Viimased uudised

EUROPARC strateegia hindaja külaskäik Soomaa piirkonda

EUROPARC strateegia hindaja külaskäigu programm: 18.06.2020 10.00 – 11.30  Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuse külastus ja külaskäigu avakoosolek. 11.40 – 13.10  Jalutuskäik giidiga Riisa rabarajal 13.20 – 15.30 Lõuna ja külastus Tori Siidritallu; koosolek partnerite vahel 15.45 – 16.15 jalutuskäik Toris: Tori Põrgu ja Tori Sõjameeste Mälestuskirik. 17.00 – 18.30 külastus Öördi raba taastamisalale 19.15 – 20.50…

Loe edasi »

Üldkoosolek 16.06.2020 ja strateegia muutmise algatamine

Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 16.juunil 2020 algusega kell 18.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn. 73, Kilingi-Nõmme, Saarde vald). Päevakorras on juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, strateegia uuendamine, eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine, ühisprojekti vastuvõtmine ja info. Strateegiat tuleb muuta seoses 18.05.2020 jõustunud Leader-määruse muudatusega. Strateegia muudatusettepanekuid, palun saata hiljemalt 12.06.2020 aino@joemaa.ee. Üldkoosoleku päevakava ja materjalid…

Loe edasi »

Leader-määrus on muutunud!

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Tegevuste ellu viimise pikendamine ühe aasta võrra on mõeldud nendele toetuse saajatele, kes ei ole saanud eriolukorrast või sellele järgnenud hädaolukorrast tingituna oma tegevusi või investeeringuid esialgse plaani kohaselt ellu…

Loe edasi »

Õppepäev Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnas

27.05.2020 10.45 Kogunemine Ülearu ratsatalu parklas 11.00 – 14.30 Kanuumatk Valgejõel. Giidid annavad matkale kaasa ülesande 14.45 – 15.45 Piknik Kalmeoja puhkeplatsil (RMK). Mälumäng Lahemaa rahvuspargi looduse ja säästva turismi ettevõtluse teemadel. 16.00 – 17.00 Piirkonna väikeettevõtte Ülearu ratsatalu tutvustus. Osalustasu kaetakse projekti eelarvest, omaosalus on trantspordikulu Ülearu ratsatallu ja tagasi. Registreerumine kuni 23.05.2020 annika@joemaa.ee,…

Loe edasi »

Asukohamärgisega fotode PRIAle esitamine kohapealsete kontrollide lihtsustatud kujul läbiviimiseks

Seoses eriolukorraga viib PRIA investeeringutoetuste kohapeal teostatavaid kontrolle läbi nn lihtsustatud kujul – võimalusel ilma taotleja juurde kohapeale minemata. Võimaldamaks PRIAl kohapeal teostatavaid kontrolle lihtsustatud kujul läbi viia tuleb kõikidel investeeringutoetuste meetmetest toetuse taotlejatel lõplikku maksetaotlust esitades lisada taotlusele asukohamärgisega fotod investeeringuobjektidest. Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise…

Loe edasi »

Puhkus ja tegevused eriolukorras

TEGEVUSED Kanuumatkad Soomaa jõgedel: Karoonakevade eri: 2+2 ideest tulenevalt väikesed rühmad, ehk siis paaridele ja peredele. Loe rohkem: Sakala   https://sakala.postimees.ee/6952535/joel-saab-matkata-kriisist-hoolimataAK  https://www.err.ee/1077781/soomaal-kanuuga-matkates-voib-naha-nii-mondagi-ponevat.  Kontakt: http://www.soomaa.com   https://www.facebook.com/soomaa.estonia/   5061896 (Aivar) ja 5147572 (Algis) ______________________________________________________________________________ Tipu Looduskool  Sündmusi ja õppeprogramme eriolukorra ajal looduskoolis ei toimu, aga looduskooli õueala on avatud. Õuealal saab mängida maastikumängu, katsetada karkudega käimist, vaadata meie kitsi. Ringi liikuvad ka kanad ja…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT