Tähistus

Nõuetekohane tähistus:

  • Investeeringuobjekt tähistatakse pärast määramise otsust.
  • tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal;
  • märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest.

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (tähistus tuleb üles panna veebilehele kohe peale määramise otsust):

1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

  • Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane Euroopa Liidu embleem
  • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
  • Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb lisada logoga ja embleemiga plakat (A3).
  • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga (minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit)
  • Kui toetus ületab 500 000 eurot, tähistatakse objekt stendiga (minimaalne suurus on 1500 × 1000 millimeetrit)

 

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii RJK logoga, Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Eesti LEADER logod saab alla laadida siit: horisontaalne ja vertikaalne.

Logod saab alla laadida ka siit. Nõutavad logod ühes failis horisontaalne ja vertikaalne.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT