Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades”

31.03.2022 allkirjastati MTÜ Arenduskoja (juhtpartner) ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu vahel koostööleping LEADER koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” tegevuste elluviimiseks. 

Projekti üldeesmärk: Projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus.

Projekti fookuses on kestlikuks maaettevõtluse arendamiseks olulised teemad: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus (sh taaskasutus) ja turundamine.

Koostööprojekti kestvus: 01.08.2022 – 30.09.2024.

Partnerite ühised tegevused:

  • 3-päevane avaüritus RJK piirkonnas;
  • Turundusdisaini töötoad;
  • Õppereis Matsalu RP piirkonda;
  • Õppereisid Peipsiveere ja Setomaa piirkonda;
  • Õppereisid Slovakkiasse ja Gruusiasse;
  • Lõpuüritus Lahemaa RP mõjupiirkonnas.

RJK tegevused:

  • Soomaa turundusmaterjalide valmistamine ja turundustegevused;
  • Soomaa kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine, sündmuste korraldamine;
  • Soomaa väravate arendamine ja keskkonnasäästlike lahenduste rakendamine;
  • Soomaa turismipiirkonna 2020-2024 säästva turismi strateegia kokkuvõtete tegemine.

 

Koostööprojekti kogueelarve: 124 387 €. Rohelise Jõemaa Koostöökogu eelarve 57 720.- €, millest taotletakse toetust 51 948.- €.

Projektis osalemise kinnitas üldkoosolek 15.02.2022.