Üldkoosolek

Volikiri üldkoosolekule

ÜLDKOOSLEK
03.06.2024 algusega kell 17.30 Kondase majas (Ilmatari 9, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald)
1. Huvide konfliktist.
2. Ühisprojekti „ Soomaa turismipiirkonna ühisturundus 2024. ja 2025. aastal“ kinnitamine (ühisprojekti tööversioon).
3.
Ühisprojekti „RJK kogukondade võrgustikutegevused 2024/2025“ kinnitamine (ühisprojekti tööversioon).
4.
Ühisprojekti „Noortega & noortele!“ kinnitamine (ühisprojekti tööversioon).
5. Info
ÜLDKOOSOLEK 
06.02.2024 algusega kell 17 Cinema Cafes (Tallinna mnt 21 Järvakandi Kehtna vald)
1.
Järvakandi piirkonna juhatuse liikme valimine
2.2023. a majandusaasta aruande kinnitamine
2.1 2023. a majandusaasta aruande tutvustus, sh tehingud seotud isikutega;
2.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
2.3 Audiitori arvamuse ära kuulamine
3. 2024. a eelarve kinnitame.
4. Koostööprojekti kinnitamine.
5. Info
PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEK
23.05.2023 algusega kell 17.00 Tori rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik Tori vald)
PÄEVAKORD
1.Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia 2023-2029 vastuvõtmine ja esitamine PRIA-le uuel perioodil toetuse taotlemiseks;
2. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2.1 2022. a majandusaasta aruande tutvustus, sh tehingud seotud isikutega;
2.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine;
2.3 Audiitori arvamuse ära kuulamine (aruande koosseisus).
3. 2023. a eelarve kinnitamine.
4. Juhatuse liikmete valimine.
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
6. Info
Esitlus üldkoosolekul
PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEK
31. märtsil 2022 algusega kell 17.00 Tori Rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik)
PÄEVAKORD
1.31.01.07.02.2022 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meede 1
2.31.01.07.02.2022 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meede 4
3. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine;
3.1 2021 majandusaasta aruande tutvustus,sh tehingud seotud isikutega
3.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
3.3 Audiitori arvamuse ära kuulamine (majandusaasta aruande koosseisus)
4.Koostööprojekti „Pärand ja traditsioonid võti piirkondade väärtustamiseks“ kinnitamine
5.2022 hankeplaanist
6. Info
PROTOKOLL on AK piiranguga.

ÜLDKOOSOLEK
15.veebruaril 2022 algusega kell 17.00 Cinema Cafes (Tallinna mnt 21 Järvakandi, Kehtna vald) ja ZOOM-keskkonnas.

PÄEVAKORD
1. Rohelise Jõemaa piirkonna LEADER strateegia 2023 - 2029 ettevalmistava toetuse taotlemine ja tegevuskava kinnitamine.   
2. 2022 eelarve kinnitamine.
3. Koostööprojekti „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ kinnitamine.
4. Juhatuse liikme valimine (Põhja-Pärnumaa).
5. Taotlusvoorust 31.01 – 07.02.2022. Hindamiskomisjoni liikmete määramine.
6. Info. Soomaa kui sihtkoht esitlus (Külli Eller)

Üldkoosoleku ettekannete esitlus.
PROTOKOLL

Registreerimine kuni 09.02.2022 SIIN
E-koosolekuna toimuva RJK üldkoosoleku kodukord
Koosolekule registreerunutele saadetakse link koosolekul osalemiseks Zoom-keskkonnas.
Üldkoosoleku alguses tutvustatakse üldkoosoleku läbiviimist e-koosolekuna:
* Koosolekuruum Zoom-keskkonnas avatakse kl 16.30.
* Koosolekule kogunemise ajal on kõikide osalejate mikrofonid avatud.
* Kui koosolek algab, sulgeb moderaator osalejate mikrofonid (va koosoleku juhataja ja esinejad).
* Koosolek salvestatakse protokolli koostamiseks.
* Küsimusi saab esitada jooksvalt kirjutades Chat-i.
* Sõnavõtud päevakorrapunkti lõpus, sõna annab koosoleku juhataja.
* Hääletamine toimub samuti Chat-is. Kui moderaator avab (kirjutab Chat-i) päevakorrapunkti hääletuse, siis osalejad kirjutavad ÜHE valiku: taandan / poolt / vastu / erapooletu.

