Strateegia avaüritus tõi uusi ideid

22. aprillil 2022 toimus Rohelise Jõemaa piirkonna LEADER strateegia 2023-2029 ettevalmistamise alustamise avalik üritus.
Päev algas Tipu Looduskoolis talgutöödega. Tehtud sai erinevaid töid: purustati oksi ja hakkega täideti jalgradu, matkarajad tähistati siltidega, parandati pitsaahju ja välikäimla seinu, põletati aiaposte ja korrastati peenramaad.
Päev jätkus Balti Uuringute Instituudi analüütiku Anna-Kaisa Adamsoni juhendamisel ettevõtjate ja välisüliõpilaste koostöönurgaga ning Ideeteritajaga, et leida uusi võimalusi piirkonna arendamiseks. Maailmakohviku laudade taga prooviti leida vastuseid järgmistele küsimustele: Millised innovaatilised ideed ja lahendused aitaks maapiirkonda arendada? Kuidas paremini kaasata ja võimestada piirkonna noori? Mida saavad kogukonnad teha sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamiseks? Millised keskkonna- ja kliimasõbralikud lahendused saaksime piirkonnas kasutusele võtta? Kuidas parandada ettevõtjate koostööd ja milliseid koostööprojekte võiks ettevõtjad teha? Ühise ajurünnaku tulemusena saadi oluline sisend srateegiasse ning lähtealus strateegia koostamise töörühmade moodustamiseks. 
Päev lõppes Junsi Puhkekeskuses, kus pererahvas tutvustas puhkekeskuse tänast päeva ning tulevikuplaane. Ootame põnevusega nende plaanide täitumist!
Üritus viidi läbi koostöös Balti Uuringute Instituudi ning Varjupaiga-, rände-ja integratsioonifondi projekti „Eesti tööturu võimaluste tutvustamine kolmandatest riikidest pärit kraadiõppuritele“ kaasatud välisüliõpilastega.
Päev oli täis uusi kogemusi, tutvusi ning lennukaid ideid.
Suur-suur tänu kõigile, kes avaüritusel kaasa lõid ja meie piirkonna arendamisse oma olulise panuse andsid!