Viimased uudised

LEADER kohaliku arengu strateegiat ettevalmistav toetus

17.03.2022 esitasime LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetusetaotluse, et hakata ette valmistama RJ piirkonna LEADER strateegiat aastateks 2023-2029. RJK tegevuspiirkond: Pärnumaa: Põhja-Pärnumaa vald, Tori vald (endiste Are, Tori valla ja Sindi linna piires), Pärnu linn (endise Paikuse valla piires), Saarde vald (endise Surju valla piires); Raplamaa – Kehtna vald (endise Järvakandi valla piires); Viljandimaa – Põhja – Sakala…

Loe edasi »

Ideeteritamise seminar piirkonna ürituste korraldajatele 10.märtsil.

10. märtsil  toimub Tori Rahvamajas ideeteritamise seminar piirkonna ürituste korraldajatele. Seminari eesmärgiks on õppida tundma üksteist ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonda ning kujundada välja ühistel väärtustel põhinevad ürituste sarjad.   Päevakava: 09:30 – 10:00 tervituskohv 10:00 – 11:45  ideeteritaja avatud ruumi meetodil 11:45 – 12:00  kohvipaus 12:00 – 13:30  ideeteritaja – ruumiline turundamine – Argo…

Loe edasi »

Ideeteritaja seminar 9. märtsil 2022

Seminar toimub koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ tegevuste raames. Seminari eesmärk on aidata kogukondadel kavandada innovaatilisi projekte ja algatusi, mis toetavad aruka küla strateegia elluviimist.  Ideeteritajas saavad kogukonnad võtta ühe oma plaanitud tegevuse fookusesse ja teiste kogukondade ning mentorite toel lisada ideele uuenduslikkust ning teritada see sihikindlaks plaaniks. Kõik kogukonnad saavad päeva jooksul osaleda nii teiste…

Loe edasi »

Strateegia 2023 – 2029

Rohelise Jõemaa Koostöökogu teavitab, et esitab toetuse taotluse „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistava toetuse“ määruse alusel ning alustab strateegia 2023–2029 koostamist. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava on kinnitatud ühingu üldkoosolekul 15.02.2022.  

Loe edasi »

31.01-07.02.2022 TAOTLUSVOORU ESIALGSED TULEMUSED

Äsja lõpenud  taotlusvoorus esitati projektitaotlusi järgnevalt: Meetmesse 1 ettevõtluse arendamiseks esitati kokku koguni 42 projektitaotlust toetussummas 911 165,07 €, meetme eelarve 480 067,87 €. Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt: Tori vald – 21 projektitaotlust;  Pärnu/Paikuse osavald – 6 projektitaotlust; Põhja – Pärnumaa vald – 7 projektitaotlust; Kehtna vald – 1 projektitaotlus; Saarde vald – 1…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT