13.-26.03.2017 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

C.R Jakobsoni Talumuuseum, projekt “Talupäevade korraldamine C.R. Jakobsoni Talumuuseumis.” – Projekti eesmärk: C.R. Jakobsoni Talumuuseum soovib parandada Soomaa piirkonna ühe tunnusürituse – talupäeva korraldamise taset. Projekti raames soetatakse helivõimendus, käsimikrofon ja peamikrofonid, et talupäeval ja teistel muuseumi ning kogukonna üritustel saaks tagada ürituste parema  (heli)kvaliteedi;  talupäeva töötubade juhendajate ja esinejate tasustamine. Projekti elluviimisel  paraneb kogukonna erinevate asutuste ja elanike vaheline koostöö. Samuti suureneb piirkonna tuntus ja maine. Projekti partner: Vändra Alevivalitsus. Abikõlblik maksumus 14537.33 EUR, toetuse summa 13083.59 EUR. Tegevused toimuvad 1.07.2017 – 31.12.2019. Projekti tulemuseks on talupäevade korraldamise tase tõusnud- on lisandunud uusi töötubasid ja esinejaid ning tänu soetatud helivõimendusele ja peamikrofonidele on rohkem talupäeva maa-ala helindatud. Samuti on suurenenud koostöö muuseumi ja Vändra Kultuuriosakonna vahel. Peamikrofone ja helivõimendust saavad kasutada ka teised Vändra piirkonna suurürituste korraldajad.

Are Vallavalitsus, projekt “Igaühes on peidus kunstnik”  – Projekti eesmärk:  Are ja Suigu piirkonda luuakse efektiivsed ja uudsed võimalused noorte huvitegevuse ning noorsootöö arendamiseks, parandatakse huvitegevuse kättesaadavust. Suurenenud on kogukonna koostöö eri põlvkondadega ning Are ja Suigu noorte vaheline koostöö. Tugevdatud side kodukohaga ja tutvustatud Are ning Suigu piirkonna ajaloolist väärtust –  savi, mis on ühendanud kogukonda ühiselt toimetama. Ares ja Suigus 2019 aasta sügisel noorte loometööde näituste avamine, kogukonna kaasamine. Are ja Suigu kogukondade noorte loomingu abil on leitud piirkonnale meened, mis sobituvad kohalikku kultuuriruumi ja tutvustavad piirkonna eripära, tunnustades noorte tegevusi. Jätkusuutlik loovusring  Are ja Suigu piirkonna noortele, eakatele, lihtsustatud õppekavale suunatud ja käitumisraskustega õpilastele ja teistele  valla elanikele. Projekti partner: Suigu piirkonna külade kultuuriselts MTÜ. Abikõlblik maksumus 6560.- EUR, toetuse summa 5904.- EUR. Tegevused toimuvad 09.2017 – 11.2019.

Tori Vallavalitsus, projekt “Suvefestival Tori ööd ja päevad” – Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on kolm päeva kestev suvefestival Tori ööd ja päevad. Tegu on pika traditsiooniga sündmusega, mis 2017.aastal saab toimuma seitsmendat korda. Suvefestivali kaudu tutvustatakse Tori valda ja selle rikkalikku kultuuripärandit. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimalustega, mis leiavad aset selle festivali toimumisel. Projekti partner: oü EWWERREE. Abikõlblik maksumus 32450.- EUR, toetuse summa 14927.- EUR. Tegevused toimuvad 1.juuli 2017 – 01. august 2019.

