Koostööprojekti toetusotsus

PRIA otsusega nr 13-21.3/24/124 22.05.2024 kinnitati koostööprojekti “Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine” toetustaotlus. 

Koostööprojekti eesmärgid: 

 • piirkonna ühisturundustegevuste läbi võrgustikutegevuste arendamine ning positiivse maine kujundamine;
 • Tegevusrühmade liikmeskondade võrgustumise, koostöö ja kogemusvahetuse soodustamine;
 • Piirkonna toidutootjate võrgustumine ja kohalike maitsete tutvustamine;
 • UNESCO kultuuripärandi tutvustamine;
 • EUROPARC säästvat arengut edendavate tegevuste läbi piirkonna tuntuse kasvatamine.

Projekti partnerid:

 • Lääne-Harju Koostöökogu – juhtpartner
 • Põhja-Harju Koostöökogu
 • Nelja Valla Kogu
 • Raplamaa Partnerluskogu
 • Kodukant Läänemaa
 • Ida-Harju Koostöökoda
 • Rohelise Jõemaa Koostöökogu

RJK kogueelarve 75 500,02 €, toetus 67 950.- €.

Projekti viiakse ellu kuni 30.06.2025.