Konkurss 2020 – MÄRKA LEADERit 2.0

Konkurss „Märka LEADERit 2.0“ kuulutatakse välja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks.

Konkursi korraldavad Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) koostöös Maaeluministeeriumiga.

Eesmärk:

Konkursi „Märka LEADERit 2.0“ eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

 • Näidata LEADER-meetme panust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamisse;
 • Tunnustada parimaid LEADER-projektide teostajaid ja eestvedajaid;
 • Tõsta esile uuenduslikkust, jätkusuutlikkust ja koostööd.

Kategooriad:

Konkurss kuulutatakse välja neljas põhikategoorias:

 1. Piirkonna areng – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud piirkonna arengusse, edendanud ettevõtlust või põllumajandust; loonud või säilitanud töökohti; arendanud tooteid või teenuseid; panustanud kultuuriväärtuste säilitamisse; tõstnud piirkonna külastatavust või mainet.
 2. Koostöö ja kaasamine – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud koostöö või võrgustike arendamisse piirkonnas. Oodatud on nii rahvusvahelised kui ka siseriiklikud koostöö- ja ühisprojektid, nii sama valdkonna kui ka erinevate sektorite, kogukondade või ettevõtjate koostöö arendamisel. Kaasavateks projektideks on need, mille puhul on toetuse abil edendatud mõne sihtgrupi olukorda: erivajadusega inimesed, noored, eakad, pikaajalised töötud või aidatud kaasa teisest rahvusest inimeste integratsioonile.
 3. Uuenduslik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud mõne tehnilise uuendusega või nutika meetodi kasutamisega, mistahes valdkonnas. Oodatud on ka arukad lahendused kogukonna või teenuste arendamise valdkonnas.
 4. Keskkonna- ja kliimasõbralik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud keskkonnasõbralike lahenduste arendamisega ja/või kliimamuutuste mõjude vähendamisega. Oodatud on ka keskkonna teadlikkuse suurendamise või piirkonna loodusväärtusi tutvustavad projektid.

  Konkursile „Märka LEADERit 2.0“ kandideerimiseks palume saata e-posti teel ankeet ja vähemalt kolm fotot. Fotod võib saata e-posti teel või lepitakse kokku üleslaadimise keskkond. Konkursile kandeerimise tähtaega on pikendatud kuni 15. aprillini 2020.

  VIDEOKONKURSS

  Parima LEADER-projekti videokonkurss on vabatahtlik lisavõimalus esitada konkursile „Märka LEADERit 2.0“esitatud projekti kohta ka video.

  Tegu on lisakonkursiga, mis annab võimaluse levitada positiivset infot LEADER projekti kohta, kaasata video tegemisse laiemat ringi, näiteks piirkonna noori. LEADER parimate projektide valikut video olemasolu ei mõjuta, vaid osaletakse eraldi kategoorias.

  Video pikkus võib olla kuni 2-5 minutit.

  Oodatakse meelelahutuslikke videoid, millest samas tulevad esile projekti eesmärgid, tegevused ja tulemused.

  Videote hindamisel ei ole määravaks tehniline teostus.

  Oluline on arvestada, et videote sisu, sealhulgas muusika kasutamine, peavad vastama autoriõiguse seaduse sätetele.

  Videote esitamise tähtaeg on 20. juuni. Video esitamiseks on eraldi vorm.

  Konkursi kohta leiate täpsemat teavet LEADER konkursi infolehelt (ANKEET) või maainfo.ee
  Ankeedid saata Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonda e-posti aadressile konkurss@pmk.agri.ee

  Lisainfo Ave Bremse, ave.bremse@pmk.agri.ee, telefon 515 6412

Konkursi võitjad, Rahva Lemmik ja Parim LEADER-projekti video kuulutatakse välja 11. augustil 2020.