Hankekohuslase määratlus – info PRIA-lt

20.11.2019  sai PRIA Riigikohtult otsuse, mis puudutas riigihanke menetlemist, eelkõige hankekohuslase määratlust. Seoses sellega lähtub PRIA oma töös Riigikohtu lahendis olevast seisukohast ja arvestab sellega oma menetluses. PRIA on väja töötanud juhise menetlejatele, kuidas hankekohustuslaseks olemist määratleda. Juhise leiad: Hankija määratlemine ning infomaterjal Riigihangete registris hankija andmete sisestamine.