Visuaalse mõtlemise koolitus

31. mail kell 09.00 – 16.00 toimub Energia talus koolitus piirkonna kultuuritöötajatele ja ürituste korraldajatele.

“VISUAALNE MÕTLEMINE JA LIHTSUSTAMINE” ehk

 • kuidas oma koosolekuid ja projekte efektiivsemalt ettevalmistada, läbi viia ning analüüsida;
 • kuidas meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid edastada, oma ideid esitleda, kogukonda kaasata;
 • kuidas teha tõhusamat koostööd ja panna meeskond töötama ühise eesmärgi nimel;
 • kuidas teha keeruline lihtsaks.

KOOLITUSE SISU

  • ÕPITAKSE lihtsaid ja kiireid joonistusvõtteid, et neid praktiliselt kasutada;
  • TUTVUTAKSE visuaalse lihtsustamise teoreetiliste põhimõtetega;
  • ARENDATAKSE visuaalset mõtlemist;
  • TEHAKSE ALGUS oma isiklike ikoonide ja näidiste varamuga;
  • OLLAKSE VALMIS rakendama õpitut oma igapäevatöös.

Koolitus on innovatiivne, toimub aktiivõppe meetodil ning on väga praktiline ja osalejaid kaasav.

KOOLITUSE STRUKTUUR:

  • Sissejuhatus graafilise lihtsustamise maailma, seda toetavad teoreetilised tagamaad;
  • Lihtsad ja kiired joonistusvõtted- aktiivne kaasa joonistamine;
  • Harjutamine nii individuaalselt kui grupis;
  • Oluliste küsimuste küsimine ja lihtsustatud tervikpildi loomine;
  • Struktrueeritud kuulamine;
  • Kuidas ja kus graafilist lihtsustamist kasutada.

Koolitus toetab inimeste omavahelise koostöö tugevnemist, vajadusel saab tegeleda väga konkreetsete tööülesannetega, kas üksi või meeskonnana.

Joonistamise oskus ei ole vajalik, sest kohapeal pühendame palju aega just lihtsate joonistusvõtete omandamiseks!

KOOLITUSE LÄBIVIIJA JA JUHENDAJA: Kati Orav on visuaalsete strateegiate looja ja kasutaja. Tema kogemused kaasava juhtimise koolitaja ja praktiseerijana mõjutavad koolituse ülesehitust, kus fookus on turvalise ja mõtestatud õpikeskkonna loomisel ning õpitu praktilisel sidumisel osalejate igapäeva tööga. www.creativitycatcher.com

Koolitus toimub „Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas“ tegevuste raames. 

Lisainfo: Annika Parm, tel: 53064810, annika@joemaa.ee