Taotlusvooru 23.09 – 09.10.2019 esitatud projektitaotlused

Meede 1 – eelarve 222 275.- €, esitatud projekte toetusele summas 261 336,10 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 13:    

Saarde vald – 1

Põhja-Sakala vald – 3

 Põhja- Pärnumaa vald – 5

 Pärnu linn – 2

Tori vald – 2

Meede 4.1 – eelarve 133 712.- €, esitatud projekte toetusele summas 85 433,25 €. Projektitaotlusi esitatud kokku 16:    

Põhja – Sakala vald – 7

Põhja – Pärnumaa vald – 4

Tori vald – 2

Pärnu linn – 1

Saarde vald – 2