskmine hinne 12,92 (taotletav ja toetatav summa 29 998,34 €).

2.ARE VALLA TULETÕRJE SELTS (80116521) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3842 „Are Tuletõrje Seltsi uue päästeauto soetamine“, keskmine hinne 12,65 (taotletav ja toetatav summa  4285,50 €).

3.EELK KÕPU PEETRI KOGUDUS (80211082) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3777 „KELLAHÄÄL KUTSUB ÕUE…“, keskmine hinne 12,47 (taotletav ja toetatav summa 24 816,24 €).

4.-5. TORI VALLAVALITSUS (77000341) toetustaotlus 13-21.2/21/3802 „MADALSEIKLUSRADA ARES“ keskmine hinne 12,38 (taotletav ja toetatav summa 29 646,00 €).

4.-5. EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK (80208476) toetustaotlus 13-21.2/21/3796 „EAÕK   Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku elektripaigaldise ehitamine“, keskmine hinne 12,38 (taotletav ja toetatav summa 29 992,78 €).

6. EELK SUURE-JAANI JOHANNESE KOGUDUS (80210898) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3779 „SUURE-JAANI KELLAHELIN TURVALISEST TORNIST“, keskmine hinne 12,29 (taotletav ja toetatav summa 17 203,68 €).

7. SÜRGAVERE KÜLA SELTS (80225598) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3869 „Kvaliteetsed õppevahendid Sürgavere tehnikaringile“, keskmine hinne 12,01 (taotletav ja toetatav summa 12 140,10 €).

8. RANDIVÄLJA KÜLASELTS (80281421) toetustaotlus 13-21.2/21/3698 „RANDIVÄLJA KIRIKUHOONE USTE VAHETUS“, keskmine hinne 11,93 (taotletav ja toetatav summa 15 519,60 €).

9. KUHJAVERE KÜLA SELTS (80094558) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3761 „Seltsile kuuluvate puitrajatiste uuendamine“, keskmine hinne 11,65 (taotletav ja toetatav summa 6 694,30 €).

10. LÄHKMA-SAUNAMETSA KÜLASELTS (80271523) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3861 „Lähkma külamaja juurde varikatuse prokjekteerimine ja vundamendi ning väliterrassi ehitamine“, keskmine hinne 11,20 (taotletav ja toetatav summa  29 982,26 €)

11. MITTETULUNDUSÜHING TIPU LOODUSKOOL (80253689) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3699 „Uus katus Tipu koolimajale“, keskmine hinne 11,12 (taotletav ja toetatav summa  29 999,07 €).

12. MITTETULUNDUSÜHING JÄRVAKANDI PÄÄSTE (80375079) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3907 „Palliväljaku rekonstrueerimise I etapp Järvakandis“, keskmine hinne 10,93 (taotletav ja toetatav summa 24 746,04 €).

13.-14. NIIDU KÜLA SELTS (80304814) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3808 „Linttraktori DT – 74 taastamine ja väljapanek Are parki“, keskmine hinne 10,20  (taotletav ja toetatav summa  9 471,60 €).

13.-14. SK SAKALA BIATHLON (80329518) toetustaotlus nr 13-21.2/21/3826 „Õhkrelvade soetamine noortespordi edendamiseks“, keskmine hinne 10,20  (taotletav ja toetatav summa 5 111,10 €).