Are Vallavalitsus, projekt “Are tunnusürituse jälgedes” – Projekti otseseks eesmärgiks on Are tuntuse tõstmine eestimaalaste seas. Projekti raames viiakse läbi Are mõisapargis laulu- ja tantsupidu, mis on kavandatud Are valla tunnusürituseks, mille kaudu väljastpoolt valda huvilistele hakkab sellega seostuma just Are vald. Selle õnnestumiseks on vaja aktiviseerida veelgi Are piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid koostööle Are Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv ja piirkonnale tuntust juurde toov tunnusüritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust külastussihtpunktina. Projekti partnerid: MTÜ Are Sõbrad ja MTÜ Hoolivad Südamed. Abikõlblik maksumus 6459.- EUR, toetuse summa 5811.- EUR. Tegevused toimuvad 1.oktoober 2017 – 31.detsember 2019. Projekt „Are tunnusürituse jälgedel“ on valla laulu- ja tantsupeole andnud olulise lisaväärtuse, mis on samas nii tähtis piirkonna inimestele, parandades nende elukvaliteeti. Välja on töötatud hästi toimiv ja palju tuntust toov tunnusüritus, mis arendab Are atraktiivsust külastussihtpunktina. Kogukonna rahvale on väga oluline laulu- ja tantsupidude rahvuslik traditsioon ja ühistunne, mida kannavad peomeeleolu, isamaalised laulud ja rahvariided. Noored inimesed, kes ei pea tänapäeval kultuuri nii oluliseks ja suhtuvad sellesse leigelt, tunnevad rõõmu olla peol koos oma sõpradega ja pereliikmetega ning saavad peomeeleolu jagada oma külalistega.

Suure-Jaani Vallavalitsus, projekt “Suure-Jaani muusikafestivali korraldamine” – Piirkonna tuntuse suurendamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning muusikavaldkonna arendamine. Tutvustada eesti muusikat ning muusikuid ja pakkuda väiksema sissetulekuga inimestele oma kodukohas väga heal tasemel muusikat professionaalsetelt muusikutelt.  Projekti partner: MTÜ Rahvusvaheline Artur Kappi`i Ühing. Abikõlblik maksumus 14031.62 EUR, toetuse summa 12628.46 EUR. Tegevused toimuvad 01.07.2017 – 30.09.2019.

Paikuse Vallavalitsus, projekt “Paikuse valla tunnusüritustesari “Naabriga koos” – Paikuse valla tunnusüritustesarja „Naabriga koos“ raames on piirkonnas välja arendatud ja ellu viidud omavalitsuse kohta toimivad ja omanäolised tunnusüritused, mis aitavad kaasa kogukonna identiteedi kasvule. Tunnusüritustesarja „Naabriga koos“ raames toimuvad erinevatel aastaaegadel kokku juba traditsiooniks saanud 5 erinevaid sihtgruppe kaasavat üritust. Projekti partner: Paikuse Avatud Noortekeskus Panoke MTÜ. Abikõlblik maksumus 17 000.- EUR, toetuse summa 15 000.- EUR. Tegevused toimuvad 01.JUULI 2017 – 30.JUUNI 2019 Projekti tulemusena on Paikuse vallal  oma tunnusüritusesari, millede ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi  on kaasatud valla elanikud. Põlvkondade vaheline sidusus on soodustatud.  Elanikel on tugev Paikuse valla identiteet ja kodukoha austus.

Tori Vallavalitsus, projekt “Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019” – Projekti eesmärk on tutvustada kooliõpilastele põhjalikult piirkonna erakordselt rikast loodus- ja kultuuripärandit.
Tori Põhikooli õpilased tutvuvad Soomaa loodusega, ettevõtluse ja ettevõtlikkusega (saavad teadmise: Minu kodukohas on see võimalik!), saavad ettevalmistuse Soomaa Värava I-punktis töötamiseks. Projektis osalevad III kooliastme õpilased kahel õppeaastal: 2017/2018 ja 2018/2019. Projekti partner: Tori Kooli SA. Abikõlblik maksumus 3592.40 EUR, toetuse summa 3233.16 EUR. Tegevused toimuvad september 2017 – september 2019.

MTÜ Paikuse Loometegevuse keskus, projekt “Interaktiivselt kiviaega” – Projekti tulemusel on loodud uue põlvkonna interaktiivne giid, peaeesmärgiga arendada laste ja noorte kogukondlikku aktiivset õppetegevust vabas looduses Paikuse vallas. Projekti partnerid: Pärnu Muuseum SA ja Paikuse Vallavalitsus. Abikõlblik maksumus 7800.- EUR, toetuse summa 4995.45 EUR. Tegevused toimuvad 01.07.2017 – 30.06.2019. Projekti tulemusel on loodud erinevatesse nutiseadmetesse (arvutid, mobiilid jne) QR-koodi abil allalaaditav kiviaega käsitlev elektrooniline õppeprogramm, mis pakub põnevaid interaktiivseid õppeülesandeid koos vabas looduses liikumisega kogukonna noortele, samuti igas vanuses huvilistele ja külastajatele.