RJK taotlus sotsiaalfondist toetuse saamiseks sai positiivse rahastusotsuse

03.05.2024 tegi Riigi Tugiteenuste Keskus otsuse RJK taotluse rahastamise kohta.

Uuel programmperioodil saab Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia alusel sotsiaalfondi vahenditest toetust taotleda.

Sotsiaalfondi meetmes (meede 3) kavandatud taotlusvoorude ajad:

14. oktoober – 5. november 2024 (eeldatav taotlusvooru eelarve 120 580 eurot) 

21.-29. aprill 2025 (eeldatav taotlusvooru eelarve 295 421 eurot).