31.01. – 07.02.2022 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

Lähkma-Saunametsa külaselts “Surju rahvakultuuriprojekt”. Projekti peamine eesmärk: Traditsioonide säilitamisega püsib kohalik kogukond jätkusuutlik; on suurenenud erinevate külade ja põlvkondade ja sidusus ning kogu piirkonna atraktiivsus. Projekti raames viiakse läbi kuus pillimängu ja pärimustantsu töötuba, hangitakse vajalikud pillid, pillitarvikud, juhtmed ning viiakse läbi Lähkma 4. rahvamuusikapäev. Pillimehed ja rahvatantsijad tuuakse kokku ühele põrandale. Õpitakse tundma pärimustantsude repertuaari, leitakse ühisosa ja harjutatakse koos tegutsemist.  Pillimehed õpivad rahvatantsijaid saatma ja rahvatantsijad õpivad elava muusika järgi pärimustantse tantsima. Projekti tegevustesse kaasatakse ka piirkonna lapsi ja noori, et näha erinevaid võimalusi hobidega tegelemiseks ning põlvkondade järjepidevusega kanduks ehe rahvakultuur edasi. Tegevused viiakse ellu tegevuskava alusel 01.05.2022 – 30.04.2024. Projekti kogusumma 9449.- €, millest toetus 8504,10 €. Ühisprojekti partner on Surju Kultuuriselts.