ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU TAOTLUSVOOR 13.-26. märts 2017

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Kõpu, Suure-Jaani, Vändra, Tori, Tootsi, Halinga, Are, Surju, Paikuse ja Järvakandi vallas, Vändra alevis tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja riigiasutuselt C. R. Jakobsoni Talumuuseum järgmistes meetmetes:

Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 70 000 eurot.

Meede 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused. Toetatakse tunnusürituste korraldamist. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 15 000 eurot.

Meede 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud. Toetatakse kultuuriväärtuslike objektide renoveerimist, ehitamist ja korrastamist; piirkonna eripärale tuginevate investeeringute teostamist. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 100 000 eurot.

Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Toetuse miinimumsumma  3 000 eurot ja maksimumsumma   6 000 eurot.

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 26.06.2017. Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 13.-26. märts 2017. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.