Strateegia 2023-2029 ettevalmistamine

RJK üldkoosolek võttis vastu uue ühisstrateegia

23. mail 2023 võttis RJK üldkoosolek vastu Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2029, otsustas esitada strateegia heakskiitmiseks PRIAle ning taotleda vastuvõetud strateegia alusel kohaliku tegevusrühma toetust uuel rahastusperioodil. Strateegia koostajaks oli juhatuse liige Aino Viinapuu, statistikatabelid koostas projektijuht Annika Parm. Strateegia pandi kokku 5 töörühma ja enam kui 200 kaasatud piirkonna elaniku ühistööna. Suur tänu…

Loe edasi »

Strateegiapäev 04.05.2023

Ootame kõiki huvilisi Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegiapäevale 04.05.2023 algusega kl 16. Toimumiskoht: Vändra kultuurimaja väike saal (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra, Põhja-Pärnumaa vald). Tutvustame nii RJK strateegiat aastateks 2023-2029 kui ka uuel Leader-rahastuse perioodil muutuvaid toetustingimusi. Päeva sujuvamaks korraldamiseks anna palun oma osalemisest hiljemalt 2. maiks teada. Tule ja räägi kaasa meie uue strateegia teemal! Kutse…

Loe edasi »

Arutelud Leader rahastusperioodi 2023-2027 sotsiaalfondi rakendamise osas

Esmakordselt saavad 2023-2027 rahastusperioodil Leader-tegevusrühmad läbi mini-projektide kasutada ESF+ toetusrahasid ning toetada järgmiste spetsiifiliste eesmärkide täitmist piirkonnas: Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine; Inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Arutelu eesmärgiks on koguda sisendit, milliseid tegevusi võiks kavandada RJK Leader-meetmega rahastatavateks sotsiaalfondist  ning millele meie vastavas loodavas meetmes kavandatavad vahendid suunata….

Loe edasi »

Rahvusvaheline LEADER koostööprojektide konverents 19.-20.01.2023

19.- 20. jaanuaril 2023 toimus Jänedal Arenduskoja poolt korraldatud rahvusvaheline LEADER koostööprojektide konverents “Kestlik koostöö”.  Konverentsist võtsid osa mitmed Eesti KTR-ide esindajad ning ka partnerid Lätist, Soomest ja Sloveeniast. Esimesel päeval tutvustati perioodil 2015-2022 elluviiduid siseriiklike kui ka rahvusvahelisi koostööprojekte ning arutleti erinevate koostöövõimaluste üle järgmisel perioodil. Rohelise Jõemaa Koostöökogu rahvusvahelisi koostööprojekte ja uueks perioodiks…

Loe edasi »

Strateegia ettevalmistamine: kaasamisseminarid

Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia 2023-2029 ettevalmistamine KAASAMISSEMINARID 4. oktoober kell 16.00 Cinema Cafes Tallinna mnt 21 Järvakandi, Kehtna vald; 6. oktoober kell 16.00 Sakalamaa Turismikeskuses Tipu tn 1 Kõpu, Põhja-Sakala vald; Ootame aktiivselt uue strateegia koostamisel kaasa rääkima, et kõikide huvigruppide ja piirkondade vajadused ning soovid saaks uude strateegiasse kirja! Kõikidel meie piirkonnas tegutsejatel on…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT