Ideeteritaja seminar 9. märtsil 2022

Seminar toimub koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ tegevuste raames.

Seminari eesmärk on aidata kogukondadel kavandada innovaatilisi projekte ja algatusi, mis toetavad aruka küla strateegia elluviimist.  Ideeteritajas saavad kogukonnad võtta ühe oma plaanitud tegevuse fookusesse ja teiste kogukondade ning mentorite toel lisada ideele uuenduslikkust ning teritada see sihikindlaks plaaniks. Kõik kogukonnad saavad päeva jooksul osaleda nii teiste külade ideede teritamises kui panustada oma küla idee arendamisse.

Ideeteritajal osalemine on eelduseks aruka küla projektitoetuse saamiseks. Igast kogukonnast peab seminaril osalema 2-4-liimeline tiim, kellest vähemalt 1 liige peab olema Jänedal kohapeal. Teised võivad ühineda veebi teel. Veebiühenduse peab looma Jänedal osalev tiimi liige.

Ideeteritajat viivad läbi Ivika Nõgel ja Meel Valk.

PÄEVAKAVA 09.03 kl 10.00-16.30

9.45 – kogunemine ja tervituskohv

10.00-10.45 – Sissejuhatus ideeteritamise protsessi.

Selgitame, kuidas protsess kulgeb ning mis roll on meekonnal ja panustajatel. Teeme lühitutvustuse kogukondade ideedest.

10.45-13.00 – Töö laudkondades kogukondade ideedega.

Igas laudkonnas osaleb ühe kogukonna tiim, kes arendab küsimuste baasil oma ideed ning panustajad, kes peegeldavad, uurivad, pakuvad oma mõtteid. Panustajateks on mentorid, tegevusgruppide töötajad ning teiste kogukondade liikmed. 

13.00-13.45 – Lõuna

13.45-16.15 –  Töö laudkondades kogukondade ideedega

Kui ennelõunal teevad tööd pooled kogukonnad, siis pealelõunal ülejäänud. Kordub sama protsess.

16.15-16.45 – Päeva kokkuvõte