Ühingu CV

Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Green Riverland Partnership (ingl.)

Organisatsiooni asutamiskoosolek toimus 16. märtsil 2006. a Vastemõisas, registrikanne tehtud 5. mail 2006. a.

Juriidiline vorm: mittetulundusühing. Registrinumber 80235484.

Aadress: Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa 86801. Kontor asub Tori vallamaja II korrusel.

Liikmed: Seisuga 01.04.2024 on liikmeskonnas 107 juriidilist isikut, neist 6 kohalikku omavalitsust, 41 mittetulundusühingut ja 60 ettevõtet (sh füüsilisest isikust ettevõtjad). Ühingu tegevuspiirkonnaks on järgmiste kohalike omavalitsuste territoorium:
Pärnumaa- Põhja-Pärnumaa vald, Tori vald (endiste Are, Tori valla ja Sindi linna piires), Pärnu linn (endise Paikuse valla piires), Saarde vald (endise Surju valla piires);
Raplamaa – Kehtna vald (endise Järvakandi valla piires);
Viljandimaa – Põhja – Sakala vald (endiste Suure-Jaani, Kõpu valla piires).

Juhatuse liikmed: juhatus on 10-liikmeline ning tööperioodiks on 3 aastat. Juhatuse koosseisuga saad tutvuda siin.

Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tuginedes avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööle.

Olulisemad muutused organisatsiooni arengus:
Kodulehekülje valmimine juuni 2006 – www.joemaa.ee

27. juunil 2008. a. kinnitati Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2008-2013+ ja 17.09.2015 Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015 – 2020, mis on aluseks taotlusvoorude läbiviimisele. Üldkoosolekutel on strateegiat muudetud järgnevalt: 27.10.2016, 25.05.2017, 16.06.2020 ning 24.08.2021. Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia aastateks 2015-2023. 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu on vastu võtnud piirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2029.

Olulisemad saavutused:
1. Rohelise Jõemaa piirkonna strateegiate koostamine ning piirkonna järjepidev jätkusuutlik arendamine vastavalt strateegiates kehtestatule avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöös.

2. Koostööprojektid:

3. Ühisprojekt Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas

4. Europarc sertifikaadi taotlemine Soomaa rahvuspargile Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ alusel. Täpsem info on leitav siit

5. EDEN 2009 – Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud turismipiirkond aastal 2009 – Soomaa piirkond.

6. II LEADER konverentsi korraldamine 19. nov. 2010. a. Viljandis.

7. Eesti I LEADER konverentsi korraldamine 15.-16.nov. 2008. a. Pärnus.

8. LEADER-tegevusgruppide ümarlaua korraldamine 1. märtsil 2006 Tori vallas, Pärnumaal.

LEADER-toetused:
LEADER- tüüpi meede 3.6. toetus ca 1,3 miljonit
I LEADER periood 2008-2010, tegevuspiirkonnal on kasutada ca 32 miljonit krooni.
II LEADER periood 2011-2013, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 577 951.00 eurot.
III LEADER periood 2014-2020, tegevuspiirkonnal on kasutada 4 426 302.96 eurot, üleminekuaastateks 2021-2022 on tegevuspiirkonnal kasutada 1 643 642,07 €, sh 234 357,56 € taasterahastu vahendeid.

Strateegia ettevalmistamise toetus 2022-2023 87 500.- €.

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 rakendamise eelarve  3 480 899,70 € ja Euroopa Sotsiaalfond+ 2021-2027 toetus 416 001 €.

Organisatsiooni palgalised töötajad:
Ühingus on kaks palgalist büroo töötajat, kelleks on avaliku konkursi korras valitud juhatuse liige Aino Viinapuu ja projektijuht Annika Parm. Projektijuht asus tööle 02. septembril 2010. aastal ja juhatuse liikmel kehtivad volitused alates 29.10.2015. Mõlemad töötavad ühingus põhikohaga.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT