Ühingu CV

Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Green Riverland Parthership (ingl.)

Organisatsiooni asutamiskoosolek toimus 16.märts 2006.a Vastemõisas, registrikanne tehtud 5.mail 2006. a.

Juriidiline vorm: mittetulundusühing. Registrinumber 80235484.

Aadress: Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa 86801. Kontor asub Tori vallamaja II korrusel.

Liikmed: Seisuga 01.04.2018 on liikmeskonnas 94 juriidilist isikut, neist 6 kohalikku omavalitsust, 39 mittetulundusühingut ja 49 ettevõtet (sh füüsilisest isikust ettevõtjad). Ühingu tegevuspiirkonnaks on järgmiste kohalike omavalitsuste territoorium:
Pärnumaa- Põhja-Pärnumaa vald, Tori vald (endiste Are, Tori valla ja Sindi linna piires), Pärnu linn (endise Paikuse valla piires), Saarde vald (endise Surju valla piires);
Raplamaa – Kehtna vald (endise Järvakandi valla piires);
Viljandimaa – Põhja – Sakala vald (endiste Suure-Jaani, Kõpu valla piires).

Juhatuse liikmed: juhatus on 12-liikmeline: Kalev Kaljuste (esimees), Kaja Lind (aseesimees), Lembit Kruuse, Argo Mättas, Jaanus Rahula, Katrin Kuum, Kadri-Aija Viik, Avo Hansberg, Alvar Roosimaa, Aino Viinapuu, Signe Rõngas, Kardo Kase.

Olulisemad muutused organisatsiooni arengus.
Kodulehekülje valmimine juuni 2006 – www.joemaa.ee

27.juunil 2008.a. kinnitati Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2008-2013+ ja 17.09.2015 Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2020, mis on aluseks taotlusvoorude läbiviimisele. 27.10.2016 kinnitati üldkoosoleku poolt strateegia muudatus “Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023”

Olulisemad saavutused:
1. Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia kuni aastani 2013, valdkondlik turismi-ja puhkemajanduse arengukava ning lühistrateegia aastateks 2005 – 2015.
2. EDEN 2009 – Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud turismipiirkond aastal 2009 – Sooma piirkond.
4. LEADER-tegevusgruppide ümarlaua korraldamine 1,märtsil 2006 Tori vallas, Pärnumaal.
5. Eesti I LEADER konverentsi korraldamine 15.-16.nov.2008.a. Pärnus.
6. II LEADER konverentsi korraldamine 19.nov.2010.a. Viljandis.

LEADER-toetused:
LEADER- tüüpi meede 3.6. toetus ca 1,3 miljonit
I LEADER periood 2008 – 2010, tegevuspiirkonnal on kasutada ca 32 miljonit krooni.
II LEADER periood 2011 – 2013, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 577 951.00 eurot.
III LEADER periood 2014 – 2020, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 426 302.96 eurot

Ühingu koostööprojektid:

Rahvusvahelise koostööprojekti “Kestlik ettevõtlus maal!” (“Sustainable entrepreneurship in countryside”) toetus summas 36 000.- eurot. Projekti juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid Eestist on Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partnerid Soomest Sepra, Pirkan Helmi ja Linnaseutu, partnerid Lätist Lielupe ja Liepaja Leader-grupid.

Siseriiklik koostööprojekt “Ühisturundus ja tootearendus” toetus summas 40 000.- eurot. Projekti juhtpartner Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partneriteks on Pärnu lahe Partnerluskogu, Mulgimaa arenduskoda ja SA Pärnumaa Turism.

Rahvusvaheline koostööprojekt “Säästva turismi arendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades” (lühidalt “Säästva turismi arendamine”)  toetuse summa 55 800 EUR. Koostööprojekti osapoolteks on 3 tegevusgruppi Eestist: MTÜ Arenduskoda (juhtpartner), Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa; 2 tegevusgruppi Lätist Business Association of North Kurzeme ja Cesis District Rural Partnership; 2 tegevusgruppi Sloveeniast: Rural Development of the land between Sneznik and Nanos ja  Soca Valley ning 2 tegevusgruppi Portugalist: ATAHCA ja ADRAMA.

 

Organisatsiooni palgalised töötajad:
Ühingus on kaks palgalist büroo töötajat, kelleks on avaliku konkursi korras valitud juhatuse liige ja projektijuht. Projektijuht asus tööle 02. septembril 2010. aastal ja juhatuse liikmel kehtivad volitused alates 29.10.2015. Mõlemad töötavad ühingus põhikohaga.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT