Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades”

31.03.2022 allkirjastati MTÜ Arenduskoja (juhtpartner) ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu vahel koostööleping LEADER koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” tegevuste elluviimiseks. 01.07.2022 allkirjastati lepingu lisa, mille alusel liitus projektiga Kodukant Läänemaa. 

Projekti üldeesmärk: Projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus.

Projekti fookuses on kestlikuks maaettevõtluse arendamiseks olulised teemad: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus (sh taaskasutus) ja turundamine.

Koostööprojekti kestvus: 01.08.2022 – 30.09.2024.

Partnerite ühised tegevused:

  • 3-päevane avaüritus RJK piirkonnas;
  • Turundusdisaini töötoad;
  • Õppereis Matsalu RP piirkonda;
  • Õppereisid Peipsiveere ja Setomaa piirkonda;
  • Õppereisid Slovakkiasse ja Gruusiasse;
  • Lõpuüritus Lahemaa RP mõjupiirkonnas.

RJK tegevused:

  • Soomaa turundusmaterjalide valmistamine ja turundustegevused;
  • Soomaa kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine, sündmuste korraldamine;
  • Soomaa väravate arendamine ja keskkonnasäästlike lahenduste rakendamine;
  • Soomaa turismipiirkonna 2020-2024 säästva turismi strateegia kokkuvõtete tegemine.

 

Koostööprojekti kogueelarve: 124 387 €. Rohelise Jõemaa Koostöökogu eelarve 57 720.- €, millest taotletakse toetust 51 948.- €.

Koostööprojekti kogueelarve peale Kodukant Läänemaa liitumist on 149 706,80 € (01.07.2022)

Projektis osalemise kinnitas üldkoosolek 15.02.2022.