NB! Koosoleku protokoll laetakse üles Dokobit (https://www.dokobit.com/et/) keskkonda ja allkirjastamiseks on aega 2 päeva. Selle aja jooksul peavad kõik Zoom-keskkonnas koosolekul osalenud allkirjastama dokumendi.
ÜLDKOOSOLEK 
24. augustil 2021 algusega kell 19.00 Are huvikeskuses (
Pärivere tee 17 Are alevik Tori vald).

PÄEVAKORD
1.Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023 vahehindamise tutvustus (https://docs.google.com/document/d/1YkLqhdntXXJORbigxHc0R3Nzz5RF-_69/edit?usp=sharing&ouid=111468523999178614315&rtpof=true&sd=true );
2.Üleminekuperiood 2021 – 2022;
3.Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2023 muutmine (https://docs.google.com/document/d/1CEDjW8WZxxq7q3q9P3TpNAdXfWKt_ccn/edit?usp=sharing&ouid=111468523999178614315&rtpof=true&sd=true;
4.2021. a. eelarvemuudatuste kinnitamine
5.Juhatuse liikmete volituste pikendamine;
6.Info.

PROTOKOLL


ÜLDKOOSOLEK
6. aprillil 2021 algusega kell 18.00
Koosolekul on võimalik osaleda Tori Rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik) või
Zoom-keskkonnas (link veebis osalejatele saadetakse koosolekupäeval).

PÄEVAKORD
1. 18.01.- 02.02.2021 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meede 1
2. 18.01.- 02.02.2021 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meede 4.1
3. 2020 majandusaasta aruande kinnitamine:
3.1 2020 majandusaasta aruande tutvustus, sh tehingud seotud isikutega
3.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
3.3 Audiitori arvamuse ära kuulamine
4. Info

PROTOKOLL on AK piiranguga.

Registreerimine kuni 30.märts 2021.

E-koosolekuna toimuva RJK üldkoosoleku kodukord:
* Koosolekule registreerunutele saadetakse link koosolekul osalemiseks
Zoom-keskkonnas.
* Üldkoosoleku alguses tutvustatakse üldkoosoleku läbiviimist e-koosolekuna.
* Koosolekuruum Zoom-keskkonnas avatakse kl 17.30.
* Koosolekule kogunemise ajal on kõikide osalejate mikrofonid avatud.
* Kui koosolek algab, sulgeb moderaator osalejate mikrofonid (va koosoleku
juhataja ja esinejad).
* Koosolek salvestatakse protokolli koostamiseks.
* Küsimusi saab esitada jooksvalt kirjutades Chat-i.
* Sõnavõtud päevakorrapunkti lõpus, sõna annab koosoleku juhataja.
* Hääletamine toimub samuti Chat-is. Kui moderaator avab (kirjutab Chat-i)
päevakorrapunkti hääletuse, siis osalejad kirjutavad ÜHE valiku: taandan / poolt / vastu / erapooletu.

NB! Koosoleku protokoll laetakse üles Dokobit (https://www.dokobit.com/et/)
keskkonda ja allkirjastamiseks on aega
2 päeva. Selle aja jooksul peavad kõik
Zoom-keskkonnas koosolekul osalenud allkirjastama dokumendi.ÜLDKOOSOLEK

04.veebruaril 2021 algusega kell 18.00.
Koosolekul on võimalik osaleda: Tori Rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik) ja Zoom-keskkonnas (link veebis osalejatele saadetakse koosolekupäeval).

PÄEVAKORD

1.Koostööprojekti "Arukate külade arenguprogramm" vastuvõtmine
2.2021. a eelarve kinnitamine
3.Hindamiskomisjoni liikmete määramine
4.Info

PROTOKOLL

Registreerimine kuni 28.01.2021


E-koosolekuna toimuva RJK üldkoosoleku kodukord:

Koosolekule registreerunutele saadetakse link koosolekul osalemiseks Zoom-keskkonnas.

Üldkoosoleku alguses tutvustatakse üldkoosoleku läbiviimist e-koosolekuna:

* Koosolekuruum Zoom-keskkonnas avatakse kl 17.30.

* Koosolekule kogunemise ajal on kõikide osalejate mikrofonid avatud.

