Arutelud Leader rahastusperioodi 2023-2027 sotsiaalfondi rakendamise osas

Esmakordselt saavad 2023-2027 rahastusperioodil Leader-tegevusrühmad läbi mini-projektide kasutada ESF+ toetusrahasid ning toetada järgmiste spetsiifiliste eesmärkide täitmist piirkonnas:

  • Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine;
  • Inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Arutelu eesmärgiks on koguda sisendit, milliseid tegevusi võiks kavandada RJK Leader-meetmega rahastatavateks sotsiaalfondist  ning millele meie vastavas loodavas meetmes kavandatavad vahendid suunata.

Arutelud toimuvad 5. aprillil ja 24. aprillil kell 15.00 RJK kontoris. Osalema on kutsustud RJK piirkonna KOV-ide sotsiaalvaldkonna töötajad ning teenusepakkujate esindajad.