Torisse rajatakse üks Soomaa väravatest

Soomaad ümbritsevate valdade initsiatiivil on algatatud projekt „Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas”. Projekti üheks fookuseks on ühtsel identiteedil põhineva viidastuse, infostendide jm külastustaristu rajamine Soomaa sissesõiduteedele ja külastajateekondadele. Projekti juhib Rohelise Jõemaa Koostöökogu.

Tori rahvamaja vastas olevale platsile planeeritakse rajada projekti raames 2-meetri kõrguste tähtedega kujutatud silt “Soomaa”, mis tähistaks sümboolset väravat Soomaa turismipiirkonda. Samasse asukohta on vallal plaanis rajada parkla, et külastajatel oleks võimalik turvaliselt peatuda. Lisaks Torile soovitakse sarnane silt paigaldada ka Suure-Jaani.

“Asukoha valikul on oluline, et silt oleks kergesti ligipääsetav, inimesed saaksid vajadusel autot parkida, kaarti vaadata ja pilti teha,” selgitavad projekti eestvedajad, kelle hinnangul on Torisse valitud asukoht väga hea nähtavuse ja ligipääsetavusega.

 Valla kultuurikomisjon on asukohale ja sildile oma nõusoleku andnud, kohaliku elaniku ja komisjoni esimehena peab Mart Ruumet Soomaa värava tähistamist sellisel kujul positiivseks.  “Tegemist on ilusa lahendusega ning kogu Soomaa visuaalne identiteet on hea kontseptsiooniga,” kiidab ta ning lisab, et tähis on hästi nähtav just Soomaa poole sõites ning ei hakka konkureerima Tori endaga.

Soomaa ühtset visuaalset lahendust näeb siit.