Viimased uudised

Leader-määrus on muutunud!

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Tegevuste ellu viimise pikendamine ühe aasta võrra on mõeldud nendele toetuse saajatele, kes ei ole saanud eriolukorrast või sellele järgnenud hädaolukorrast tingituna oma tegevusi või investeeringuid esialgse plaani kohaselt ellu…

Loe edasi »

Õppepäev Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnas

27.05.2020 10.45 Kogunemine Ülearu ratsatalu parklas 11.00 – 14.30 Kanuumatk Valgejõel. Giidid annavad matkale kaasa ülesande 14.45 – 15.45 Piknik Kalmeoja puhkeplatsil (RMK). Mälumäng Lahemaa rahvuspargi looduse ja säästva turismi ettevõtluse teemadel. 16.00 – 17.00 Piirkonna väikeettevõtte Ülearu ratsatalu tutvustus. Osalustasu kaetakse projekti eelarvest, omaosalus on trantspordikulu Ülearu ratsatallu ja tagasi. Registreerumine kuni 23.05.2020 annika@joemaa.ee,…

Loe edasi »

Asukohamärgisega fotode PRIAle esitamine kohapealsete kontrollide lihtsustatud kujul läbiviimiseks

Seoses eriolukorraga viib PRIA investeeringutoetuste kohapeal teostatavaid kontrolle läbi nn lihtsustatud kujul – võimalusel ilma taotleja juurde kohapeale minemata. Võimaldamaks PRIAl kohapeal teostatavaid kontrolle lihtsustatud kujul läbi viia tuleb kõikidel investeeringutoetuste meetmetest toetuse taotlejatel lõplikku maksetaotlust esitades lisada taotlusele asukohamärgisega fotod investeeringuobjektidest. Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise…

Loe edasi »

Puhkus ja tegevused eriolukorras

TEGEVUSED Kanuumatkad Soomaa jõgedel: Karoonakevade eri: 2+2 ideest tulenevalt väikesed rühmad, ehk siis paaridele ja peredele. Loe rohkem: Sakala   https://sakala.postimees.ee/6952535/joel-saab-matkata-kriisist-hoolimataAK  https://www.err.ee/1077781/soomaal-kanuuga-matkates-voib-naha-nii-mondagi-ponevat.  Kontakt: http://www.soomaa.com   https://www.facebook.com/soomaa.estonia/   5061896 (Aivar) ja 5147572 (Algis) ______________________________________________________________________________ Tipu Looduskool  Sündmusi ja õppeprogramme eriolukorra ajal looduskoolis ei toimu, aga looduskooli õueala on avatud. Õuealal saab mängida maastikumängu, katsetada karkudega käimist, vaadata meie kitsi. Ringi liikuvad ka kanad ja…

Loe edasi »

COVID-19 mõjude leevendamise toetused – EAS

COVID-19 mõjude leevendamise toetused ettevõtetele Eesti riik on eraldanud 10 miljoni eurot toetuseks mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust.  Toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.  Toetuse suurus…

Loe edasi »

Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 22.04.2020 Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamisel müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meiterni sõnul on paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. „Seoses eriolukorraga näeme, et üha enam on hakanud inimesed kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks….

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT