Koosolekud/koolitused

Energiakogukondade (EC4RURAL) projekti avaseminar
27.03.2024 kell 17.30 Tori Rahvamajas
Päevakavas:
1. EC4RURAL projektitutvustus (Eesti LEADER Liit)
2. kogukonnaenergeetika lahendusmudelid (Tartu Regiooni Energiaagentuur)
3. KOV ülevaade omavalitsuse plaanidest taastuvenergia ja energiakogukondade valdkonnas
4. Energiaühistu kogemus esimese mikro ettevõtmisega Hiiumaal ja pakutavast vihmavarjust tekkivatele kogukondadele, koostööst 3 huvigrupiga - kodanik, arendaja, KOV
Revisjonikomisjoni koosolek
02.02.2024 kell 10.00 RJK kontoris
PÄEVAKAVAS
1. Komisjoni esimehe valimine
2. Majandusaasta aruanne 2023
3. Tehingud seotud isikutega 2023
4. Üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute protokollide üle vaatamine
5. Muud küsimused
Tourest messil osalemine
01.02.2024 kell 15.00
PÄEVAKAVAS
1. Maitsete hallis osalemine
2. Puhka Eestis hallis osalemine
Revisjonikomisjoni koosolek
19.04.2023 kell 9.00 Zoomis
PÄEVAKAVAS
1. 2022 majandusaasata aruande tutvustus
2. 2022 tehingud seotud isikutega
Soomaale sauna - korralduskoosolek
7.02.2023 kell 16.00 RJK kontoris ja Zoomis
PÄEVAKAVAS
1. Uue üritusesarja korraldamine
Soomaa planeeritavate ühistegevuste arutelu
12.12.2022 kell 10.00 - 13.00 Tori Rahvamajas ja Zoomis
PÄEVAKAVAS
1. Soomaa turismiasjaliste 2023. aasta tegevusplaani koostamine
Soomaa visuaali töögrupi kohtumine
29.09.2022 kell 16.00 Tori Rahvamajas ja Zoomis
PÄEAVAKAVAS
1. Hange "Soomaa visuaaliga infotaristu valmistamine ja paigaldamine"
2. Soomaa piirkonna kaardi kujundus
Koosolek Soomaa infotaristu valmistajaga
7.09.2022 kell 10.00 Suure-Jaani Tervisekojas
PÄEVAKAVAS
1. Piirkonna kaardi kujundus
2. Väravate ja kaartide asukohad
3. Edasised tegevused ja ajakava

Hindamiskomisjoni koosolekud
28.03.2022 RJK kontoris ja Zoom keskkonnas
PÄEVAKAVAS:  31.01 - 07.02.2022 taotlusvooru esitatud projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.
Meede 1 hindamamiskomisjoni koosolek algusega kell 16.00
Meede 4 hindamiskomisjoni koosolek algusega kell 17.00
Revisjonikomisjoni koosolek
21.03.2022 kell 14.00 Zoom-keskkonnas
PÄEVAKAVAS
1. 2021. a majandusaasta aruande tutvustus
Hindamiskomisjoni koosolek
21.02.2022 kell 17.00 RJK kontoris ja Zoom-keskkonnas
PÄEVAKAVAS
1. Meede 1 ja meede 4 hindamiskomisjoni esimehe valimine
2. Ülevaade taotlusvoorust
3. Hindamise töökorraldus, hindamise materjalid

Soomaa piirkonna ühisprojekti visuaalse identiteedi töörühma koosolek

25.01.2022 kell 16.00 Zoom-keskkonnas
PÄEVAKAVAS
1.Valminud Soomaa visuaali kujundusega infotaristu rajamine

 

Soomaa piirkonna ühisprojekti tutvustav koosolek sündmuste korraldajatele
20.01.2022 kell 14.00 Zoom-keskkonnas
PÄEVAKAVAS
1.Ühisprojekti tutvustus
2.Tegevuste arutelu
Lepiti kokku, et järgmine kokkusaamine toimub 10.märtsil Tori Rahvamajas.

 

Koostööprojekti "Piirkonna ühisturundus" partnerite koosolek
19.01.2022 kell 10.00 Zoom-keskkonnas
PÄEVAKAVAS
1. Ühisturundusprojekti „Muhemaa” hetkeseis ja tulevikuperspektiivid.
2. Ühisturundusprojekti „Kohalikud maitsed” hetkeseis, võimalused ja tulevikuperspektiivid.
3. Jooksvad küsimused.

Soomaa piirkonna ühisprojekti visuaalse identiteedi töörühma koosolek

11.01.2022 kell 16.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKAVAS
1.Valminud Soomaa visuaali kujundusega infotaristu rajamine

 

Hindamiskomisjoni koosolek
06.12.2021 kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEAVAKAVAS:
1. Taotlusvoorus 18.10. – 25.10.2021 COVID-19 meetmesse esitatud taotluste hindamistulemuste kinnitamine
2. Taotlusvoorus 18.10. – 25.10.2021 meetmesse 4 esitatud taotluste hindamistulemuste kinnitamine

 

Hindamiskomisjoni koosolek
01.11.2021 kell 17.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKAVAS:
1. Hindamise töörühma esimehe valimine
2. Taotlusvoorus 18.10. - 25.10.2021 esitatud taotlused
3. Töökorraldus

Soomaa piirkonna ühisprojekti koosolek kujundajaga

21.10.2021 kell 15.30 zoomis
PÄEVAKAVAS:
Soomaa piirkonna logo kavandi arutelu

Soomaa piirkonna ühisprojekti
Visuaalse identideedi töörühma koosolek
4.10.2021 kell 17.30 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKAVAS:
1.Soomaa visuaalse identiteedi kavandi arutelu
Soomaa piirkonna ühisprojekti
Visuaalse identideedi töörühma koosolek
8.09.2021 kell 15.00 RJK kontoris ja zoomis
PÄEVAKAVAS:
1. Soomaa logoidee tutvustus
2. Arutelu edasiste tegevuste üle

Pärnumaa Maitsete tutvustus Järvamaa esindajatele

10.06.2021 kell 13.00 RJK kontor
PÄEVAKAVAS:
1. Pärnumaa toidupiirkonna kogemuste jagamine koos Pärnumaa Maitsete degusteerimisega
Rohelise Jõemaa 10.suvemängude korralduskoosolek
26.05.2021 kell 15.00
Põhja-Pärnumaa VV II korruse saalis (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra)
PÄEVAKAVA:
1.Mängude juhend ja ajakava
2.Eelarve
3.Muud küsimused

Hindamiskomisjoni koosolek 
18.05.2021 kell 18.00 RJK kontoris ja Zoom-keskkonnas
PÄEVAKORD:
1. Taotleja ärakuulamine
2. Taotluse kordushindamine ja hindamistulemuste sisestamine e-PRIA-sse
Protokoll on AK piiranguga

Soomaa ühisprojekti koosolek
15.04.2021 kell 17.00 Tori Rahvamajas ja Zoom-keskkonnas
Koosoleku teemad:
1. Ühisprojekti tutvustus
2. Projekti tegevuskava 2021. a (sh kohalike toodete riiulid kauplustesse, ühtse visuaali loomine ja piirkonna infotaristu uuendamine, koolitused-õppereisid jm).

Hindamiskomisjoni koosolek

30.03.2021 kell 16.00 RJK kontoris Toris ja Zoom-keskkonnas
Päevakavas:
1.Taotlusvoorus 18.01. - 02.02.2021 meetmesse 1 esitatud taotluste   hindamistulemuste kinnitamine
2.Taotlusvoorus 18.01. - 02.02.2021 meetmesse 4.1 esitatud taotluste hindamistulemuste kinnitamine

Soomaa ühisprojekti juhtgrupi koosolek

30.03.2021 kell 10.00 Zoom-keskkonnas
Päevakava:
1.Projekti ajakava uuendamine
Revisjonikomisjoni koosolek
29.03.2021 kell 13.00 Zoom-keskkonnas
Päevakava:
1.2020. a majandusaasta aruande tutvustus
2. Ühingu põhivara

