18.-30.04.2016 toimunud taotlusvoorus toetusostuse saanud ühisprojektid

Suure-Jaani Vallavalitsus – “RAHVUSVAHELISTE SEIKLUSLAAGRITE JA PEREPÄEVADE KORRALDAMINE”. Projekti raames korraldatakse Suure-Jaani vallas noortele seikluslaagrid koostöös Soome Jokioise valla noorte ja Sürgavere Küla Seltsiga. Abikõlblik maksumus 6670.- eurot, toetuse summa 6000.- eurot. Käesoleva projekti eesmärgiks on läbi ühistegevuse soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas ning anda maanoortele võimalus end laagrites ja kõigile peredele seikluslikel perepäevadel tervisliku liikumise, sportlike seiklusmängude ning sisuka vabaajategevusega arendada. Partnerid: MTÜ Sürgavere Küla Selts ja Jokioisten Kunnanvirasto.

MTÜ Lehola 2005 – “Lehola-Lembitu mängude korraldamine”. Projekti raames korraldatakse Lehola-Lembitu mängude võistlus 2 aasta vältel, kummalgi aastal 20 erineval spordialal, soetatakse vajalikud vahendid. Abikõlblik maksumus 6518.59 eurot, toetuse summa 5866.70 eurot. Eesmärgiks on ühiselt tegutsedes soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas elanikkonda liitva aastaringse osalusvõimalusega ürituse organiseerimisel ning pikaaegse traditsiooniga spordiürituse – Lehola-Lembitu mängude korraldamise kaudu rahvasporti edendada, toetada vallaelanike hulgas tervislikke ja sportlikke eluviise ning  populariseerida liikumisharrastust. Partnerid: Suure-Jaani Vallavalitsus ja MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United.

Tori Vallavalitsus – “TORI ÕPILASMALEV 2016-2018”. Projektis osalevate noorte toitlustamine, töövahendite ja – riiete soetus, seikluspäevade korraldamine. Abikõlblik maksumus 6250.23 eurot, toetuse summa 5625.23 eurot. Projekti eesmärk: läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandades sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust. Partner: MTÜ Koolituse.

MTÜ Järvemaastik – „Võsateater ja järvekontsert“ loovad sumeda suve.  Telgi hankimine, järvekontserti tehniline teenindamine ja esinejate kulude osaline katmine, sündmuste turundusmaterjalide koostamine. Abikõlblik maksumus 6394.99 eurot, toetuse summa 5778.- eurot. Projekti eesmärk: Tagada piirkonna elanikele meelelahutuslikud sündmused, väärtustades kogukondlikku ettevõtlikkust ning ühtlasi tuua kohale Eesti mastaabis tuntud esinejad. Soodustada Kaisma Suurjärve Puhkealal korraldatavate sündmuste arengut ja tagada ettevõtmiste jätkusuutlikkus. Partner: MTÜ Kultuuriselts Kerkau.

MTÜ Minu Sõber – “Teadev ja oskav noor koeraomanik”. 4-päevane teoreetiline koolitus ning sellele järgnev 2-päevane praktiline töö teoreetiliste teadmiste kinnitamiseks, seminariruumide rent ja Agilityspordi varustuse soetamine. Abikõlblik maksumus 6650.- eurot, toetuse summa 5985.- eurot. Projekti eesmärk: Noorte füüsilise ja vaimse tervise parandamine läbi koertega tegelemise ja koeraspordi. Noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine kogukonnas. Heaperemeheliku loomapidamiskultuuri edendamine Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas. Partner: MTÜ Järvemaastik