Õppereis Peipsiveere piirkonda 26.04-28.04.2023

Projekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ üheks Eesti siseseks tegevuseks on õppereis Peipsiveere piirkonda. Reisi fookusteemadeks on kultuuripärandi kasutamine, keskkonnahoid ja rohemajandus. Programm sisaldab ettevõtete külastusi piirkonnas, koostööprojekti fookusteemade praktilisi näiteid (kohalikud ettevõtted, aga ka kultuuripärandi ja loodusobjektid, rohemajanduse objektid jt), praktilisi töötube fookusteemadel ning teenuste arendamise kitsaskohtade ja arenguvõimaluste ühisarutelu.

Õppereisi oodatavaks tulemiks on parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete praktikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informatsioon kasutamiseks maaettevõtetes teenuste arendamisel ja projektipiirkondade vahelises partnerluses ja turunduses.

Õppereisi viib läbi Alutaguse Matkaklubi, kes on tunnustatud EUROPARCi kestliku turismi sertifikaadiga.

Õppereisi programmiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: Annika Parm, tel: 53064810, annika@joemaa.ee