Taotlusvooru 18.01 – 02.02.2021 esitatud taotlused

Meetmesse 1 esitati 16 projektitaotlust toetussummas 283 262,46 €, meetme eelarve 156 103,65 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Tori vald – 11 projektitaotlust;

Põhja-Sakala vald – 2 projektitaotlust;

Pärnu/Paikuse osavald – 2 projektitaotlust;

Põhja-Pärnumaa vald – 1 projektitaotlus. 

 

Meetmesse 4.1 esitati 18 projektitaotlust toetussummas 131 376,76 €, meetme eelarve 69 854,09 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Pärnu/Paikuse osavald – 3 projektitaotlust;

Tori vald – 5 projektitaotlust;

Põhja-Pärnumaa vald – 2 projektitaotlust;

Kehtna vald – 1 projektitaotlus;

Põhja-Sakala vald – 3 projektitaotlust;

Saarde vald – 3 projektitaotlust;

piirkonna ülene – 1 projektitaotlus.