 


Hindamiskomisjoni koosolek 

22.02.2021 kell 16.00 RJK kontoris Toril ja Zoom-keskkonnas
Päevakava:
1. Hindamise töörühma esimehe valimine;
2. Taotlusvoorus 18.01 - 02.02.2021 esitatud taotlused;
3.Töökorraldus

Koostööprojekti "Arukate külade arenguprogramm" ettevalmistav koosolek

11.01.2021 kell 10.00 zoomis
Päevakava:
1. Koostööprojekti taust
2. Koostööprojekti tegevuste ja eelarve tutvustus
3. Edasised tegevused

Koostööprojekti koosolek

08.12.2020 ja 15.12.2020
kell 10.00 zoomis
Päevakava:
1.Muhemaa.com arendus

 

Ühisprojekti juhtgrupi koosolek
01.12.2020 
kell 13.00 zoomis
PÄEVAKAVA:
1.Arutelu viitade/siltide asukohtade üle
2. Kohalike toodete müügilettide asukohad
3. Visuaalne identiteet


Koostööprojekti juhtgrupi koosolek
18.11.2020 kell 11.00 -15.00

Viimsi Äritares 
Päevakava:
11.00 - 13.00 Projekti sisutegevuste loomine, osade tegevuste ümberplaneerimine ja ajakava ülevaatamine 2021-2022
13.00 Lõunasöök
13.45 -15.00 Arutelu jätk

 

Ühisprojekti partnerite koosolek
03.11.2020
kell 10.00 RJK kontoris
Päevakavas:
1. Tegevuste planeerimine
2. Tegevuste ajakava


Koostööprojekti partnerite koosolek
13.10.2020 zoomis
Päevakavas:
1.Mobiilse rakenduse muhemaa.com arendustööd
 
Rohelise Jõemaa suvemängude korralduskoosolek
06.07.2020 kell 10.00 
RJK kontor 
Päevakavas 
1. Võistluste juhendi arutelu 
2. Eelarve 
3. Ülesannete jaotus 


Soomaa piirkonna vallajuhtide kohtumine 
22.05.2020 kell 9.00 
RJK kontor 
Päevakavas 
1.Tegevuskava ülevaatamine
Soomaa piirkonna vallajuhtide kohtumine
14.05.2020 kell 14.00
RJK kontor
Päevakavas:
1.RJK tegevuste tutvustus
2.Soomaa piirkonna arengustrateegia 2020-2025+
3. Koostöö kavandamine


Koosolek (PLPK ja Pärnu LV turismiarendus)
29.04.2020 kell 14.00
Skype
Päevakavas:
1.Tegevused 2020 II poolaastal ja 2021 aastal

Piirkonna ühisturunduse partnerite e-koosolek
15.04.2020 kell 15.00
Zoom keskkonnas
Päevakavas:
1.Muhemaa.com arendused

Turismiettevõtjate e-koosolek
13.04.2020 kell 13.00
Zoom keskonnas
Päevakavas:
1.muhemaa.com mobiilse rakenduse tutvustus 
2.rakenduse kasutusvõimalused

Messide tagasiside koosolek
10.03.2020 kell 16.00
RJK kontor
Päevakava:
1. Ühisturundus Pärnu linnaga
2. 2020 messide tagasiside
3. 2021 messidel osalemine

Koostööprojekti ettevalmistav koosolek
17.02.2020 10.00
RJK kontor
Päevakava
1. Võimalik koostöö Gruusia Dedoplistskaro KTG-ga

Hindamiskomisjoni koosolek
11.12.2019 kell 17.00
RJK kontor
Päevakava:
1.Taotlusvoorus 23.09. -  09.10.2019 meetmesse 1 esitatud taotluste   
hindamistulemuste kinnitamine
2.Taotlusvoorus 23.09. -  09.10.2019 meetmesse 4.1 esitatud taotluste 
hindamistulemuste kinnitamine

Hindamiskomisjoni koosolek
05.11.2019 kell 17.00
RJK kontoris
Päevakord
1.Hindamise töörühma esimehe valimine
2.Taotlusvoorus 23.09 -09.10.2019 esitatud taotlused
3.Töökorraldus

Messide arutelu koosolek
25.10.2019 kell 16.30
Tori Rahvamajas
Päevakord
1.Osalemine Balttouril
2.Osalemine TourEstil sh Toiduhallis
3.RR ettevõtjate ettepanek

"Piirkonna ühisturunduse" koosolek
14.10.2019 10.00
RJK kontor
Päevakord:
1. Ülevaade esitatud taotlustest ja rahastusotsustest
2. Eelarve ja ajakava. Ühised tegevused 2020
3. Koostöö Pärnu kolledzi ja MTÜ-ga Roheliselt Värske elu

LINC koosolek
19.08.2019 kell 10.00
Klaara-Manni Seminari- ja Puhkekeskus
Päevakord:
1.LINC registreerimisest ja arvete laekumisest
2.LINC konverentsi päevade juhtimine
3.LINC teavitamisest
4.Contact Corneri ajakava ja õppereiside seminarid
5.Kohalike toodete müük ja reklaamlauad spordipäeval
6.Läänemaa näitus LINC-il
7.Jooksvad küsimused
Kohtumine koostööpartneritega
14.08.2019
Ühingu juhatuse ja piirkonna esindajate kohtumine koostööpartneritega rahvusvahelise koostööprojekti  „Säästva turismi arendamine“ raames toimuva õppereisi ajal.
18.00 Kogunemine Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuse juures ning jalutuskäik Koprarajal
19.00 – 19.45 õhtusöök vabas õhus „Sookolli söögitoas“
20.00 – 23.30 – täiskuu kanuumatk
23.30 – võrgustumine Klaara-Manni Seminari- ja Puhkekeskuses


LINC koosolek 26.06.2019 
kell 10.00 Lihula mõis 
Päevakord 
1. Programm 
2. Eelarve 
3. Korralduslikud küsimused
LINC spordipäeva korralduskoosolek
17.06.2019 kell 14.00
RJK kontor
Päevakord
1. LINC spordipäeva korraldamine

Soomaa teemaplaneeringu arutelu
3.06.2019 kell 15.00
RJK kontor

Revisjonikomisjoni koosolek
29.05.2019 kell 14.00 
RJK kontor
Koostööprojekti ettevalmistav koosolek
31.05.2019
kell 11.00
PÄEVAKAVA
1.lepingu ettevalmistus
2.eelarve ja tegevuskava
Kohtumine Eesti Leader Liiduga
24.05.2019 
kell 12.00
1.Eesti Leader Liidu poolt esitatud liikmeks astumise avalduse arutelu.
RJ spordimängude korralduskoosolek
7.05.2019 kell 14.00
RJK kontor
Päevakava: 
1.Juhendi arutelu
2.Eelarve
3.Ülesannete jaotus

Projekti taotlust ettevalmistav koosolek 
19.03.2019 kell 12.30 - 14.00 
Tori Rahvamaja 
PÄEVAKAVA 
1.Taotlustingimuste tutvustamine 
2.Projekti ideed, võimalikud partnerid
Pärnumaa Maitsete lõpuürituse arutelu
4.03.2019
kell 16.00
Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus
PÄEVAKAVA
1.Lõpuüritus 30.04.2019 menüü jm korraldus
Messide koosolek
4.03.2019
kell 14.00-16.00
Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus
PÄEVAKAVA
1. BALTTOUR JA TOUREST 2019 tagasiside
2.Messidel osalemine 2019+
LINC koosolek
21.02.2019 
kell 8.30 Tori Rahvamaja 
PÄEVAKAVA 
1.Kultuuriprogramm 
2.Avamine, lõpetamine, spordipäeva korraldamine 
3.Muud küsimused
Jätkuprojekti ettevalmistav koosolek
18.02.2019
kell 15.00, RJK kontor
1.Tegevuste tutvustus
2.Ettepanekud
Seminar Haabjas UNESCO-sse
12.02.2019
11.00 - 14.00 Tori vallamajas, Selja mnt 2, Tori
Päevakavas:
1.Algatus "Soomaa haabjas" Unescosse", vaimsest kultuuripärandis
2. UNESCO kultuuripärandi nõuded
3. Ühepuulootsik Soomaa kultuuripärandis, tegevuskava koostamine