* Kui koosolek algab, sulgeb moderaator osalejate mikrofonid (va koosoleku juhataja ja esinejad).

* Koosolek salvestatakse protokolli koostamiseks.

* Küsimusi saab esitada jooksvalt kirjutades Chat-i.

* Sõnavõtud päevakorrapunkti lõpus, sõna annab koosoleku juhataja.

* Hääletamine toimub samuti Chat-is. Kui moderaator avab (kirjutab Chat-i) päevakorrapunkti hääletuse, siis osalejad kirjutavad ÜHE valiku: taandan / poolt / vastu / erapooletu.


NB! Koosoleku protokoll laetakse üles Dokobit (https://www.dokobit.com/et/) keskkonda ja allkirjastamiseks on aega 2 päeva. Selle aja jooksul peavad kõik Zoom-keskkonnas koosolekul osalenud allkirjastama dokumendi.
ÜLDKOOSOLEK 
16.juuni 2020 algusega kell 18.00 Kilingi-Nõmme klubis Pärnu tn. 73 Kilingi-Nõmme Saarde vald.
PÄEVAKORD
1.Juhatuse liikmete valimine;
2.Revisjonikomisjoni liikmete valimine;
3.Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023 muutmine;
4. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1 2019 majandusaasta aruande tutvustus, sh tehingud seotud isikutega
4.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
4.3 Audiitori arvamuse ära kuulamine
5.2020 eelarve kinnitamine;
6.Ühisprojekti taotluse tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
7.Info Leader-määruse muudatustest, projektieelarve jääkidest.
ESITLUS
PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEK-SEMINAR 13.-14.12.2019
Estonia Resort Hotel & Spa
13.12.2019
15.00 – 15.45 – Saabumine ja tubadesse registreerimine
15.45 – 16.00 – tervitus kohvipaus (Suur saal 6)
16.00 – 17.30 Üldkoosolek (Suur saal 6)
16.00 – 16.05 – Tervitussõnad juhatuse esimehe Kalev Kaljuste poolt
16.05 – 16.30 -  LINC konverentsi tagasiside seminar ja vabatahtlike tänamine
16.30 – 17.15 – ühingu üldkoosolek, PÄEVAKAVA
Protokoll on AK piiranguga.
17.15  - juhatuse koosolek
16.30/17.30  – võimalus külastada SPA-d
19.30 – 22.30 – õhtusöök restoranis NOOT

14.12.2019
10.00 – 12.00 - Seminar (ESITLUS):
Ülevaade RJK 2015 - 2023 strateegia täitmisest
Maaeluministeeriumi esindajatega kohtumisest
Õppereisist Gruusiasse
Liikmete tagasiside uue perioodi valguses
12.00 – 13.00 – lõunasöök
ÜLDKOOSOLEK 25.oktoober 2019 algusega kell 17.30 
Tori Rahvamajas Tori vallas
PÄEVAKORD
1.Hindamiskomisjoni liikmete määramine
2.Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 23.09 - 09.10.2019 taotlusvooru esitatud projektitaotluste hindamiseks.
3.Info koostööprojektidest.
PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEK 10.juunil 2019 algusega kell 17.30
Tori Rahvamajas Tori vallas
PÄEVAKORD 
1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 
  1.1 2018 majandusaasta aruande tutvustus, sh tehingud seotud isikutega
  1.2 revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
  1.3 audiitori arvamuse ära kuulamine
2. Koostööprojektid
  2.1 Koostööprojekti vastuvõtmine – „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse    ühisarendamine“
  2.2 Info käimasolevatest koostööprojektidest
3. Info kavandatavast taotlusvoorust
4. Eesti Leader Liidu liikmeks astumise ettepanek
Esitlus
PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEK 1.märtsil 2019 algusega kell 18.00
Suure - Kõpu mõisas Põhja-Sakala vallas
PÄEVAKORD
1.Hindamiskomisjoni liikmete määramine
2.Koostööprojektide vastuvõtmine
3.2019 eelarve kinntamine
4.Info

PROTOKOLL

"Kestlik ettevõtlus maal" lõpparuanne

"Säästva turismi arendamine" vahearuanne

Üldkoosolek jätkub  EV101 tähistamise peoõhtuga, kus muusikat teeb ansambel "Viiser"

ÜLDKOOSOLEK 5. juunil 2018 algusega kell 17.00

Suure-Jaanis Kondase majas (Ilmatari tn 9)

