31.01-07.02.2022 TAOTLUSVOORU ESIALGSED TULEMUSED

Äsja lõpenud  taotlusvoorus esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Meetmesse 1 ettevõtluse arendamiseks esitati kokku koguni 42 projektitaotlust toetussummas

911 165,07 €, meetme eelarve 480 067,87 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Tori vald – 21 projektitaotlust; 

Pärnu/Paikuse osavald – 6 projektitaotlust;

Põhja – Pärnumaa vald – 7 projektitaotlust;

Kehtna vald – 1 projektitaotlus;

Saarde vald – 1 projektitaotlus;

Põhja – Sakala vald – 6 projektitaotlust.

 

Meetmesse 4 esitati kogukondade arendamiseks kokku 26 projektitaotlust toetussummas 528 044,93 €, meetme eelarve 310 386,20 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Põhja – Sakala vald – 8 projektitaotlust;

Tori vald – 8 projektitaotlust;

Põhja – Pärnumaa – 7 projektitaotlust;

Kehtna vald – 1 projektitaotlus;

Saarde vald – 1 projektitaotlus;

Pärnu/Paikuse osavald – 1 projektitaotlus.