Ühiturunduse jätkuprojekti ettevalmistav koosolek
5.02.2019
kell 10.15 RJK kontor
1. Tegevuskava arutelu
2. Eelarve arutelu
Koosolek 
16.01.2019
kell 8.30 RJK kontor
1.Balttour 2019
2.TourEst 2019
14.01.2019
LINC spordipäeva korralduskoosolek
kell 12.00 RJK kontor


Europarc strateegia arutelud
15. jaanuar 2019 kell 14.00 Kõpu mõisas
Teema: Sihtkoha olukord (ressursside tabeli ülevaatamine ja ressursside hindamine, SWOT analüüsi täiendamine), külastaja profiil.
kell 18 toimub Kõpu külastuskeskuses loodusõhtu Soomaa rabadest, lektor on bioloog ja looduskaitsja Eerik Leibak
19. veebruar 2019 kell 14.00 Suure-Jaanis
Teema: Tuleviku nägemus (visioon, arengusihid ja -eesmärgid)
19. märts 2019 kell 14 Toris
Teema: Strateegia tegevuskava
Info ja registreerimine: Dagmar Hoder, dagmar@tipulooduskool.ee, 53536961


Europarc koosolek
14.11.2018
kell 13.00 RJK kontoris
PÄEVAKAVA
Europarc strateegia koostamine 

Koostööpartnerite koosolek
12.11.2018
kell 12.00 - 14.00 Strand SPA ja konverentsihotellis
PÄEVAKAVA
Ühised koostöövõimalused tulevikus

Soomaa Virvatulede korralduskoosolek
5.11.2018
kell 17.00, RJK kontoris
PÄEVAKAVA
1. 23.11.2018 Sooma Virvatuled Suure-Kõpu mõisas
2. 14.12.2018 C.R. Jakobsoni Talumuuseumis


Revisjonikomisjoni koosolek
28.05.2018
kell 10.00, RJK kontoris
PÄEVAKAVA
1. Majandusaasta aruanne 2017
2. Tehingud seotud isikutega 2017
3. Üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollide üle vaatamine
4. Muud küsimused


Hindamiskomisjoni koosolek
15.05.2018
Kell 17.00 meede 3.1, 3.2 ja 4.1
Kell 19.00 meede 1
PÄEVAKAVA
Hindamistulemuste kinnitamine ja paremusjärjestuse ettepaneku esitamine juhatusele


Hindamiskomisjoni koosolek
03.04.2018
PÄEVAKAVA
1. Hindamise töörühma esimehe valimine (meede 1 ning meede 3.1, 3.2 ja 4.1)
2.Taotlusvoorus 05.-18.03.2018 esitatud taotlused
3. Töökorraldus 
TourEst 2018 tagasiside koosolek
20.02.2018
PÄEVAKAVA
1. TourEST 2018 tagasiside
2. Kaks kohviringi 2018


Koostööprojekti ettevalmistuskoosolek
1.02.2018 hotel "Viesu Lici" Jelgava county, Latvia
13.00  Arrival and welcome lunch. Getting acquainted with each other
13.45  Introduction round and partners short presentation. Cooperation activities. Timetable. Discussion
15.45  Coffee break
16.00  Cooperation activities. Discussion.Budget. Conclusions of the day, agreements about the next steps
18.30  Dinner

Europark koosolek
16.01.2018
PÄEVAKAVA
1. EUROPARK sertifikaadi taotlemise tingimused.
2. Ettevõtjate arutelu

Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistav kohtumine
PROGRAM
28.11.2017
13.00 Welcome lunch in Energia Farm. Getting acquainted with each other.
http://www.energiatalu.ee/EN/#&panel1-2
14.00 Meeting 
Discussion about new co-operation project.
16.30 Tea and coffee break
After break the accommodation is arranged in Energia Farm.
17.00 Meeting continues inside and outside (visiting Orion observatory – example for LEADER support).
19.00 Dinner and getting acquainted with Energia Farm services.

