Tag: Taotlejale

Taotlusvooru 23.09 – 09.10.2019 esitatud projektitaotlused

Meede 1 – eelarve 222 275.- €, esitatud projekte toetusele summas 261 336,10 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 13:     Saarde vald – 1 Põhja-Sakala vald – 3  Põhja- Pärnumaa vald – 5  Pärnu linn – 2 Tori vald – 2 Meede 4.1 – eelarve 133 712.- €, esitatud projekte toetusele summas 85 433,25 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 16:     Põhja…

Loe edasi »

Taotlusvoor 23.09 – 09.10.2019

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks.Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt…

Loe edasi »

Taotlusvooru infopäevad ja konsultatsioonid

Infopäevad toimuvad: 26. augustil 2019 kell 17.00 – 18.30 Vändra raamatukogus (Pilve 2, Vändra); 27. augustil 2019 kell 17.30-19.00 Suure-Jaani linnas Põhja-Sakala vallavalitsuse saalis (Lembitu pst. 42, Suure-Jaani linn); 28. augustil kell 17.00 -18.30 Tori valla Tori teenusekeskuse II korruse saalis (Selja mnt 2, Tori). Teema: 23.09-09.10.2019 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed…

Loe edasi »

Info eelseisvast taotlusvoorust

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru 23.09 – 09.10.2019. Avanevad meetmed: Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses – toetusmäär kuni 60%, toetuse määr on  5 000.- €  – 25 000.- €. Meetmelehega saad tutvuda siin. Meede 4, alammeede 4.1 kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond – toetusmäär kuni 90%, toetusemäär on 3 000.-…

Loe edasi »

PRIA juhend

Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 30 lg 1 punkt 3 kohaselt on abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamise kulud. Sama määruse § 42 lg 7 punkt 2 kohaselt on toetuse saaja kohustatud säilitama…

Loe edasi »

Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest

Kokku esitati läbi uue e-pria taotlusvoorus 41 taotlust, nõuetele vastas ja hindamisele läks 38 taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel täieliku või osalise rahastusettepaneku 22 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee Meede 1 – esitati 21 taotlust, hindamisele läks 19 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT