31.01. – 07.02.2022 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

Lähkma-Saunametsa külaselts “Surju rahvakultuuriprojekt”. Projekti peamine eesmärk: Traditsioonide säilitamisega püsib kohalik kogukond jätkusuutlik; on suurenenud erinevate külade ja põlvkondade ja sidusus ning kogu piirkonna atraktiivsus. Projekti raames viiakse läbi kuus pillimängu ja pärimustantsu töötuba, hangitakse vajalikud pillid, pillitarvikud, juhtmed ning viiakse läbi Lähkma 4. rahvamuusikapäev. Pillimehed ja rahvatantsijad tuuakse kokku ühele põrandale. Õpitakse tundma pärimustantsude repertuaari, leitakse ühisosa ja harjutatakse koos tegutsemist.  Pillimehed õpivad rahvatantsijaid saatma ja rahvatantsijad õpivad elava muusika järgi pärimustantse tantsima. Projekti tegevustesse kaasatakse ka piirkonna lapsi ja noori, et näha erinevaid võimalusi hobidega tegelemiseks ning põlvkondade järjepidevusega kanduks ehe rahvakultuur edasi. Tegevused viiakse ellu tegevuskava alusel 01.05.2022 – 30.04.2024. Projekti kogumaksumus 9449.- €, millest toetus 8504,10 €. Ühisprojekti partner on Surju Kultuuriselts.

Tori Spordiklubi “TERVE TORI tervisespordisari 2022/2023”. Projekti peamine eesmärk: ajavahemikul 1.05.2022 – 31.12.2023 on Tori vallas läbi viidud järgmised tervisespordisündmused- Tori Põrgu Triatlon, kanuumatk, jalgrattamatk ja rühmatreeningute päev. Erinevate huvigruppide vaheline koostöö ja kogukondlikud suhted on paranenud. Kogukond on aktiivsem ja algatusvõimelisem. Rohkem pööratakse tähelepanu tervislikele eluviisidele. TERVE TORI tervisespordisari on kogu valda ühendav suursündmus, mis tõstab piirkonna atraktiivsust kohaliku elaniku ja külalise jaoks. Kõigil on võimalus sündmustel osaleda, kuid kasu saavad ka need kes ei osale. Tervem ja aktiivsem kogukonna liige avaldab positiivset mõju oma perele, sõpradele, kolleegidele. Projekti kogumaksumus 8550.- €, millest toetus 7695.- €. Ühisprojekti partner on MTÜ Terve Are.

MTÜ Tipu Looduskool “Tipu Looduskooli ringitegevuse käivitamine”. Projekti peamine eesmärk on käivitada piirkonnas loodus- ja teadusringi tegevusi, toetada sellega laste uudishimu ja huvi teaduse vastu. Projekti raames koostatakse loodus- ja teadusringi kava 1.-2. ja 3.-4. klassi lastele ja viiakse läbi ringitegevusi Soomaa rahvusparki ümbritsevates keskustes. Projekti tulemusena on mitmekesistunud piirkonna huviharidus, pakutud on laste uurimishimu ja teadushuvi toetavat ringiprogrammi. Koostatud on 1.-2. ja 3.-4. klassile loodus- ja teadusringi kava ning hangitud on vahendid ringitegevuse elluviimiseks. Projekti kogumaksumus 27 945.20 €, millest toetus 25 150.68 €. Ühisprojekti partner Soomaa Meisterdustuba OÜ.

Spordiklubi Suure-Jaani United MTÜ “Jalgpall ühendab”. Projekti peamiseks eesmärgiks on läbi jalgpalli ühendada lapsi, nende perekondi ja kogukonnaliikmeid ning pakkuda neile arendavat ja sisukat sportlikku tegevust. Jalgpall toetab kogukondlikku ühtsustunnet ja kaasatud vabatahtlikud muudavad klubilise tegevuse avatumaks. Projekti raames pakutakse jalgpallihuvilistele mitmekesisemat ja vahelduslikumat tegevust ning muudetakse seeläbi noorte arendavaid tegevusi kvaliteetsemaks. Järjepideva tööna arendadakse tüdrukute jalgpalli piirkonnas, suurendadakse ala populaarsust ning tõstakse taset uute turniiride, sõpruskohtumiste, rahvusvaheliste kohtumiste ja pereürituste abil. Tegevused: jalgpallipäevad, -laagrid jm muud siseriiklikud üritused ning rahvusvahelised jalgpalliturniirid. Projekti kogumaksumus 33 299.99 €, millest toetus 29 969.99 €. Ühisprojekti partner Tomex Tööd OÜ.