29.11.2017
9.00 Breakfast and little walking tour in Energia Farm
10.00 – Vanaõue Holiday Centerhttp://www.vanaoue.ee/about-us
11.00 – Pärna Holiday villagehttp://www.parnapuhkekyla.ee/parna/?CID=1&ID=17
13.00 Lunch  and meeting in café “Arturi Juures”

TourEst 2018 arutelu koosolek
22.11.2017
PÄEVAKAVA
1.Balttour 2-4.02.2018
2. TourEst 9.-11.01.2018
3. Kaks kohviringi ümber Soomaa
4. Kataloog/kaart

Hindamiskomisjoni koolitus
31.10.2017
Päevakava
1. Meetmete, hindamiskriteeriumite jm dokumentide tutvustamine
2. Dokumendihaldus programmi tutvustus
3. Hindamise ajakava
Konverents "Turism looduskaitse aladel" 
14.-16.09.2017
Päevakava leitav: http://www.tipulooduskool.ee/sooulikool/aastaseminar
Toidutee 2018 koosolek
03.08.2017
PÄEVAKAVA
1.2018 maitsete aasta taotluse esitamise arutelu
2.Koostöö võimalused RJK ja PLPK toidutootjate vahel
Toidutee 2018 aktiivgrupi koosolek
31.07.2017
PÄEVAKAVA
1.Tegevused 2017/2018
Elektroonilise rakenduse tutvustamise koosolek
15.06.2017
PÄEVAKAVA
1.Elektroonilise rakenduse tutvustus
2.Sisendite kogumine
3.Edasised tegevused
Koostööpartnerite koosolek
07.04.2017
PÄEVAKAVA
1.Koostöötegevuste arutelu
Kaks kohviringi 2017 korralduskoosolek
13.03.2017
PÄEVAKAVA
1.Ürituse reklaam
2.VET-teavituse info
3.Kleepsumäng
4.Afterparty
Hindamiskomisjoni seminar
07.03.2017
PÄEVAKAVA
9:30 - 10:00 Tervituskohv
10:00 – 10:10 Saame tuttavaks
10:10 - 10:35 Rohelise Jõemaa Koostöökogu  strateegia 2015-2023 – ühtlustatud arusaam uuenenud strateegiast, võtmekohad taotluste hindajatele, Aino Viinapuu
10:35 – 11:20 Rohelise Jõemaa Koostöökogu  projektitoetuste taotluste hindamine, taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend, hindaja õigused ja kohustused, taotluste hindamiskriteeriumid, Aino Viinapuu 
11:20 – 11:50 Amphora kasutamine, hindamise tehnilised küsimused, Annika Parm
11:50 – 12:20 Arutelu: Hindajate tähelepanekud, küsimused
12:20 – 13:00 Hindamine, motiveeritud otsuste tegemine ja sõnastamine. Kogemusi, millest õppida, Marika Valter 
13:00 – 13:30 Lõuna
13:30 – 14:15 Praktiline ülesanne Taotluste hindamine individuaalselt
14:15 – 14:45 Praktiline ülesanne Hindepunktide arutelu grupiti 
14:45 – 15:45 Praktiline ülesanne Hinnete põhjendamine, probleemkohad 
TourEst 2017 tagasiside koosolek
16.02.2017
PÄEVAKAVA
1.TourEst 2017
2.Edasised mõtted
3. Kohviring
Koostööpartnerite koosolek
13.02.2017
PÄEVAKAVA
1.Ülevaade 2016 tegevustest
2.Koostöötegevused 2017
Ettevõtjate seminar
18.01.2017
PÄEVAKAVA
1.Ettevõtjate ühised võimalused turundamiseks
2. Võimalused turundamiseks läbi ühingu koostööprojektide

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT