05.03.-18.03.2018 taotlusvoorus toetusotsuse saanud ühisprojektid

Tori Spordiklubi – TERVE TORI tervisespordisari 2019/2020. Projekti eesmärgiks on ajavahemikul 1.01.2019 – 31.12.2020 läbi viia Tori vallas  järgmised tervisespordisündmused- Tori Põrgu Triatlon, kanuumatk, jalgrattamatk ja rühmatreeningute päev. Kõik sündmused toimuvad nii 2019. kui 2020. aastal. Lisaks projekti meeskonnale kaasatakse sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel vabatahtlikke. Kohalikke elanikke kaasatakse jalgratta- ja kanuumatkadel  matkajuhtidena ning kutsutakse triatlonil võistluspaiku ette valmistama, võistlejaid abistama ja kohtunikutööd tegema. Projekti tulemusel paranevad erinevate huvigruppide vaheline koostöö ja kogukondlikud suhted, kogukond on aktiivsem ja algatusvõimelisem. Rohkem pööratakse tähelepanu tervislikele eluviisidele. Projekti partner: Oü Sankton. Abikõlblik maksumus 6240.- € ja toetuse summa 5616.- €. Tegevused toimuvad jaanuarist 2019 kuni detsembrini 2020.

Tori Vallavalitsus –  Festival “SINDI ROCK”. Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on Sindi linna legendaarne üritus Festival „Sindi Rock“. Muusikasündmus on arenenud suurema kõlapinnaga rahvusvaheliselt tunnustatud rockifestivaliks, mis pakub naudingut sellelaadse muusika austajatele ja teostusvõimalust muusikutele. Sindi linna Festival „Sindi Rock“ on traditsiooniline ja jätkusuutlik piirkonna kultuurisündmus täna ja tulevikus. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimaluste, mis leiavad aset rockfestivali toimumise ajal selle ettevalmistamise perioodil ja logokonkursi ajal. Lisaks tekkib koostöö festivalil esinejate ja laulukoori liikmete vahel, mis omakorda innustab uute kultuuriürituste korraldamist.Eesmärgiks on saada rahvusvaheliselt tunnustatud festivaliks, mis kaasab nii noori kui vanu, nii muusikuid kui produtsente ning hulgaliselt kuulajaid. Muusikasündmus loob tingimused meelelahutus-, loome- ja eneseteostusvaldkonnas. Festival annab motivatsiooni noortele muusika õppimiseks, loomiseks ning uute ansamblite tekkeks. Festival toob tuntust nii selles piirkonnas kui ka vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil. Festivali organiseerimisel ning teostamisel on kaasatud kogukonna inimesed (kaubandus, heakorratööd, liikluskorraldus jm.), suureks toeks on kohalikud ettevõtted. Projekti partner: MTÜ Sindi Laulukoor. Abikõlblik maksumus 20700.- €, toetuse summa 14999,22 €. Tegevused toimuvad juulist 2018 kuni augustini 2020.

MTÜ Tipu Looduskool – Kvaliteedimärgise “European Charter of Sustainable Tourism” taotlemine Soomaa Rahvuspargile. Projekti eesmärgiks on tõhustada piirkonna koostöö Soomaa rahvuspargi turismi, looduskaitse ja kultuuripärandi tasakaalutud arengule ja saada tunnustust EUROPARC Föderatsiooni kvaliteedimärgisega “European Charter for Sustainable Tourism”. Piirkonna huvigruppide koostöös ja looduskaitse ning turismi tasakaalustatud arengu heaks koostatakse projekti raames põhjaliku säästva turismi strateegia (sh tegevusplaani) ning esitatakse sertifikaadi taotlus EUROPARC Föderatsioonile. Projekti partner MTÜ Soomaa Turism. Abikõlblik maksumus 6666.67 €, toetuse summa 6000.- €. Tegevused toimuvad juulist 2018 kuni juunini 2020.