Info projektitaotluse esitamise kohta kogukonnateenuse arendamiseks

Vastavalt Leader -määruse § 34 lg 3 antakse kogukonnateenuse arendamiseks projektitoetust kuni 90% investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega ning vastab piirkonna strateegias kirjeldatud kogukonnateenusele.

Taotlusvoorus 02.10 – 15.10.2017 avanevas meetmes 4.2 on võimalik esitada projektitoetuse taotlus kogukonnateenuse arendamiseks. Projektitaotlus tuleb esitada koos üldkoosoleku otsusega, et antud taotlus vastab kogukonnateenusele (90% toetust).

Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023 peatükis 7.2 on kirjeldatud kogukonnateenuste suunad, milleks on  sotsiaalvaldkonna teenused, transportteenused (sh eakate, invatransport, kaubabuss jms), huviharidus, sportimisvõimaluste laiendamine, päästeteenistuse vabatahtlike komandode tegevus, saunateenus.

Palume tegevusgruppi teavitada kogukonnateenuse taotluse esitamisest hiljemalt 25.09.2017 e-posti aadressil aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee, et saaksime planeerida üldkoosoleku toimumisaega.

Lisainfo telefonidel 528 1275 (Aino) või 5306 4810 (Annika)