PÄEVAKORD

 1. Majandusaasta aruande kinnitamine 2017
 2. Avalikul konkursil valitud juhatuse liikme lepingu pikendamine
 3. Kehtna valla juhatuse liikme valimine/volituste pikendamine
 4. Info koostööprojektidest ja lõppenud taotlusvoorust

PROTOKOLL

ÜLDKOOSLEK 2.märtsil 2018 algusega kell 17.00 Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses

PÄEVAKORD

 1. Põhikirja muutmine
 2. Koostööprojektide vastuvõtmine
  • LINC
  • Pärnumaa Maitsed
  • “The power of nature and sauna traditions – for you, for family, for business!”
 3. 2018 eelarve

PROTOKOLL

Üldkoosolek jätkub  EV100 tähistamise peoõhtuga, kus muusikat teeb Ain Arula.

ÜLDKOOSOLEK

12. oktoobril 2017, algusega kell 17.00

Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskuses (Randivälja küla, Tori vald)

 PÄEVAKORD

 1. Kogukonnateenuse taotluste projektide esitlemine ja hääletus
 2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 3. Hindamiskomisjoni liikmete määramine (Tori, Are, Kõpu)
 4. Info

Protokoll

ÜLDKOOSOLEK 25.05.2017 algusega kell 17.00 

Sindi Seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi)

PÄEVAKORD

 1. Põhikirja muutmine seoses Sindi liikmeksastumisega.
 2. Strateegia uuendamine seoses Sindi liikmeksastumisega. Planeeritavate muudatustega saab tutvuda siin
 3. Majandusaasta aruande 2016 kinnitamine, sh tehingud seotud isikutega.
 4. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamuse ärakuulamine.
 5. 2017. a eelarve kinnitamine.
 6. Juhatuse liikmete valimine (Sindi linn, Are, Tootsi, Paikuse, Kõpu, Suure-Jaani, Surju, Tori, Vändra v).
 7. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
 8. Koostööprojekti „Säästva turismi arendamine“ taotluse vastuvõtmine. Esitlus

Protokoll

ÜLDKOOSOLEK 27.10.2016 algusega kell 17.30

Suure-Jaani Noortekeskuses (Nurme 5, Suure-Jaani)

PÄEVAKORD: 

 1. Taotlusvooru tagasiside ja paremusjärjestuse kinnitamine meede 2 ja meede 4.2 (väljavõte hindamiskomisjoni protokollist)
 2. Hindamise töörühma uue nimekirja kinnitamine (igast omavalitsusest 3 liiget)
 3. Strateegia (sh hindamiskriteeriumite) muudatusettepanekute kinnitamine ja esitamine Maaeluministeeriumile. Esitlus.
 4. Ülevaade koostööprojektidest. Esitlus
 5. Halinga valla juhatuse liikme kohustustest vabastamine ja uue juhatuse liikme valimine.
 6. Haldusreformist – Kalev Kaljuste

PROTOKOLL

Allkirjastatud materjalid on kättesaadavad ühingu dokumendiregistrist.

ÜLDKOOSOLEK 15.04.2016 algusega kell 17.00

Järvakandi kultuurihallis (1.Mai 1, Järvakandi)

PÄEVAKORD:

 1. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine, sh tehingud seotud isikutega. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamuse ärakuulamine.
 2. 2016. a tegevuskava tutvustamine
 3. 2016. a eelarve kinnitamine. Eelarve seletuskiri.
 4. Rahvusvahelise koostööprojekti “Kestlik ettevõtlus maal” taotluse heakskiitmine ja taotluse rahastamise suuruse kinnitamine
 5. Siseriikliku koostööprojekti “Piirkonna ühisturundus ja tootearendus” taotluse heakskiitmine ja taotluse rahastamise suuruse       kinnitamine
 6. Põhikirja muudatusettepanekute arutelu. (uus versioon)
 7. Info projektitoetuste eelarvest 2016-2020

PROTOKOLL

Peale ametlikku osa ühingu 10. aastapäeva tähistamine. Osavõtust teatamine hiljemalt 10.04.2016.


ÜLDKOOSOLEK 29.10.2015 algusega kell 17.00

kohvik „Kuuvarjutus“, Selja küla, Tori vald.

