LEADER-meetme tähistus

Nõuetekohane tähistus:

 • Investeeringuobjekt tähistatakse koheselt pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist!
 • tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal;
 • märgistus peab säilima vähemalt 3- 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest.

Kui toetuse saajal on olemas veebileht, tuleb tähistus üles panna veebilehele kohe pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist:

1) kui toetus on kuni 10 000 eurot, avaldatakse veebilehel lisaks RJK logole, Eesti LEADER logole ja EL embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

2) kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb elnevale punktile lisaks kirjeldada toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka projekti eesmärke ja oodatavaid tulemusi,

Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja peavad olema selgelt nähtavad.

 • Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane Euroopa Liidu embleem
 • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
 • Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
 • Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
 • Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.
 • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele. Tahvel võib olla vertikaalne või horisontaalne. Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
 •  tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
 •  tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
 •  tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
 •  tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit;
 •  kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii RJK logoga, Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

LEADER meetme logod, millega peavad olema tähistatud LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Eesti LEADER logod saab alla laadida siit.

Nõutavad logod ühes failis: horisontaalne ja vertikaalne.

Täidetav tähistuse tahvel koos kõigi nõutavate logodega (LEADER ja RJK). NB! dokumenti allalaadides palun veendu, et ka RJK logo (roheline leht) on tahvlil olemas.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT