Taotlusvoor 02.-15.10.2017

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Kõpu, Suure-Jaani, Vändra, Tori, Tootsi, Halinga, Are, Surju, Paikuse ja Järvakandi vallas, Vändra alevis ning Sindi linnas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja riigiasutuselt C. R. Jakobsoni Talumuuseum järgmistes meetmetes:

Meede 2 Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamise ja konkurentsivõime tõstmine taristu parendamise kaudu. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 50 000 eurot, maksimumsumma 140 000 eurot.

Meede 4.2 Kogukonna meede, kogukonna teenused ja taristu. Toetatakse kogukondlikus kasutuses hoonete ja rajatiste renoveerimist, ehitamist, vahendite soetamist, taristuinvesteeringuid. Toetuse miinimumsumma  5 000 eurot ja maksimumsumma 140 000 eurot.

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

 NB! 1. oktoobril 2017 ei jõustu planeeritud Leader-määruse muudatused, mistõttu ei saa ka esitada taotlusi uues e-prias. Taotlejail tuleb lähtuda seni kehtinud meetmelehtedest ning taotlused tuleb oktoobri taotlusvoorus esitada endiselt vanas e-prias

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 22.12.2017. Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või tel: 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas vanas e-prias ajavahemikul 02.-15. oktoober 2017. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.