PÄEVAKORD:

 1. Avaliku konkursi korras valitava juhatuse liikme valimine.
 2. Juhatuse liikme valimine (Järvakandi ja Halinga piirkond).
 3. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine. Uuendatud 28.10.2015
 4. Kohaliku tegevusgrupi taotluse esitamine.
 5. Juhatuse liikme tasu määramine II poolaasta (eelarve muudatus).EELNÕU
 6. Info ja muud küsimused.

PROTOKOLL 


ÜLDKOOSOLEK 17.09.2015

Surju Rahvamajas, Surju vallas, algusega kell 17.00

Päevakava

 1. Surju vallas elluviidud Rohelise Jõemaa projektide tutvustus.
 2. Koostööprojektide ideede esitamine. Koostööprojektide partnerluses osalemise kinnitamine.
 3. Projekt: “Kestlik ettevõtlus maalSäästva turismi projekt.
 4. Strateegia muudatuste algatamine ja kinnitamine. Seletuskiri
 5. Ühingu II poolaasta tegevuskava tutvustamine.
 6. Hindamiskomisjoni moodustamise algatamine ja aluste kinnitamine, töökorra muudatuse eelnõu.
 7. Põhikirja muutmise algatamine.
 8. Täiendava juhatuse liikme koha täitmise otsustamine
 9. Juhatuse liikme lepingu kinnitamine ning juhatusele volituste andmine konkursi väljakuulutamiseks ning hindamise-ja vestlusvooru edukalt läbinud kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule valimistoimingu läbiviimiseks. (Juhatuseliikme lepingu vorm lisatakse peale 15.09.2015 juhatuse koosolekut).

Protokoll


ÜLDKOOSOLEK 15.06.2015.

Vastemõisa rahvamajas, Suure – Jaani vallas kell 17.00-19.00

Päevakorras

1. Majandusaasta aruanne 2014 kinnitamine

1.1 Majandusaasta aruande tutvustamine. Auditeeritud majandusaastaaruande leiad siit
1.2 Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine.
1.3 Audiitorarvamuse ära kuulamine.
1.4 Seotud isikutega teostatud tehingute kinnitamine, (dokument)
1.5 Majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2020
Merle Mägi esitlus

2.1 Strateegia vastu võtmine ja esitamine PRIA-le.
2.2 Tegevusgrupi toetuse taotluse esitamine, juhatusele volituste andmine.

3. Info.
2015 tegevuseelarve tutvustus, leiad siit

 Protokoll


ÜLDKOOSOLEK 17.03.2015

Vändra kultuurimajas, Vändra alevis algusega kell 17.00

Päevakord

Põhikirja muudatus

Eelarve 2015

Eelarve 2015 seletuskiri

Esitlus

Protokoll


ÜLDKOOSOLEK 06.11.2014

Klaara-Manni puhkemajas, Randivälja külas, Tori vallas algusega kell 17.00

Päevakord

Ettevalmistava toetuse taotlus

Tegevuskava

Merle Mägi esitlus

Rohkem Lairibafoorumi tegevustest www.lairibafoorum.ee, T. Aavasalu esitlus


ÜLDKOOSOLEK 29.04.2014

Tori Rahvamajas, Tori vallas 15.00 – 17.00

Üldkoosoleku päevakord

Eelarve 2014 ja seletuskiri

Tehingud seotud isikutega 2013

Majandusaasta aruanne 2013

Põhikirja muutmise eelnõu

Juhatuse liikmele tasu maksmise ja temaga tehingute tegemise kord

Üldkoosoleku protokoll

Strateegia uuendamise kava


ÜLDKOOSOLEK 23.05.2013

Üldkoosoleku päevakord

2012 majandusaasta aruanne

Tehingud seotud isikutega 2012

Revisjonikomisjoni aruanne

Üldkoosoleku protokoll


ÜLDKOOSOLEK 11.10.2012

Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 11.oktoobril algusega 16.00 Mõisa Köögis, Pärnu-Jaagupis, Halinga vallas.

Üldkoosoleku päevakava

Käsitlemisele tulevate teemade materjalid:

1.Põhikirja eelnõu

2. Haldusleping

3. Taotluste menetlemise juhend ja selle lisa 1

4. 2013 aasta eelarve ja seletuskiri

5. Strateegia muudatuste ülevaade

Üldkoosoleku protokoll

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT