Rohelise Jõemaa Koostöökogu taotlusvoor 18.01. – 02.02.2021

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmistes meetmetes:

Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot, maksimumsumma 25 000 eurot.

Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 10 000 eurot.                                                                                                     

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 09.04.2021. Täpsema informatsiooni strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta leiad siit

Seoses viiruse levikuga infopäevi ei korraldata.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.01 – 02.02.2021. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.