Pärnumaa turismistrateegia 2025

Pärnumaa arengustrateegia 2035+ kohaselt on turismi- ja puhkemajanduse läbimurdesuuna fookuses teenuste parem kättesaadavus, sihtturgude laiendamine, aastaringsete turismitoodete jätkuv arendamine, kohaliku toidu väärtustamine, stabiilselt kõrge turismiteenuste kvaliteedi tagamine ning TÜ Pärnu kolledži rolli suurendamine turismivaldkonna kompetentsikeskusena.

Arvestades Pärnumaa sihtkoha tugevusi ja eesmärke ning nähes vajadust pikaajaliselt ja jätkusuutlikult turismisihtkohta arendada on oluline koondada sihtkoha juhtimistegevused ühte organisatsiooni, kaasates Pärnumaa omavalitsusi, Leader tegevusgruppe (MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Kodukant Läänemaa), MTÜ Terra Maritima, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ning ettevõtjaid.

Koostöö eesmärgiks on koostada Pärnumaa turismistrateegia ning ühtne tegevuskava. Turismistrateegiaga saad tutvuda siin