LEADER taotlusvoor 05.03-18.03.2018

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt järgmistes meetmetes:

Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 70 000 eurot.

Meede 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused. Toetatakse tunnusürituste korraldamist. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 15 000 eurot.

Meede 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud. Toetatakse kultuuriväärtuslike objektide renoveerimist, ehitamist ja korrastamist; piirkonna eripärale tuginevate investeeringute teostamist. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 100 000 eurot.

Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 6 000 eurot.

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 31.05.2018. Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA uues e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 05.-18. märts 2018. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.