Soomaa ühisprojekti tegevused

Ühisprojekti „Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas“ partnerid ja huvilised pidasid aru 15. aprillil 2021 Tori Rahvamajas ja Zoom-keskkonnas.

Projekti juhtpartneriks on Rohelise Jõemaa Koostöökogu ning partneriteks ja kaasrahastajateks piirkonna omavalitsused: Tori vald, Põhja-Sakala vald, Saarde vald, Põhja-Pärnumaa vald ja Pärnu linn. Osalejatele tutvustati juhtgrupi senise töö tulemusi ning vaadati ühiselt üle kõik käesolevaks aastaks planeeritud projektitegevused. Juba 31.05-01.06 on plaanis Soomaal turvalise teenuse pakkumiseks korraldada veematkajuhi koolitus. Samaaegselt jätkatakse piirkonnaüleste sündmuste arendustegevustega, tehakse ettevalmistusi sündmustekorraldajate koolituseks ning piirkonnas õppereiside läbiviimiseks. Ootame kõiki huvilisi kaasa rääkima Soomaa turismipiirkonnale ühtse visuaalse identiteedi loomisel ja sobiva kujundusega viitade, tähiste ning külastustaristu kavandamisel. Üheks oluliseks projektitegevuseks on ka kohalike toodete senisest parem kättesaadavus piirkonnas ja pisut kaugemalgi, et meie tublide ettevõtjate väärt toodang oleks nii soomaalastele kui kaugemalt tulijaile kergesti kättesaadav. Lisaks projekti juhtgrupile otsustati moodustada kaks töögruppi – ühes hakatakse süvitsi tegelema visuaalse identiteedi ning teises kohalike toodete kättesaadavuse teemaga.

Esitlus